Sağlık Bakanlığı'na bağlı olan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, görev ve sorumlulukları doğrultusunda daha etkin ve verimli bir yapılanmaya gitmek amacıyla teşkilat şemasında değişikliğe gitti.

Yapılan yeni düzenleme ile genel müdürlük bünyesindeki birimler ve görev dağılımları revize edildi.

Bu düzenlemelerle birlikte, genel müdürlüğün daha etkin ve etkili bir şekilde hizmet sunacağı, halk sağlığı konusunda daha güçlü adımlar atılacağı öngörülüyor.