PERSONEL SAĞLIĞIN TELEGRAM Grubu İle Son Dakika Gelişmeleri Öğrenmek İçin TIKLAYINIZ.

Türk Hemşireler Derneği: Hemşirelerin Yaptığı İşlemler İçin Ayrı Bir Sistem Kurulsun

Türk Hemşireler Derneği hastanelerde hemşireler tarafından gerçekleştirilen işlemlerin hekimler adına girişimsel işlem puanı olarak girilmemesi, sistemde hemşireler adına giriş oluşturabilmesi için gerekli değişikliğin yapılması yönünde adım attı.

Gündem 06.09.2022, 10:20 06.09.2022, 20:44 Cansu Polat
Türk Hemşireler Derneği: Hemşirelerin Yaptığı İşlemler İçin Ayrı Bir Sistem Kurulsun

Türk Hemşireler Derneği gelişimsel işlem puanlarıyla ilgili yayınladığı örnek dilekçenin üyeleri tarafından kurumlara verilmesi istendi.

Hemşireler Derneği tarafından Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinin bir bütün olarak sağlık çalışanlarının ücretlerinde insanca yaşayabilmeleri düzeyde bir ücret artışı sağlamakdan hayli uzak ve emekliliğe yansıyan bir artış sağlamadığı belirtildi.

Sağlık hizmetinin bir ekip işi olduğu vurgulanan açıklamada ekip işiyle bağdaşmayan bir ek ödeme sisteminin benimsendiği, hemşireler olarak eski Yönetmelik ile yaratılan eşitsiz ve ayrımcı uygulamaların derinleştiği, emeklerini daha da görünmez kılındı açıklandı.

Türk Hemşireler Derneği Açıklamasında Şu İfadelere Yer Verildi:

Yönetmeliğin mesleğimiz yönünden yarattığı bu sorunların yeni değildir, geçmişteki mevzuata yönelik sorunarımızı ve taleplerimizi defalarca çeşitli mecralarda dile getirmiş ve Sağlık Bakanlığı’na resmi olarak iletmiştik. Meslektaşlarımızın talepleri doğrultusunda adım atılacağını beklerken adaletsiz yeni bir uygulama iler karşı karşıya kaldık.

Sağlık Bakanı twitter aracılığı ile bir açıklama yapmış, “Hekim ve hekim dışı teşvik havuzu ayrıldı. Hekim dışı sağlık çalışanları teşvik ödemelerini kendileri için ayrılan havuzdan alacak.” demiştir. Bu açıklamalar sağlık hizmetinin bir bütün ve multidisipliner bir ekip ile yürütüldüğünü, hekimden hemşireye, acil tıp teknisyeninden temizlik işçisine, radyoloji teknisyeninden laborantına, güvenlik görevlisinden mutfak personeline, tüm sağlık çalışanlarıyla emekleriyle mümkün olduğunu görmezden gelmekte, yok saymaktadır. Ekip içerisindeki tüm çalışanların görevini eksiksiz, zamanında, doğru ve güvenilir bir biçimde yapması halinde hastanın tanı, tedavisi ve bakımını mümkün olabilecekken, bu bütünlüğü ortadan kaldıran uygulamaların sağlık hizmetinin sunumunda aksaklık yaratacağı aşikârdır. Nitekim Covid-19 pandemisi, dünyada ve Türkiye’de sağlık hizmeti sunumu bileşenlerinin yani her basamaktaki sağlık çalışanlarının katkısı ile hizmetin sürdürülebilir olduğunu açıkça ortaya koymuştur.

Bu yönetmelikle; yakın zamanda deneyimlediğimiz bu somut gerçeklik yok sayılmakta, farklı görevleri yapan sağlık personeli, farklı uzmanlık dallarına sahip hekimler ve diğer çalışanların birlikte ürettiği sağlık hizmetini, ekipten kişiye (hekime), bütünlükten de tek tek işlemlere indirgenmektedir. Daha önceki ek ödeme yönetmeliğindeki adaletsizlik “hekim ve hekim dışı teşvik havuzu” uygulaması ile daha da derinleştirilmekte, çalışma barışını bozmaktadır.

Sağlık hizmetlerinin bir bütün olduğu anlayışından giderek uzaklaşan, sağlık çalışma ortamında iş barışını bozan, sağlık çalışanlarını ayrıştıran bu açıklamalar meslektaşlarımızın çalışma motivasyonunu olumsuz etkilemekte, haklı öfkelerine neden olmaktadır. Meslektaşlarımızın kendilerini değersiz hissetmesine neden olan bu uygulamalar karşısında, derneğimiz aktif olarak bir eylem süreci yürütmektedir. Meslektaşlarımızın da çeşitli eylem biçimleriyle seslerini duyurmaya çalışmalarının çok haklı olduğunu, aynı zamanda bizlerin toplumun sağlığının korunması ve iyileştirilmesindeki önemli rolün de her zaman önceliklerimiz arasında olduğu bilinciyle hareket ettiklerini biliyoruz.

Bu nedenle son günlerde sosyal medyada bu ayrımcı uygulamalar ve bozulan çalışma barışı nedeniyle, meslektaşlarımızın Hemşirelik Yönetmeliği’nde tanımlanan işlemleri yapmadığı yönündeki paylaşımlara itibar etmiyoruz. THD olarak meslektaşlarımızın ne olursa olsun hem uzun yıllardır yürütülen mücadeleler sonucunda çıkarılan Hemşirelik Yönetmeliği ile elde ettiğimiz haklara sahip çıkacağına hem de sağlık sisteminin devamlılığı ve sağlık hizmetlerinin niteliğinin arttırılması için elinden geleni yapacağına inanıyoruz.

Bununla birlikte ek ödeme yönetmeliği yayınlanmadan önce, Hemşirelik Yönetmeliği ile hemşirelere verilen yetki çerçevesinde gerçekleştirilen kimi işlemlerin hemşireler adına sisteme kaydedilmemesine ilişkin yürüttüğümüz çalışmayı bilginize sunmak istiyoruz.

THD olarak tüm kamu kurum ve kuruluşlarında hemşireler tarafından gerçekleştirilen işlemlerin hekimler adına girişimsel işlem olarak kaydının yapılmaması; kullanılan sistemlerde hemşireler adına giriş oluşturulabilmesi için gerekli değişikliğin yapılması yönünde genel bir yazının yayımlanması yönünde Sağlık Bakanlığı’na 05.07.2022 tarihinde başvuruda bulunmuştuk. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı’ndan gelecek cevaba yönelik meslektaşlarımızla paylaşmak üzere meslektaşlarımızın kendi kurumlarına başvurmak için kullanabilecekleri örnek bir dilekçeyi hazırlamıştık. Bu vesileyle meslektaşlarımızın ek ödemeden hakkaniyete uygun biçimde ve emeklerini karşılayacak şekilde yararlanabilmeleri için gerekli değişikliğin yapılması yönünde dilekçe vermesinin halihazırda ortaya çıkan adaletsiz ve eşitsiz uygulamanın önüne geçmek için bir adım olabileceğini düşünüyor ve söz konusu dilekçeyi kurumlarınıza başvuruda bulunmanız için sizlerle paylaşıyoruz.

Derneğimizin mücadelesinin sağlıkta performans/teşvik ya da her ne isim altında olursa olsun; sağlığı değil hastalığı, sağlığı korumayı geliştirmeyi değil hastalığı tedavi etmeyi, insana değil girişimlere odaklanmayı teşvik eden, hemşirenin emeğinden bağımsız, emekliliğe yansımayan ödeme sisteminden bir an önce vazgeçilmesi olduğunu, meslektaşlarımızdan, tüm sağlık çalışanlarından ve toplumuzdan da bu mücadelemizde destek beklediğimizi hatırlatıyor,

Saygılar sunuyoruz..
THD Genel Merkez

Dilekçe: Tıklayınız.

Yorumlar (23)
Sağlıkçı 3 hafta önce
İstifa edip etmeyeceğimiz seni zerre ilgilendirmiyor. Herkes kendi işini yapması için yapılan düzenlemeden seni zoruna gitmesin. Kimse hekimin söylediği şeyi yaptığı yok. Herkes görev ve sorumlulukları neyse onu yapıyor. Daha görev ve sorumluluğun ne anlama geldiğini bilmiyorsan bunu bir öğren, yok bilmiyorsan sana öğretirler.En basitiyle Yoğun bakım, acil ve servislerde hemşilerin yaptığı şeylerden bihaber ve boş konuştuğun belli.
Hekim 3 hafta önce
İstifa edin kim tutuyor sizi . Asgari ücret sizin hakettiginiz . Hekimin söylediğini yapınca size bonus mu verilecek . Yav hastaneye hasta ne için geliyor hekime muayene olmak için. Memnun değilseniz özele geçin ha ha ha
Elif 3 hafta önce
Neden bu kadar acımasız eleştiriyorsun
Hemşire 3 hafta önce
Okumak sizin beyin hüçrenizi küçültmüş. Muane edip yatırdığınız hastaya kim bakıyor evden order vermek bile zorunuza gidiyor biz nöbetleri işimizin başında tutarken n sen evinde tutuyorsun hadsizz
Hemşire 3 hafta önce
Sizin hak ettiginiz de maks 15 bin TL o zaman beğenmiyorsanız üniversite sıralamasını biraz düşürdük mu yerinize yetişecek binlerce doktor var. Alın size düşmanca tavır. Sizin istediğiniz de bu
Gulo 3 hafta önce
Ya sen sakamısın agahaaaa sıktırgıt
Cevat kelle 3 hafta önce
Alışmışsın tabi kene gibi başkasının yaptığı işten para kazanmaya zoruna gitti tabi. Eninde sonunda bu olacak!
Hemşire 2 3 hafta önce
Şu provakatöre cevap verip amacına ulaşmasını sağlamayın lütfen
sağlık personeli 3 hafta önce
bak ki bir hekime yakışıyor mu bu davranışın yazık ki sen bir hekim olmuşsun ha ha ha
Hemşire 3 hafta önce
Sizde iki kuruşa eylemlerinizi bıraktınız. Ne oldu sağlıkta şiddet özlük haklarınız? Yaptığımız işlemler için tabiki de performans almamız lazım. Masa başında oturan hemşireyle yoğun bakım hemşiresi bir değil. Asıl teşvik böyle olur. Sizi ilgilendiren bir durum yok. Egonuzu başka bir yerde kusun
Acil Tıp 3 hafta önce
The mall
DR 3 hafta önce
HEKİM OLMADAN HEMŞİRE BİR HİÇTİR
Health care 3 hafta önce
Bu kadar keskin bir cümleyi ancak kişilik problemi olan bir insan kullanabilir. Ben hiçkimseye sen bir hiçsin diyemem. Ahlaki olarak uygun bulmuyorum
Hemşire 3 hafta önce
Acilde eli ayağına dolaşıp entübasyon yapması için hemşirenin gözünün içine yalvarırcasına bakan doktorda buna dahil mi
Bir uyarı 3 hafta önce
Eğer böyle bir uygulamaya gecikirse, suanki puanların ileride düşmemesi adinada bir girişim olmalı. Şuan atıyorum bir işlem 10 puansa biz hemşirelerin havuzuna yazılacağı zaman veya daha ileride 9 puan olmamalı. Bu puan doktorun muayene puanının belli bir katsayı ile çarpımı olmaliki ileride düşürülmesin
Ahmet Ağa 3 hafta önce
Thd Başkanı hiç adını ön plana çıkarmıyor ne güzel hemşireler adına yapması. Aç gözlü doktorları bir doyuramadık bizim işlemlerimizinde ücretini alıyolar
Hemşire 3 hafta önce
Dernek kısaca demiş ki yaptığım işlemin parasını bana verin yorumlardaki doktorların tavrına bak ulan insanda azıcık haya olur ben olmassam yataklı tedavi kurumu olamaz.Şimdi de mezun sayısının çokluğunu kullanarak küçümseme politikası. Sizinde mezun sayınız 20 bin oldu tutan yok sizi geçti o devirler
Hemşire 3 hafta önce
İnanılmaz tutarsız maalesef derneğimiz. Siz değil miydiniz havuz ayrılsın diyen şimdi havuz ayrıldı diye laf ediyorsunuz. Ne dediğiniz belli değil bir işe de yaramıyorsunuz. İki paralık olduk sizin yüzünüzden.
uyyy 3 hafta önce
Doktorları atın bu hemşireler de doktor yapın sizde kurtulun bizde kurtulalım
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
10
kapalı
Günün Anketi Tümü
Bugün Seçim Olsa Oyunuzu Hangi Partiye Verirsiniz?
Bugün Seçim Olsa Oyunuzu Hangi Partiye Verirsiniz?