Sözlü Sınav Yandaşlığına Danıştay’dan Yürütmeyi Durdurma!

Danıştay Onikinci Dairesi, Genel Sağlık-İş’in başvurusu üzerine Sözleşmeli Sağlık Personeli Yerleştirme ile Sözlü Sınav Usul ve Esasları’nın yürütmesini kısmen durdurdu. Karara ilişkin haber ve Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız'ın konuya ilişkin açıklaması haberimizde.

Gündem 20.02.2020, 13:17 20.02.2020, 13:21 Güler Sağlam
Sözlü Sınav Yandaşlığına Danıştay’dan Yürütmeyi Durdurma!

10.05.2019 tarih ve 6468 sayılı Bakanlık Olur’u ile “Sözleşmeli Sağlık Personeli Yerleştirme ile Sözlü Sınav Usul ve Esasları” yayınlanmış ve KPPS sınavı ile atamaya hak kazananlarının değil de sözlü sınav ile ancak iktidara yakın olanların kamu görevine atanmasının yolu açılmıştı.

“Sözlü Sınav Usul ve Esaslarının”, objektif kriterler belirlemekten uzak, hukuk devleti ve eşitlik ilkelerini ihlal edici, bu nedenle de hukuka ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Genel Sağlık-İş tarafından yürütmeyi durdurma talebi ile Danıstay’ dava açılmıştı.

İdare bünyesinde görev yapacak olan laboratuvar teknisyeni, fizyoterapist, hizmetli vb. kadrolarına ataması yapılacak olan sağlık çalışanları bakımından, atamaya esas kriterin KPSS olması bir bakıma yerinde bir düzenleme iken ayrıca bir sözlü sınava gerek olmadığı açıktır.  Nitekim sözlü sınav usul ve esaslarının 9. maddesinin 3. fıkrasında, adayların, sözlü sınavda, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti ile mesleki bilgileri yönüyle değerlendirileceği düzenlenmiştir. İdarenin, sağlık çalışanı olarak atamasını yapacağı kişileri adeta bir “özel yetenek” sınavına tabi tutmasının kabulü mümkün değildir. Nitekim sözlü sınav ile ifa edilecek kamu görevi arasında hiçbir bağlantı bulunmadığı, burada niyetin de kamu görevine girecek kişileri sözlü sınav ile ayırmaya çalıştığı görülmektedir. Kamu gücünü elinde bulunduran idarenin kendine yakın kişileri kamu görevine atamak için “kanunun ardına dolanmak” olarak tanımlanan işleme dur diyebilmek için Genel Sağlık-İş tarafından Danıştay nezdinde dava açılmıştı.

Genel Sağlık-İş’in yürütmeyi durdurma talebini görüşen Danıştay Onikinci Dairesi verdiği kararda şu gerekçelere yer vererek talebimizi kısmen kabul etmiştir:

“…düzenlemenin 7. maddesinde belirtilen "....KPSS taban puanı ve türü..." ibaresiyle, sözlü sınava çağrılacak adayların, hangi puan türünden en az kaç puan aldıkları taktirde sözlü sınava katılabilecekleri hususunda bir belirleme yapılmayarak, bu hususun Merkez Sınav Komisyonuna bırakıldığı, dolayısıyla Kanun Hükmünde Kararname'nin verdiği yetki sınırının aşıldığı, öte yandan belirtilen düzenleme bu haliyle her sınav için farklı uygulamalara sebebiyet verebilecek nitelikte bulunduğundan düzenleyici işlemlerin objektifliği kuralına da aykırılık oluşturduğu; yine düzenlemenin 9. maddesinin 3. fıkrasında adayların hangi hususlarda değerlendirileceği düzenlendikten sonra 4. fıkrada bu değerlendirme yapılırken belirtilen hususlarda adayın hangi ağırlık ve oranla değerlendirileceği yolunda bir düzenlemeye yer verilmediği, bu yönüyle dördüncü fıkranın eksik düzenlendiği sonucuna ulaşılmıştır…” gerekçeleriyle düzenlemenin yürütmesini kısmen durdurmuştur.

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, kararı “Hukuk devletinde olması objektif, denetlenebilir sınav ile kişilerin kamu görevine atanmasıdır. KPSS’den aldığı puan yanında kişinin ayrıca sözlü sınav adı altında bir tiyatro ile elenmesini hak ve adalete aykırıdır. Bir devlet memuru adayının, açılacak olan kadrolara atanması/yerleştirilmesi bakımından önemli rol oynayan liyakat kriteriyle ilgili olarak önemli olan, adayın, devlet memuru yapmaya uygun olup olmadığının tespitidir. Bu tespitin yapılması için DMK’nın 48. maddesinde düzenlenmiş olan kriterler ile KPSS yeterlidir.  Objektif bir değerlendirme kriteri olmayan sözlü sınavın düzenlendiği, Sözleşmeli Sağlık Personeli Yerleştirme ile Sözlü Sınav Usul ve Esasları’nın tamamının iptaline karar verilerek, muhtemel hak ihlallerinin önüne geçilmesi gerekmektedir.” sözleriyle değerlendirdi.

Bu karara karşı Genel Sağlık-İş tarafından Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nezdinde itirazın yapıldığını belirten Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, “Sözlü sınav komedisinin tamamının bir an önce yürütmesinin durdurulması ve iptal edilerek atanmaya hak kazanmış kişilerin haklarının korunması istiyoruz ve bunun mücadelesini yapıyoruz, yapacağız. Danıştay Onikinci Dairesi’nin bu kararı sözlü sınava tabi olarak yapılan atamaların keyfiyet içerdiğini ortaya koymuştur. Bu nedenle bu usul ve esaslara tabi olarak sözlü sınav nedeniyle hak kaybına uğrayanlar Danıştay’ın bu kararı gereğince yargı yoluna başvurabilirler. “ diye konuştu.

Genel Sağlık-İş’in her türlü haksızlığın ve hukuksuzluğun karşında durmaya ve hukukun tüm yollarını kullanmaya devam edeceğini kaydeden Genel Başkan Zekiye Bacaksız, “Bu mücadelemizde önemli olan yargının her türlü baskıya direnmesidir. Ülkemizdeki tüm özgür ve vicdanlı hukukçularımızı, yargıçlarımızı objektifliğin tek kriteri olan evrensel hukuk kurallarına ve vicdanlarına göre karar vermeye devam etmelerini bekliyoruz. “dedi.

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (0)
-2°
sisli
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?