PERSONEL SAĞLIĞIN Whatsapp Haber Kanalı İle Son Dakika Gelişmeleri Öğrenmek İçin TIKLAYINIZ.

Sözleşmelilere Kadro İçin Hazırlanan Taslakta Neler Var? 9 Madde..

Yeni asır gazetesinde yer alan habere göre Memur Sen 16 maddeden oluşan sözleşmeli personele kadro çalışması ile ilgili dosyasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na verdi.

Gündem 01.09.2022, 20:10 03.09.2022, 14:39 Cansu Polat
Sözleşmelilere Kadro İçin Hazırlanan Taslakta Neler Var? 9 Madde..

Sözleşmeli personele kadro çalışmaları ile ilgili Çalışma Bakanlığının yürüttüğü hazırlıklar da 3600 ek gösterge düzenlemesinde olduğu gibi sendikaların görüşleri alınıyor.

Yeni asır gazetesinde Faruk Erdem’in haberine göre; bu kapsamda Memur Sen 16 maddeden oluşan taleplerinin bulunduğu dosyayı Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı’na verdi.

Memur Sen’in hazırladığı dosyada süreli süresiz ayrımı yapılmaksızın mevcutdaki tüm sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi bulunuyor. Bu kapsamda şu anda sözleşmeli olarak çalışan 565 BİN 35 personel olduğu biliniyor.

TAYİN, TERFİ, İZİN HAKLARI

Memur-sen sözleşmeli personel mevzuatının değiştirilmesini ve bu kapsamda sosyal güvenceye tabi olma ayrımının ortadan kaldırılmasını, yer değişikliği hakkına ilişkin eşitsizliğin giderilmesini, görevde yükselme ve unvan değişikliği hakkı önündeki engellerin kaldırılmasını, tayin, terfi, nakil, izin hakları ve disiplin cezalarının kadrolu kamu görevlisi ile eşitlenmesini istiyor. Ayrıca eşit işe eşit ücret, gelir vergisi adaletsizliğinin giderilmesi, kadro için mecburi hizmet süresi uygulamasının kaldırılması, 4/c'den 4/b'ye geçen sözleşmeli personele uygulanan re'sen emeklilik uygulamasının sona erdirilmesi ve yine bu kapsamdaki personelin geçici personel pozisyonundaki hizmet sürelerinin memuriyet hizmet süresinden sayılması diğer talepler arasında yer alıyor. Bakanlık diğer memur konfederasyonlarından da gelecek taleplerin ardından çalışmaya son şeklini verecek. Daha sonra kanun teklifine dönüştürülecek çalışma Meclis'e sunulacak.

DAHA ÖNCE HAZIRLANAN TASLAKLARDA NE VARDI?

1- Daha önce hazırlanan taslak metinlerde kadro hakkı veriliyor. Buna göre; kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, çalışan sözleşmeli personel kadroya geçirilecek.

2- İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49'uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde sözleşmeli olarak çalışanlar da kadro düzenlemesinden yararlanacaklar.

3- 31.12.2022 tarihi itibariyle sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilenler ile sözleşmeli personel pozisyonuna atanmaya hak kazananlar kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmeleri halinde ihraz ettikleri kadrolara atanmış sayılacaklar.

4- Askerlik, doğum veya ücretsiz izin nedenleriyle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuata göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar da düzenleme kapsamında yer aldı.

5- Sözleşmeli personel pozisyonlarına personel alımına yönelik olarak ilanı verilmiş ve 31.12.2022 tarihi itibarı ile yerleştirme işlemleri bitmiş olan sözleşmeli personel de bu hakka sahip oldu.

6- Memur kadrolarına atanacakların, sözleşmeli pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilecek.

Atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanacaklar önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmayacak. Sözleşmeli pozisyonlarda geçen toplam hizmet süreleri, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınacak.

7- 4924 sayılı Kanun uyarınca çalışmakta iken 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun hükümlerine göre aile hekimliği uygulamasında görev alanlar hakkında görevlerinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın bu madde hükümleri uygulanır.

8- Kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılacak sözleşmeli personel hakkında çerçeve kanun teklifi hazırlanıyor.

Teklif ile hizmet akdi ile sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin hizmet şartları, nitelikleri, işe alınma ve işine son verilme halleri, görev ve yetkileri, hak, yükümlülük ve sorumlulukları, ücret ve diğer ödemeleri ile özlük işleri düzenlenecek.

01.01.2023 tarihinden sonra kamuda sözleşmeli personel olarak istihdam edilecekler 3 yıl süre atandıkları il ve pozisyonlarda fiilen görev yapacaklar 3 yıllık sürenin sonunda 30 gün içinde başvurmaları halinde ihraz ettikleri memur unvanlı kadrolara atanacaklar.

9-3 yıllık sürenin sonunda memur kadrolarına geçmek istemeyen personelin sözleşmeleri 3 yıl daha uzatılmış sayılacak. Sözleşmeli personele de eş durumu ve sağlık nedeniyle yer değişikliği gibi memurlara tanınan haklar aynen tanınacak. Sözleşmeli personelin atanma şartları ve nitelikleri, hizmet sözleşmeleri, malî hakları bu kanun ile düzenlenecek.

Yurt Gazetesi

Yorumlar (6)
Kumluca 4 hafta önce
663 yöneticilerde seçim öncesi kadro alacak Bizim müdür oynuyordu
0634 4 hafta önce
Kadro alıp ömür boyu müdürmü olacakmış emniyet müdürünün valinin yeri değişti hastane müdürleri yıllardır hiç değişmeden devam etti sözleşmeli yöneticilik iktidara kaybettirecek
................. 4 hafta önce
Hastane dışından memur değilken sınavsız yıllardır koltuktalar ne yaparlarsa yapsınlar kimse ömür boyu müdürlük yapamaz mahkeme kadıya mülk değil
Yhs 4 hafta önce
Yhs gelince bütçeye yük bunlar değilmi sizin adaletiniz bu kadar taşerone sözleşmeliye mubaşirlere var bize neden yok sandıkta bizde gereğini yapacağız
boşver 4 hafta önce
vekil ebe ve hemşirelere ne olaca onlarada bir el atmalı sendikalar
Karabük 4 hafta önce
Yhs sayın sağlık bakanı sınıf atlatma diyor taşerone sözleşmeliye mubaşirlere var sınıf atlamak bizemi yok sandıkta hesap soracağız
14
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün Seçim Olsa Oyunuzu Hangi Partiye Verirsiniz?
Bugün Seçim Olsa Oyunuzu Hangi Partiye Verirsiniz?