PERSONEL SAĞLIĞIN TELEGRAM Grubu İle Son Dakika Gelişmeleri Öğrenmek İçin TIKLAYINIZ.

Silah ve Bıçakların Taşınamayacağı Yerlere Sağlık Kurumları da Eklenmeli

6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanunun ek birinci maddesinde sayılan yerler içerisinde sağlık kurum ve kuruluşlarının bulunmaması sağlıkta şiddetin en önemli nedenleri arasında gösteriliyor.

Gündem 16.07.2022, 14:30 Cansu Polat
Silah ve Bıçakların Taşınamayacağı Yerlere Sağlık Kurumları da Eklenmeli

Hukukçu Haydar Kada, 6136 sayılı kanunun ek birinci maddesinde yer alan ateşli silah ve bıçakların bulundurulamayacağı yerler içerisine sağlık kurum ve kuruluşlarının eklenmesi gerektiğini savundu.

Kanunda sayılan yerlere sağlık kurumlarının da eklenerek ateşli silah, bıçak ve salt saldırıda kullanılmak üzere yapılmış diğer aletlerle girilmesinin acilen yasaklanması gerektiği belirtildi.

6136 sayılı kanunda Türkiye Büyük Millet Meclisinin ana binaları ve belirlenen yerlerde, mahkemelerde, hastanelerin sadece psikiyatri bölümlerinde ve akıl hastaneleri ile ceza birimleri ile öğrencilerin toplu olarak oturdukları yurtlarda ateşli silahların taşınamayacağı öngörülüyor. Bu yerlere ilaveten siyasi partilerin açık hava ve kapalı yer toplantıları ile sendika, dernekler ve bunların yönetim ve yapı olarak doğrudan bağlantılı olan yerlerinde de ateşli silahların taşınamayacağı düzenlenmiş durumda.

Sağlık kurum ve kuruluşlarında her geçen gün artan şiddet olayları sonrasında sağlık hukukçusu Haydar Kada, 6136 sayılı kanuna dikkat çekerek ek birinci maddesin de belirlenen yerlere sağlık kurum ve kuruluşlarının da eklenerek özellikle hastanelerde ateşli silah, bıçaklı ve salt saldırıda kullanılmak üzere yapılmış olan aletlerin yasaklanması gerektiğini savundu.

6136 Sayılı Kanunun İlgili Ek Birinci Maddesi Şu Şekilde:

Ek Madde 1 – (Ek:30/6/1970 - 1308/7 md.; Değişik:22/11/1990 - 3684/2 md.)

A) Duruşmalarda, mahkeme salonlarında, hastanelerin psikiyatri bölümlerinde, akıl hastanelerinde, ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarında veya bunların eklentilerinde,
B) Öğrencilerin toplu olarak oturdukları yurtlarda, eğitim ve öğretim kurumlarında, siyasi partilerin açık hava ve kapalı yer toplantılarında, izinli veya izinsiz yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, sendikalarda, derneklerde veya bunlara yönetim ve yapı olarak doğrudan doğruya bağlantılı olan yerlerde veya bunların toplantı ve kongrelerinde, her türlü spor karşılaşma veya yarışmalarının yapıldığı yerlerde, kanuna uygun veya kanuna aykırı olarak grev ve lokavt yapılmakta olan iş yerlerinde,

C) Türkiye Büyük Millet Meclisi ana binaları ile Meclis Başkanlığınca belirlenen yerlerde, Ateşli silahlar taşınamaz. Yukarıda sayılan yerlerde bu Kanuna aykırı olarak ateşli silahları veya bunların mermilerini 4 üncü maddede yazılı olan bıçakları veya sair aletleri veya benzerlerini veya Türk Ceza Kanunun 174 üncü maddesinde yazılı olanları taşıyan veya bulunduranlar hakkında ilgili kanunlarda belli edilen cezaların iki katı hükmolunur. (1) (A) ve (B) bentlerinde sayılan yerlerde 7 nci maddenin 1, 2, 3 ve 4 numaralı bentlerinde belirtilen, kişiler ile bu yerlerin güvenliği için görevli bulunan polis ve jandarma personeli, (C) bendinde sayılan yerlerde ise yalnız bu yerlerin güvenliği ile görevli bulunan polis, jandarma ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Mumafız Taburu personeli silahlarını taşıyabilirler.

(Değişik dördüncü fıkra: 23/1/2008-5728/159 md.) (A), (B) ve (C) bentlerinde sayılan yerlere silahla giren veya buralarda silah taşıyan kişiler, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, elli günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca, bu kişilerin silah ruhsatları bulundurmaya çevrilir. Önödeme veya mahkûmiyet kararındaki adlî para cezasının infaz edildiği veya düştüğü tarihten itibaren beş yıllık süre geçmediği takdirde, bu kişilere taşıma ruhsatı verilmez.

Yorumlar (0)
25
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün Seçim Olsa Oyunuzu Hangi Partiye Verirsiniz?
Bugün Seçim Olsa Oyunuzu Hangi Partiye Verirsiniz?