Sayıştay Bakanlığı Uyardı! Maaşı yüksek olan sözleşmeli sistemden maaş alanlar kimler?

2017 yılı sayıştay raporunda yer alan Bulgu 3 başlıklı bölümünde, "Bakanlık Taşra Teşkilatında Çalışmak Üzere Başkan ve Başkan Yardımcısı Unvanlarıyla Sözleşme İmzalayan Personelin Merkez Teşkilatı Yönetici Kadrolarında Görevlendirilmesi" başlığıyla ortaya konan raporda Bakanlığa sözleşme yapılmaması önerildi. Peki Sağlık Bakanlığının cevabı ne oldu?

Sayıştay Bakanlığı Uyardı! Maaşı yüksek olan sözleşmeli sistemden maaş alanlar kimler?

Sayıştayın 2017 yılı raporunda (2018 ve 2019 Sayıştay Raporları henüz yayımlanmadı) yer vermesinin ardından, aynı konuyu CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal TBMM'ne taşıyarak, Dr. Fahrettin Koca'nın cevaplaması istemiyle soru önergesi vererek şu soruları sordu;

  1. Merkez teşkilatında görev yapan, ancak 694 sayılı KHK’dan sonra taşrada görevlendirilerek sözleşmeye geçirilen ve daha sonra merkezde görevlendirilen; Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Başkan, Başkan Yardımcısı gibi yöneticiler var mıdır?
  2. Bunlar hangi pozisyonda görev yapmaktadırlar? Neden böyle bir uygulamaya gidilmiştir. Bunlar kimlerdir?''

diyerek Sağlık Bakanının cevaplaması üzerine bir soru sordu. 

saglikpersonelihaber.net olarak sayıştay raporunun ilgili bölümünü sizin için inceledik.

SAYIŞTAY RAPORUNDA GEÇEN O BÖLÜM;

BULGU 3: Bakanlık Taşra Teşkilatında Çalışmak Üzere Başkan ve Başkan Yardımcısı Unvanlarıyla Sözleşme İmzalayan Personelin Merkez Teşkilatı Yönetici Kadrolarında Görevlendirilmesi 694 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca İl Sağlık Müdürlüklerinde sözleşme yapılan başkan ve başkan yardımcılarından bir kısmının Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatında

  • Müsteşar Yardımcısı,
  • Genel Müdür,
  • Genel Müdür Yardımcısı,
  • Daire Başkanı,
  • Strateji Geliştirme Başkanı ve
  • Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı

olarak görevlendirildiği tespit edilmiştir.

694 sayılı KHK’nın 187’nci maddesinde yer alan:

“663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25’inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 25- (1) Bakanlık ve bağlı kuruluşları, ilgili mevzuatına uygun olarak taşra teşkilatı kurmaya ve kaldırmaya yetkilidir.

(2) Bakanlığın il ve ihtiyaca göre kurulacak ilçe yönetim birimleri il ve ilçe sağlık müdürlükleridir. İl sağlık müdürlüğü bünyesinde ihtiyaca göre halk sağlığı, kamu hastaneleri, ilaç ve tıbbi cihaz, sağlık ve acil sağlık hizmetleri ile personel ve destek hizmetlerini yürütmek üzere başkanlıklar kurulabilir.

…” hükmü doğrultusunda İl Sağlık Müdürlükleri kapsamında başkanlıklar kurulmuş ve aynı KHK’nın ekinde bulanan (II) sayılı cetvelde yer alan başkan ve başkan yardımcılığı pozisyonu için sözleşme imzalanarak personel atanmıştır. Aynı personel daha sonra kurumun merkez teşkilatı yönetici kadrolarında görevlendirilmiştir.

Ayrıca 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun’ un 2’nci maddesinde bu Kanun’a ekli (2) sayılı cetvelde gösterilen unvanları taşıyan görevlere müşterek kararla atama yapılacağı hükmü yer almaktadır. Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Bakanlık Daire Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı da (2) sayılı cetvelde sayılan görev unvanlarındandır. Dolayısıyla müşterek kararla atama yapılması gereken bu görevler, sözleşmeli statüdeki kişiler arasından, sözleşme süresince ve Bakan onayıyla görevlendirme yapılmak suretiyle yürütülmektedir.

Taşra teşkilatında başkan ve başkan yardımcısı unvanlarıyla sözleşme imzalayan personelin, 2451 sayılı Kanun uyarınca üçlü kararname ile atanması gereken merkez teşkilatındaki daire başkanı ve üstü unvanları taşıyan pozisyonlarda görevlendirilmeleri, hem sözleşme gereklerine hem de atama usulüne uygun değildir. Bu itibarla atama ve görevlendirme kavramları birbirinden farklı ele alınmalıdır. Atamaya tabi kadrolar için görevlendirmelerin 2451 sayılı Kanun doğrultusunda üçlü kararname ile yapılması gerektiği açıktır.

Bakanlık merkez teşkilatı Daire başkanı ve üstü kadrolarına 2451 sayılı Kanunun gereklerine uygun olarak atama yapılması, kararname ile belirlenen pozisyon unvanları itibariyle cevaz verilen görevler dışında görevlendirilecekler ile sözleşme yapılmaması önerilir.

Kamu idaresi cevabında;

663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 42’nci maddesinin 18’inci fıkrasında yer alan; “Sözleşmeli personel olarak görev yapanlar, ihtiyaç halinde Bakanlığın ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatında daire başkanı ve daha üst yönetici kadrolarıyla Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının Başkan, Başkan Yardımcısı, Enstitü Başkanı ve Genel Sekreter unvanlı kadrolarında süreli olarak görevlendirilebilir ve bu husus sözleşmelerde belirtilir” hükmü uyarınca görevlendirmelerin yapıldığını belirtilmiştir.

Sonuç olarak;

Bakanlık taşra teşkilatında sözleşme yapılmak suretiyle başkan ve başkan yardımcısı unvanlarına getirilenlerin fiilen bu hizmeti yapmayıp merkez teşkilatında görevlendirilmesi, ilgili ildeki başkan ve başkan yardımcılığı görev yerlerinin boş bırakılmasına sebep olmaktadır. Bu duruma ek olarak 2451 sayılı Kanun uyarınca üçlü kararname ile atanması gereken merkez teşkilatındaki daire başkanı ve üstü unvanları taşıyan pozisyonlarda görevlendirilmeleri atama usulüne de uygun değildir.

Sonuç olarak Bakanlık merkez teşkilatı Daire başkanı ve üstü kadrolarına 2451 sayılı Kanunun gereklerine uygun olarak atama yapılması, kararname ile belirlenen pozisyon unvanları itibariyle cevaz verilen görevler dışında görevlendirilecekler ile sözleşme yapılmaması önerilir.

SaglikPersoneliHaber.Net/ÖZEL HABER

Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2019, 20:34

saglikpersonelihaber.net IOS ve Android Mobil Uygulamasını Telefonunuza indirerek ve Sosyal Medya üzerinde bizleri takip ederek güncel haberlerden ücretsiz haberdar olabilirsiniz.

SaglikPersonelHaber.Net Android Uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

SaglikPersonelHaber.Net IOS Uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

Instagram Hesabımızı Buradan Takip Et

Facebook Grubumuza Buradan Katıl

Twitter Hesabımızı Buradan Takip Et

YORUM EKLE
YORUMLAR
Gülsüm güzel
Gülsüm güzel - 8 ay Önce

Aşçı

Mustafa
Mustafa - 7 ay Önce

Önerilir ne zimmet cikar

Zimmet zimmet
Zimmet zimmet - 7 ay Önce

Zimmete dusmeyenlerin ki ne zaman duser guler hanim

SIRADAKİ HABER