Sağlıkçılardan Nöbet Ücreti Faiziyle Geri İsteniyor: 30 Bin Lirayı Ödeyin Yazısını Gönderdiler!

"Danıştay'ın aldığı iptal kararı gerekçe gösterilerek hastanemizde bulunan laboratuvar fiziki olarak acil biriminde bulunmadığından dolayı tarafımıza ödenen yüzde elli artırımlı nöbet ücretleri 2014 yılından itibaren faizi ile birlikte hesaplanıp geri istenmektedir." diyen sağlık çalışanı arkadaşımızın mesajını yorumsuz yayınlıyoruz. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun artırımlı nöbet ücretleriyle ilgili aleyhte kararı sonrasında, laboratuvar ve röntgen teknikerlerinin 'acil çalışanı' sayılmaması gerekçe gösterilerek, 2 yıl boyunca kendilerine ödenen nöbet ücretleri geri istenmeye başlandı

Gündem 10.08.2021, 18:00 10.08.2021, 19:26 Güler Sağlam
Sağlıkçılardan Nöbet Ücreti Faiziyle Geri İsteniyor: 30 Bin Lirayı Ödeyin Yazısını Gönderdiler!

Merhabalar Esenler kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesinde laboratuvar teknikeri olarak görev yapmaktayım.

Hastanemizde fiziki şartların yetersizliğinden dolayı ayrı bir acil laboratuvarı bulunmayıp hem acil ve hem de poliklinik hizmetini tek laboratuvar üzerinden sağlamaktayız. Acil birimine hizmet verdiğimiz içinde şuana kadar nöbet ücretlerimiz yüzde elli artırımlı şekilde ödenmişti ancak Danıştay ın aldığı iptal kararı gerekçe gösterilerek hastanemizde bulunan laboratuvar fiziki olarak acil biriminde bulunmadığından dolayı tarafımıza ödenen yüzde elli artırımlı nöbet ücretleri 2014 yılından itibaren faizi ile birlikte hesaplanıp geri istenmektedir.

Personel eksikliğinden dolayı nöbet tutmanın zorunlu olduğu kurumumuzda kendi inisiyatifimiz dışında mecburi olarak nöbet tutmuş olup bu şekilde hizmet verilmiştir. Fiziki yetersizlikten sebeple hala hastanemizde acil laboratuvarı olarak ayrı bir birim bulunmadığından bu şekilde nöbet tutup hizmet verilmeye de devam edilmektedir. Kimi zaman nöbet tutma tavan saati olan 130 saati de aşarak özveri ile hizmet verdiğimiz gece gündüz çalışıp gün aşırı bir şekilde kurumumuzda tuttuğumuz mesai fazlaları ile ilgili alınan bu karar üzüntü vericidir.

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar pandemi şartları gibi durumlarda göz önünde bulundurulunca tarafımıza çıkarılan geçmiş yıllara dayalı faizi ile birlikte ödenmesi istenen 30-40 bin TL leri bulan borçlar ödenmesi çok zor olup bunun bir ay içerisinde ödenmesi gerektiği aksi durumda icra ile temin edileceği hastanemiz tarafından tarafımıza bildirilmiştir. Elimizde olmayan sebeplerle seçme şansımız olmayan bir durumda mecburi bir şekilde hizmet verdiğimiz poliklinik birimlerine ve acil birimlerine hafta içi mesai saatleri içerisinde birlikte hizmet verilse de mesai saatleri dışında, hafta sonlarında ve resmi tatillerde yalnızca acil birimine ve yatan hastalara hizmet verilmektedir.

Hizmet verdiğimiz birim acil olsa da yalnızca fiziken acilde bulunulmadığı için ve tarafımızdan kaynaklanmayan sebepler olmasına rağmen yapılan bu uygulama bizleri ciddi bir zorluk içerisinde bırakmaktadır. Bu yanlıştan dönülmesini ve tarafımızdan bu ödemelerin istenmemesi gerektiğini bu sebepler ışığında tekrar arz ediyoruz. Ayrı bir acil laboratuvarı kurulması isteğimiz ve buna yönelik girişimlerimiz de uygun fiziki şartlar bulunmadığından dolayı ret edilmektedir ve halen bu anlattığım şekilde hizmet vermek zorunda bulunmaktayız.

Ayrıca kimi hastanelerde bu ücret Danıştay ın iptal kararını aldığı tarih olan 2019 Eylül itibari ile faizsiz bir şekilde hesaplayıp isterken çalıştığım kurumda ise 2014 tarihi esas alınarak faizi ile birlikte bu tarihten hesaplanıp tarafımızdan bu şekilde ödenmesi istenmektedir. Bu tarih ve faiz farklılıklarının sebepleri nelerdir? Doğru olan uygulama hangisidir? Bütün bunlar göz önüne alınarak tarafımızdan istenen söz konusu istenen ödemelerin bulunduğum kurumdaki şahsım ve arkadaşlarımdan geriye dönük olarak istenmemesini talep etmekteyiz.

Sesimizi duyurabilirsiniz teşekkür ederiz bir muhattap bulmakta ciddi anlamda zorlanıyoruz.

  # Personel Sağlık'ın Whatsapp Haber Bültenine abone olmak için tıklayın. Detaylı Bilgi için tıklayın.

SAĞLIK BAKANLIĞI 2014'TE ÖDEMEYİN DEDİ

Sağlık Bakanlığı'nın 2014'te tüm sağlık tesislerine göndermiş olduğu görüş yazısında, röntgen ve laboratuvar teknisyenlerinin mesai saatleri dışında yoğun bakım, acil servis, diyaliz ve ameliyathane birimlerine hizmet vermeleri halinde bu birimler için öngörülen katsayılardan yararlandırılmasının mümkün olmadığını belirterek, bu güne kadar personele yapılan fazla ve yersiz ödeme tespit edilmesi halinde Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Hükümleri gereği ilgililerden rızaen tahsil edilmesi gerektiğini belirtmişti.

SES DAVA AÇTI, DANIŞTAY LEHE KARAR VERDİ, BAKANLIK "ÖDEYİN" DEDİ

SES adlı sendika tarafından açılan davada, Danıştay Onikinci Dairesi; Ayrı bir acil laboratuvar/röntgen birimi bulunmayan sağlık tesislerinde, nöbet görevini ifa etmekte iken acil servis hastalarına da hizmet Veren laboratuvar/röntgen biriminde görevli personele %50 oranında artırımlı nöbet ücretinin ödenmesi gerektiğini belirten kararını verdi.

Karar sonrası Sağlık Bakanlığı laboratuvar/röntgen biriminde görevli personele %50 oranında artırımlı nöbet ücretinin ödenmesi gerektiğini belirten resmi yazıyı 81 İl Sağlık Müdürlüklerine göndererek gereğinin yapılmasını istedi.

DANIŞTAY İDDK, DANIŞTAY 12. DAİRESİ KARARINI BOZDU

Diğer taraftan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 2021 yılında hukuki ihtilafla ilgili olarak artırımlı nöbet ücreti ödenmemesi yönünde karar vermiştir.

Danıştay İDDK'nın karar özeti şu şekildedir:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek 33. maddesi ve ilgili Toplu Sözleşme hükümlerinde tahdidi olarak sayılan diyaliz, ameliyathane, yoğun bakım, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetleri birimlerinde çalışan personelin görevinin sürekli özen ve dikkat gerektirmesi, öte yandan bu birimlerde görevli personelin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gibi hususlar dikkate alındığında, % 50 artırımlı nöbet ücretinden yararlanma koşulunun, hizmet değil birim bazında değerlendirilmesi gerektiği ve bahsi geçen birimlerde görev yapmayan personele, anılan maddede sayılan birimlere de hizmet verdiklerinden bahisle nöbet ücretinin % 50 artırımlı ödenmesine hukuken imkan bulunmadığı ve başvuruya konu kararlar arasındaki aykırılığın "Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesinin 13/03/2019 tarih ve E:2019/122, K:2019/223 sayılı kararı doğrultusunda giderilmesi" yolundaki Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun E:2020/152, K:2020/160 sayılı kararı.

DANIŞTAY KARARI SONRASINDA PERSONEL YAZI GÖNDERİLDİ

Danıştay İDDK'nın olumsuz kararı sonrasında, ayrı bir acil laboratuvar/röntgen birimi bulunmayan sağlık tesislerinde, nöbet görevini ifa etmekte iken acil servis hastalarına da hizmet veren laboratuvar/röntgen biriminde görevli personele %50 oranında artırımlı verilen nöbet ücretinin geri iadesi istendi. Bazı personel için bu miktar 30 bin TL'yi bulmakta olup, sağlık personelini mağdur edecek boyuttadır.

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (24)
Sss 4 ay önce
Cehennemde 3 tane kuyu varmış. Her kuyuya farklı milletten insanları atmışlar her kuyunun başına 1 tane gözcü dikmişler ama Türklerin olduğu kuyuya dikmemişler. Diğer kuyudakiler itiraz etmiş neden bizde gözcü varda Türklerin olduğu kuyuda yok demişler. Onların gözcüye ihtiyacı yok birlik olup kaçmazlar sürekli kaçmak çalışanı bişeyler yapmaya çalışanı kendileri geri aşağı çekiyor demişler. O sırada Türklerin kuyusunda bir kişi kaçmaya çalışırken diğerleri “hop kardeşim biz enayimiyiz” diyip tekrar aşağı çekmişler. Yani özetle ne sağlıkçılardan nede diğer kurumlardan en ufak bi beklentim yok birlik olmaya haksızlığa karşı ses çıkarmaya o yüzden yarın öbürgün sizede haksızlık yapıldığında ağlamayın boşuna laborant veya röntgenci olmasın acilde o doktorlar nasıl teşhis koyucak merak ediyorum alenen acile hizmet veren birimlerken sırf kapısında tabela asılmamış diye geriye dönük bukadar ödeme almak ne hakka ne hukuka ne vicdana sığar ama sizde vicdan ne arasın siz ancak başkasının üzüntüsüne sevinmeye devam edin.
Bio 4 ay önce
Laboratuvarin acılı mi olur biyokimyanin mikrobiyolojinin acıli mi olur herkes bir yolunu bulup acil adı altında para alıyor haksız yere ödeyin tabi ki haksızlık.neymis acile yoğun bakıma vbvb hizmet veriyormuşlar o zaman gece her birim bu şekilde çalışıyor ben biomedikal teknisyeniyim hep bu yerlere çalışıyorum gece gündüz ama acil farkı alamıyorum diğer teknisyenler için de geçerli ama parayı alan laboratuvarlar rontgenler vbvb kişiler
TÜRK 4 ay önce
örneğin röntgen için konuşuyorum sen acil dışında bir yerden nöbetteyken trafik kazası veya darp veya düşme v.b. hastaların geldiğini gördünmü=? işte bu yüzden acil deniyor. he sen şunu diyorsan hemşireler çalışıyor röntgen veya laboratuar o kadar çalışmıyor senin algın ve vizyonunla ilgili verilen hizmetin niteliği ile ilgisi yok
Dr 4 ay önce
Çok doğru bir karar vermiştir yargı önüne gelen acil tabelası asiyor çalıştığı birime alıyor acil farkı acil nöbet parası bu haksızlık hatta icap ücretlerini bile geri istenmelidir nükleer tipin icabı mi olur fizik tedavi nin patolojinin nice birim icap nöbeti alıyor haksız yere
Memur Emminiz 4 ay önce
Iade etmesi gerekir kişi başı bin tl civarı, acilde sayılmaması gerek laborant çalışanlar bence itiraz etmeleri doğru olmaz, orda çalışan hemşire att nin acilde canı çıkıyor.
Memur Emminiz 4 ay önce
kişi başı 1000 tl civarı yazıyor gözleriniz görmüyor mu acaba, tüm nöbet değil acil farkını geri istiyor devlet haklı olarak. Adil olan bu kabul etmeseniz de. Öyle kişi başı 30 bin tl falan değil üfürmeyin
laborant 4 ay önce
Kişi başı 30 ar 40 ar bin tl. Bu cehaletle nasıl yorumda bulundun acaba?
CovidAcil 4 ay önce
Laboratuar ve Rontgenin Acil olarak degerlendirilmesi bastan beri sacmaydi zaten!
Ahmet dolan 4 ay önce
Acil Laboratuvarı olmak icin illa tabela mi lazim ayrı yer yapilmiyorsa calisanin sucu ne
memur efendi 4 ay önce
Laborant acilde çalışmıyor ki normal mesai dışı çalışıyor, tabi ki ödemeli haksızlık hemşireye ve memura
Aklı kıt Sağlıkçıya cevaben 4 ay önce
Laborant değil laboratuvar teknisyeni ikisi arası farkı bilmiyorsan öğren sonra yorum yap. mesai dışı nereye çalışıyor?. Acil laboratuvarı olmaması Lab tek isyenin suçu olmadığı halde günah keçisi olmuştur. Lakin buğün bizlere gelenler yarın ağlayacağım kesindir...
saglik 4 ay önce
asagidaki yorumlara bakarak bizim haklarimizin verilmemesi kadar dogal bir sey yok.birlik beraberlik icinde olamayan kimsenin kimseye yaptigi isi geregi saygi duymayan kiskanclikta zirve yapan baska kurum var midir? neymis rontgen laboratuvar acile hizmet etmiyor attlerin hemsirelerin cani cikiyo vs vs. o zaman bu goruse karsi rontgen ve laboratuvar teknisyenleri acildeki personeller 5 6 kisi calisip gece yatiyorlar ama sabaha kadar rontgen teknisyenleri ve laborantlar ayakta dese dogru olurmu bu yaklasim .birbirimizin haklarini gözetmek yerine dogruyu dile getirmek yerine kiskanclikla kuyu kazmaktan ote baska hicbirsey yapmayan bir kurum olmusuz .saglik personeline ne gerek var zamda yapmasinlar zaten en dusuk firsatta covidi bahane ediyorlar diyip konusan disaridaki kisilerden bu yorumlarinizla hicbir farkiniz kalmiyor.bir hak tanimlamasi yaparken acilde nasil hizmet veren personel yararlaniyorsa acile hizmet veren birimlerde yararlanmali.bu bir ekip isidir rontgen laborantlari acile hizmet veren ekibi yok sayamazsiniz.ordaki temizlik iscisinden tutunda herkez canla basla ustune dusen gorevi yerine getirmeye calisiyor.adalet saglanicaksa dogru kararlarla adaletli herkezi kapsiyacak kararlar alinmali.ayrica kimse dava acmadi yazi ile verildi 18 ay sonra faizin faizi ile geri aliniyor.bu etik bir karar degil adaletli hakkaniyetli degil hic degil.2 sene sonra covid parasi siz almiyacaktiniz geri verin deseler ne dusunursunuz? zaten gelmeyen zamlarla enflasyona karsi ezilen personelleri ustune bide 18 aylik verilen odemeyi tek kalemde istemek hicbir hukuka uygun degil.madem alicaktiniz neden verdiniz madem verdiniz hicbir sucu olmayan bu personellere nicin hicbir kolaylik saglamiyorsunuz.hos bunlar basimiza gelicek ve gelmeside normal biz bu birlik anlayisindan uzak bir kurum oldugumuz surece hicbir hak bize verilmiyecektir.
Bjk 4 ay önce
2019 dan itibaren hesaplamarı gerekmektedir. Bakanlığa görüş soruldu bakanlık 2019 dedi
TÜRK 4 ay önce
bakanlık diyorki sen mesai saati dışında fazla mesai yaptın elini taşın altına koydun özverili çalıştın hizmet verdin ama benim hastanelerimin bazılarında acil ve poliklinik hizmeti aynı birimden veriliyor bu benim eksiğim ama sen ne olursa olsun acil hastası dışında poliklinik hastalarını çekmeyecektin!! Senin ailenden çocuğundan çalıp devlete vatandaşa hizmet için bayramlarda hafta sonu tam acil hizmeti vermen hafta bütün acil hastalarının haricinde extra poliklinik hastasıda çektiğin için bu hizmetlerin beni ilgilendirmez o yüzden ver bakalım paraları geri! Bu uygulamayı doğru bulan mesai arkadaşlarım sizin adalet teraziniz bozulmuş bir ustaya gidin bir an önce bi reset atsınlar size!
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
5
sisli
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?