Memur Lojman Puanlamasında Değişiklik Yapıldı!

Kamu Konutları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle Lojman puanlaması kriterleri değişti.

Gündem 11.07.2020, 18:07
Memur Lojman Puanlamasında Değişiklik Yapıldı!

Lojman puanlamasında değişiklik yapıldı

Kamu Konutları Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle gazilere, şehit yakınlarına ve engellilere sıra tahsisli lojman puanlamasında ilave puan verildi.Sicil notu ve görevinde başarılı olan personele verilen ilave puan kaldırıldı. Ayrıca, lojman talep formu yenilendi.

Resmî Gazete
Sayı : 31182
11 Temmuz 2020 CUMARTESİ

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 2754

Ekli “Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 2946 sayılı Kamu Konutlan Kanununun 11 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

10 Temmuz 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

TIKLAYIN

CUMHURBAŞKANI

KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 16/7/1984 tarihli vc 84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Konutları Yönetmeliğine ekli “Sıra Tahsisli Konutların Puanlama Cetveli” başlıklı (4) Sayılı Cetvelin (a) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı cetvele (j) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (k) ve (1) bentleri eklenmiştir.

“k) Yüzde kırk ve üzerinde engelli olduğunu yetkili sağlık kurullarından alınan rapor ile belgelendiren engelli personel ile kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı her bir engelli aile ferdi (eş ve çocuk dahil) için (+ 40) puan,

1) Gaziler ile şehit yakınlarının (eş, çocuk, anne, baba ve kardeş) her biri için (+ 40) puan,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe ekli “Kamu Konutlan Tahsis Talep Beyannamesi” başlıklı (5) Sayılı Cetvel ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Yorumlar (0)
15
açık
Günün Anketi Tümü
Çalıştığınız birimden memnun musunuz?