Kamuda çalışan personel sayıları net olarak biliniyor mu? Veriler birbirini tutmuyor mu?

Yeni Şafak Gazetesi köşe yazarı Ahmet Ünlü bugünkü köşe yazısında; Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayınlanan kamu personeli istatistiklerini değerlendirerek, bazı tutarsızlıklara değinmiş, Devlet Personel Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kamu personeline ilişkin verilerinin birbirini nasıl tutmadığının izahını yapmıştır.

Gündem 28.07.2019, 13:49 28.07.2019, 13:55
Kamuda çalışan personel sayıları net olarak biliniyor mu? Veriler birbirini tutmuyor mu?

Ahmet Ünlü'nün köşe yazısı;

Bir yıl aradan sonra kamuda çalışan personel sayıları açıklandı

Bir yılı aşkın bir süredir kamu personel istatistikleri yayımlanmamıştı. Nihayet Devlet Personel Başkanlığı kamu personel istatistiklerini yayımladı. Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanan 2018 yılı sonu verilerine göre hizmet sınıfları itibarıyla statülerine göre kamu personel sayılarına yer vereceğiz. Ayrıca 2018 yılı Mart ayı ile 2018 yılı Aralık ayı sonundaki personel sayıları arasında karşılaştırma yapacağız.

2018 yılı Aralık ayına göre memur sayıları

1. Genel İdare Hizmetleri Sınıfı: 523.697 (Mart 2018 yılı - 534.092)

2. Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı: 2.109 (Mart 2018 yılı - 2.108)

3. Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı: 407.522 (Mart 2018 yılı - 407.598)

4. Teknik Hizmetler Sınıfı: 143.432 (Mart 2018 yılı - 143.973)

5. Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı: 855.880 (Mart 2018 yılı - 864.412)

6. Avukatlık Hizmetleri Sınıfı: 4.899 (Mart 2018 yılı - 4.797)

7. Emniyet Hizmetleri Sınıfı: 280.420 (Mart 2018 yılı - 261.625)

8. Din Hizmetleri Sınıfı: 97.560 (Mart 2018 yılı - 102.474)

9. Yardımcı Hizmetler Sınıfı: 106.733 (Mart 2018 yılı - 109.279) olmak üzere, toplam 2.422.252 (Mart - 2.430.101) memur bulunmaktadır.

2018 yılı Mart ayından 2018 yılı Aralık ayı sonuna kadar personel sayılarında toplam 7.849 personel azalması yaşanmıştır. En büyük kayıp 10.395 personel azalışıyla Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfında yaşanmıştır. Bunun sebebi ise sözleşmeli öğretmenlik uygulamasından kaynaklanmaktadır.

MEB 2018 yılı Faaliyet Raporuna göre Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfında 920.524 personel olduğu ifade edilmiştir. Bu verilere göre 64.644 sözleşmeli öğretmen olduğunu ifade edebiliriz.

2018 Aralık ayına göre kamu personel sayıları Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanan Eylül verilerindeki istihdam şekillerine göre;

Memur; 2.422.252 (Mart 2018 - 2.430.101)

Hakim ve Savcı; 19.383 (Mart 2018 - 17.467)

Öğretim Elemanları; 132.671 (Mart 2018 -131.171)

Sözleşmeli Personel; 254.563 (Mart 2018 - 213.225) (4/B Sözleşmeli Personel; 107.890, Diğer Sözleşmeliler; 61.035, KİT'lerdeki Sözleşmeli Personel; 70.091, Mahalli İdarelerdeki Sözleşmeli Personel; 15.547)

İşçi; 658.527 (Mart - 317.502)

2017 Eylül ayında 241.389 olarak verilen askeri personel sayısına 2018 yılı Aralık ayında yer verilmemiştir.

2018 yılı Aralık ayı verilerine göre askeri personel hariç 3.487.396 3.129.304 kamu personeli istihdam edilmektedir. 2018 yılı Mart ayından 2018 yılı Aralık sonuna kadar 358.092 personel artışı olmuştur.

Devlet Personel Başkanlığı'nın yayımlamış olduğu bilgi notunda; "MİT Başkanlığı kadro ve pozisyonları ile TSK Askeri Personel sayıları bu tabloya dahil edilmemiştir. Jandarma Hizmetleri Sınıfı ile Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı dahil edilmemiştir. PTT A.Ş. personeli ve 696 sayılı KHK ile sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilen geçici personel (4/C) sayıları dahildir. T.C. Ziraat Bankası A.Ş, Türkiye Halk Bankası A.Ş ve idaresi kamu yönetiminde yer aldığı için Kamu Sermayeli Kuruluşlar içinde yer alan Vakıflar Bankası T.A.O gibi kamu bankalarında istihdam edilen işçileri de kapsamaktadır."

2018 yılı Aralık ayına göre engelli memur sayısı

2018 yılı Aralık ayına ait engelli memurların hizmet sınıflarına göre dağılımı şu şekildedir.

1- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı: (Kadın; 5.871, Erkek; 15.879) 21.750

2- Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı: (Kadın; 1.522, Erkek; 1.537) 3.059

3- Teknik Hizmetler Sınıfı: (Kadın; 394, Erkek; 2.084) 2.478

4- Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı: (Kadın; 2.067, Erkek; 3.815) 5.882

5- Avukatlık Hizmetleri Sınıfı: (Kadın; 35, Erkek; 68) 103

6- Din Hizmetleri Sınıfı: (Kadın; 135, Erkek; 1.131) 1.266

7- Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı: (Erkek; 1)1

8- Yardımcı Hizmetler Sınıfı: (Kadın; 3.170, Erkek; 15.308) 18.478

Bu rakamlar toplandığında 13.194 kadın ve 39.823 erkek engelli olmak üzere, toplam; 53.017 engelli memur istihdam edilmektedir.

Ayrıca, DPB'nin yayımlamış olduğu açıklamada; "4 Nisan 2018 tarihinde (2.150) kadroya ve 24 Aralık 2018 tarihinde (2.301) kadroya yerleştirilen adayların atama işlemleri devam etmekte olup bu işlemler tamamlandığında toplam sayının (56.000)'i geçeceği değerlendirilmektedir" ifadesine yer verilmiştir.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı ile Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı hariç sekiz hizmet sınıfında engelli memur istihdam edilmektedir. Demek ki kanunda istisna olmamasına rağmen her hizmet sınıfına engelli memur alınmıyormuş. Bu rakamlar incelendiğinde 106.733 kişiye ulaşan Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin yanında (Kadın; 3.170, Erkek; 15.308) 18.478 engelli YHS personelinin olmasıdır. Bu görevlerin sürekli işçi kadrolarına geçirilen taşeron işçilerine yaptırılacağı dikkate alındığında bize göre sorun olan bu durumun çözülmesi gerekiyor. Kaldı ki YHS personelinin yaptığı işler asli ve sürekli kamu hizmeti olarak kabul edilmediği için memur tanımına da uymamaktadır. Eğer bir de taşeron işçilerin 657 sayılı Kanun'un 4/c maddesine göre geçici personel olması sağlanır, kısa bir süre sonra da bunlar YHS personeli olarak memur yapılırsa kamu personel sistemi içinden çıkılmaz hale gelecektir.

Personel sayıları gerçeği yansıtıyor mu?

Daha önce yayımlanan istatistiki verilerin altında; "1) Personel kadro ve pozisyonlarına ilişkin sayılar kamu kurum ve kuruluşların gönderdikleri verilerden derlenmiştir" ifadeleri varken yeni istatistiki verilerin altında bu bilgilere yer verilmemiştir. Demek ki yeni veriler kamu kurumlarının inisiyatifine bırakılmadan toplanmıştır. Yeni verilere göre sadece Askeri Personel ve Milli İstihbarat Teşkilatı'na ait personel verileri yer almamaktadır. Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'ndan alınacak 4-c veya diğer sigortalı sayıları ile yukarıda yer verilen sayılar kıyaslandığında verilerin gerçek rakamları yansıtmadığı açıkça görülecektir.

Yine Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan veriler de gerçek rakamlardan uzak olup, her üç kurum tarafından yayımlanan rakamların kıyaslandığında ciddi farklar olduğu görülecektir. Daha önceki yazılarımızda DPB ile Maliye Bakanlığı verileri arasındaki uçurumu rakamlarla açıklamıştık. Kamu personel sayılarının dahi net olarak bilinmediği bir kamu yönetiminin sağlıklı bir yapı sergilediğini iddia etmek mümkün değildir. Halbuki kurulacak Web Servisler aracılığıyla çok basitçe ve emek harcanmadan kamu personel sayıları tespit edilebilecekken hala bu sistemlerin bugüne kadar kurulamaması düşündürücüdür.

Özetle kamu personel sayılarını dahi net olarak bilemeyen bir durumda olduğumuzu üzülerek belirtmek isteriz, varın gerisini siz anlayın.

Kaynak:Ahmet ÜNLÜ/Yenişafak

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (0)
sisli
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?