Kamu kurumları, ek madde 8 iznini nereden alacak?

73 sayılı KHK'da yapılan düzenlemede bir çok görev personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne devredilmesine rağmen, 657 sayılı Kanunun ek 8. maddesinde yer alan geçici süreli görevlendirme izni unutulmuştur.

Gündem 17.05.2021, 01:13 Zeynep Elmalı
Kamu kurumları, ek madde 8 iznini nereden alacak?

Bilindiği üzere, 73 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile birlikte Çalışma Genel Müdürlüğü uhdesinde olan birçok görev Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne devredildi.

Ekonomik İstikrar Paketinde, kamu personeline ilişkin iş ve işlemler tek çatı altında yürütülecek açıklamasına karşın, 73 sayılı CBK ile birlikte konuya ilişkin çok başlılık devam etmektedir.

Bu karmaşa içinde sitemize gelen sorularda, kamu kurumlarının 657 sayılı Kanunun ek 8. maddesi çerçevesinde personel görevlendirmelerine ilişkin "İZİN ALINACAK KURUM"un ne olacağı hususunda bir karmaşa olduğu gözükmektedir.

657 sayılı Kanunun mezkur ek 8. maddesinde, "Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında aşağıda belirtilen şartlarla geçici süreli olarak görevlendirilebilir:

a) Yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, memurun görevlendirileceği kurumda göreve ilişkin 4 üncü ve daha yukarı bir dereceden boş bir kadronun bulunması şarttır.

b) Geçici süreli görevlendirilen memurlar, geçici süreli olarak görevlendirildikleri kurumların mevzuatına uymakla yükümlüdür.

Personel Sağlık Whatsapp grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

c) Geçici süreli olarak görevlendirilen memurlar, yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, aylıkları ile diğer mali ve sosyal haklarını kurumlarından alır. Bu memurların kadroları ile ilişkileri, kendi sınıf ve derecelerindeki terfi ve emeklilik hakları devam eder.

d) Geçici süreli görevlendirme süresi bir yılda altı ayı geçemez. Yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri için geçici görevlendirme süresi en çok iki yıldır; gerekli görülmesi halinde bu süre bir katına kadar uzatılabilir.

e) Geçici süreli görevlendirmenin, memurların göreviyle ilgili olması şarttır.

f) Geçici süreli görevlendirmede memurun muvafakati aranır.

Birinci fıkrada belirtilen haller dışında memurlar, kamu yararı ve hizmet gerekleri sebebiyle ihtiyaç duyulması halinde kurumlarınca, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında altı aya kadar geçici süreli olarak görevlendirilebilir." Hükmü yer almaktadır.

703 sayılı KHK'da yer alan hüküm gereğince mülga Devlet Personel Başkanlığının bu yetkisi mülga Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülmekteydi. 73 sayılı CBK ile mezkur Bakanlık 2'ye bölünmekle kalmadı personele ilişkin yetkilerin çoğu Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne kaydırıldı.

Ama bu kaydırma yaparken, geçici görevlendirmeye ilişkin "izin" verme hususu unutulmuştur.

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (0)
17
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?