İl Sağlık Müdürlüklerinde Ek Ödeme Yapılmasına Dair Genelge!

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürdülüğü tarafından COVID- 19 Pandemisi Nedeniyle İl Sağlık Müdürlüklerinde Ek Ödeme Yapılmasına İlişkin Usûl ve Esaslar hakkında Genelgesini yayımlayarak 81 İl Valiliğine gönderdi.

Gündem 24.09.2020, 14:21 25.09.2020, 11:04 Güler Sağlam
İl Sağlık Müdürlüklerinde Ek Ödeme Yapılmasına Dair Genelge!

Koronavirüs Nedeniyle Tavan Ek Ödeme Yazısı Yayınlandı - Yeni Yazı haberi için tıklayınız

İl Sağlık Müdürlükleri İçin Ek Ödeme Usul Ve Esaslarına Dair Kararlar doğrultusunda İl sağlıkta 112 çalışanları filyasyon ekipleri yurtlarda ve laboratuvarda görevli personel ve hıfzıssıha üyeleri tavan alacak Personel yüzde yüz hekimler yüzde 75 tavan. Alınan kararın detaylarını aşağıda;

DAĞITIM YERLERİNE

Sağlık Personellerinin Alacağı Tavan Ek Ödeme Tutarları! - Muhtemel haberi için tıklayınız

Bilindiği üzere, İl Sağlık Müdürlükleri ve birimlerinde (birinci basamak sağlık kuruluşlarında) görevli personele 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci maddesi uyarınca 28/11/2014 tarihli ve 29189 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01/12/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeline Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik”te belirlenen usûl ve esaslar uyarınca ek ödeme yapılmaktadır.

Tavan Ek Ödemeye Göre Uzman ve Pratisyen Hekimlerin Döner Sermaye Tutarları - Kapsamlı Bordro haberi için tıklayınız

Ancak dünya genelinde ortaya çıkan ve halen devam eden COVID- 19 pandemisi nedeniyle, Ülkemizde salgının etkilerinin asgari düzeyde tutulması ve bertaraf edilmesi amacıyla sağlık hizmetleri öncelikli olarak söz konusu hastalığın önlenmesi, tetkiki ve tedavisine yönlendirilmiştir. COVID-19 salgın hastalığının önlenmesi ve bu hastalığa yakalananların ve/veya şüphesi bulunanların; takibi, tedavisi ve naklinde görevlendirilen personel ile bunların numuneleri ile teması olan personelin motivasyon ve teşviki ile birlikte Bakanlığımızın ek ödeme dağıtımına ilişkin uygulamalarında birlik sağlamak amacıyla;

Bakanlık Makamından alınan 24/09/2020 tarihli ve 39569180-020-845 sayılı Onay kapsamında İl Sağlık Müdürlüklerinin 2020 Yılı Ağustos-Eylül-Ekim dönemlerine ait ek ödeme hesaplamalarına ilişkin olarak;

Belirtilen dönemlerde COVID- 19 pandemisi kapsamında sağlık hizmeti sunmak üzere;

Filyasyon ekiplerinde görev alan personele,

COVID-19 Yetkilendirilmiş Tanı Laboratuvarı olarak belirlenen Halk Sağlığı

TIKLAYIN

Laboratuvarlarında görev yapan personele,

Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında görev yapan personele,

İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurul Üyesi olarak görev yapan tabiplere,

Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlara görevlendirilen personele,

belirtilen görev ve birimlerde fiilen görev yaptıkları süreler için 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci ve üçüncü cümlesi ile 2020-2021 yıllarını kapsayan Kamu Görevlilerinin Hakem Kurulu Kararlarının, Sağlık ve Sosyal Hizmet İş Koluna İlişkin Üçüncü Bölümünün 6 ncı ve 26 ncı maddelerinde belirtilen tavan oranların;
1) Tabip dışı personele % 100’ü,
2) Tabip ve diş tabiplerine % 100’ü
3) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlara %75’i,

Esas alınarak aktif çalışma gün katsayıları doğrultusunda döner sermaye ek ödemesi hesaplanması, mezkûr Yönetmelikte belirlenen usûl ve esaslar doğrultusunda İl Sağlık Müdürlüklerinin döner sermaye ek ödemesi hesaplamasına devam edilmesi ve yukarıda sayılan birim/görevlerde yer alan personele her iki hesaplamanın birlikte yapılması suretiyle yüksek olan tutar esas alınarak ek ödeme yapılması gerekmektedir.

Her iki hesaplamada da, 2020-2021 yıllarını kapsayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararlarının, Sağlık ve Sosyal Hizmet İş Koluna İlişkin Üçüncü Bölümünün 25 inci maddesi hükmü uyarınca ayda en fazla 5 güne kadar yılda toplam 12 güne kadar olan yıllık izin süreleri ve süt izninde geçirilen süreler ile anılan Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinin (h) bendinde çalışılmış gün olarak değerlendirilen günler ile COVID-19 salgın hastalığına yakalananlar ve/veya karantina altında olanların, bu durumlarının İl Sağlık Müdürlüğünce belgelendirilmesi halinde kullandıkları hastalık izin süreleri hariç olmak üzere bütün izinlerin (idari izinler dahil) çalışılmayan gün olarak değerlendirilmesi ve söz konusu personelin aktif çalışma gün katsayısının da bu doğrultuda belirlenmesi gerekmektedir.

İlgili dönemler için yukarıda belirtilen usûl ve esaslar doğrultusunda ek ödeme hesaplamalarının yapılması ve bu kapsamda hesaplanan Ağustos dönemi ek ödeme verilerinin 25 Eylül 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar bildirilmesi ve/veya Ek Ödeme Tahakkuk Menüsü üzerinden gönderilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Koronavirüs Nedeniyle Tavan Ek Ödeme Yazısı Yayınlandı - Yeni Yazı haberi için tıklayınız

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (48)
Geçen verdiklerini bile vermediler 4 ay önce
Yazıklar olsun.saglikci bugünleri asla unutmayacak
yeter artık 4 ay önce
unutur unutur, siz en iyisi şimdiden sendikadan istifa edin
sağlıkçi 4 ay önce
yazıklar olsun 100 tl için mi 1 ay bekledik hakkımı helal etmiyorum
düşük maaşlı kamu çalışanı (sağlıkçı) 4 ay önce
Sağlıkçının değeri ve sağlıkçıya verilen önem bu kadar ucuz işte.Gerçekten yazıklar olsun.
Korona Savaşçısı 4 ay önce
Sağlıksen'li işyeri temsilcileri filyasyon ekibine kendini yazdırmak için sıraya girmiştir :))
kahraman kedi.... 4 ay önce
isim yazdırırlar ama GİTMEZLER...ne demek işyeri temsilcisi filyasyona gidecek....başımıza taş yagar sonra
düşük maaşlı kamu çalışanı (sağlıkçı) 4 ay önce
Onların tek misyonu, sendikacılıktan anladıkları, kimin müdür olacağını karar vermektir.
düşük maaşlı kamu çalışanı (sağlıkçı) 4 ay önce
2002 den bu yana diğer memurlara hak gördükleri, sağlıkçılara hak görmedikleri seyyanen zamları (uygulanan zam oranları ile çarpılmak kaydıyla) verseler, bu ek ödemeden daha fazla gelir kaynağı olurdu.
yeter artık 4 ay önce
taşerondan kadroya geçenler bile bizden fazla alıyor
düşük maaşlı kamu çalışanı (sağlıkçı) 4 ay önce
Seyyanen zamlara layık görülmeyen,sağlıkçılara verilecek ek ödeme ancak bu kadar düşük olabilir.
Bize biçilen değer, covid 19 savaşında en ön cephede savaşmamızın bedeli, aldığımız ölüm riskinin tazminatı bu kadar ucuz, hakkaniyetsiz ve adaletsiz, orantısız olmamalı idi.
düşük maaşlı kamu çalışanı (sağlıkçı) 4 ay önce
Bu ek ödemeler, bizi bu ülkenin en az maaş alan memuru olmaktan kurtarmaz.Bize verilen değer, bu ucuz ücretler ile ölçülemez, özverimizin ve yorgunluğumuzun bedelleri bu kadar ucuz olmamalı idi.
ahmet 4 ay önce
il sağlık müdürlüğümde çalışıyorum. şube de 7 kişiyiz. ben sağlık hizmetleri sınıfındayım. 6 kişi yok onların bütü işi benim sırtımda neden bize ek ödeme yok
ÇOK HAKKANİYETLİ OLMUŞ 4 ay önce
112 ACİLDE ÇALIŞANA YEMEK ÜCRETİ VER MÜDÜRLÜK ANA BİNADA VE İLÇE TSM ' LERDE ÇALIŞAN KENDİ CEBİNDEN YESİN. 112 DE ÇALIŞANA DÜZENLİ SABİT DIŞI VER MÜDÜRLÜK VE TSM ÇALIŞANI %20 PEŞİNDE KOŞSUN. MADEM BÖYLE ALMAYIN MÜDÜRLÜK VE TSM BİNALARINA SAĞLIK ÇALIŞANI. BU İNSANLARIN ŞUÇU NE.
bir sağlıkçı 4 ay önce
Müdürlüğe hakkıyla gelen ve verilen işi yapan personel %20 alamıyor. Kimini hiç haberi yok kimi verilmemesini normal görüyor. İş yapmayıp reklamını iyi yapan ve adamı olanlar yılda 3 kez ve vergiye takılmadan %20 ek ödemeyi alıyor. Personel için dağıtılan bir ödemeyi neden hep belli bir kesim alsın. Şimdide görevlendirmeler başlar.
düşük maaşlı kamu çalışanı (sağlıkçı) 4 ay önce
Yakında asgari ücretle sağlık çalışanı maaşları eşitlenecek.
112 4 ay önce
Allah hakkımızı bırakmasın bunlara.
bir dadaş gibi 4 ay önce
yazık vAllahi yazık düştüğümüz hallere bak
düşük maaşlı kamu çalışanı (sağlıkçı) 4 ay önce
Biz düşersek onlarda düşer.
SAĞLIK ÇALIŞANI 4 ay önce
tavan falan hikaye 20 gün covidde çalış tavan al
the_dr 4 ay önce
aynen aktif çalışılan gün ifadesini ustaca yerleştirmişler ne yapacaklar tek tek filyasyon listesi mi inceleyecekler resmi olmayan listeler bi de bunlar geçen sefer tek gün yapan tek covid hastası bakan bile tavan almıştı şimdi tavan diye reklam yapıp yarısını bile vermeyecekler hayır vermeyin de millete doktor sağlık çalışanı tavan ödemesi alıyor deyip şiddeti öfkeyi patlatmayın medyatik işler yapmayın
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
-7
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?