Güvenlik Görevlileri de Sözleşmeli Alınabilecek!

Sözleşmeli çalıştırılabilecek unvanlar arasına "Koruma ve Güvenlik Görevlisi" unvanı eklendi.

Gündem 09.05.2020, 22:11
Güvenlik Görevlileri de Sözleşmeli Alınabilecek!

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda, 9 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle değişiklik yapıldı.

Yapılan düzenlemeye göre, sözleşmeli olarak çalıştırılabilecek unvanlar arasına "Koruma ve Güvenlik Görevlisi" unvanı da eklenmiştir.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi olabilmek için 5188 sayılı Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak gerekmektedir. O şartlar şu şekildedir:

Madde 10 - Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır: 
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.
c) 18 yaşını doldurmuş olmak.
d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak.
2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkum olmamak.
3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
e) (Mülga bend: 23.01.2008 - 5728 S.K/Madde 578) 
f) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.
g) 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.
h) Güvenlik soruşturması olumlu olmak.

Sözleşmeli olarak çalıştırılabilecek diğer unvanlar şu şekildedir:

Aile sosyal destek personeli
Anketör
Arama kurtarma uzmanı
Antranör 
Arkeolog
Arşiv uzmanı 
Basın-enformasyon personeli
Bilimsel proje uzmanı
Biolog 
Bölge plancısı 
Büro personeli 
Çağrı karşılama personeli
Çocuk gelişimcisi 
Çözümleyici, sistem programcısı
Deniz trafik başkılavuzu
Deniz trafik kılavuzu
Dışişleri hukuk uzmanı
Destek personeli 
Diğer sağlık personeli 
Diğer teknik hizmet personeli
Dispeç
Diş tabibi 
Diyetisyen 
Dizgi operatörü 
Ebe 
Eczacı 
Eğitici
Fizyoterapist 
Gemi adamı 
Gençlik çalışanı
Gümrük muhafaza memuru
Hava trafik kontrolörü 
Havacılık sertifikasyon uzmanı
Havacılık simülatör uzmanı
İcra katibi
İdari büro görevlisi
İdari destek görevlisi
İmam/hatip
İnfaz ve koruma memuru 
İşaret dili tercümanı 

TIKLAYIN

İş ve meslek danışmanı
Kadastro teknisyeni 
Kameraman 
Kaza kırım uzmanı
Kuran kursu öğreticisi 
Kütüphaneci 
Laborant 
Maden haritacılığı uzmanı
Muayene memuru
Muhabir 
Mübaşir 
Müezzin kayyım
Mühendis 
Mütercim-tercüman
Müze araştırmacısı
Müze görevlisi
Orman muhafaza memuru
Öğretmen
Programcı
Proje destek uzmanı
Redaktör
Restoratör2
Röntgen teknisyeni 
Sağlık fizikçisi 
Sağlık teknikeri 
Sınav hizmetleri uzmanı 
Sosyal çalışmacı 
Spor uzmanı 
Stüdyo yönetmeni 
Şehir plancısı 
Tabip 
Tashihçi
Tekniker 
Teknisyen 
Telkari ustası
Uçak kontrol ve bakım
Makinisti
Uçuş teknisyeni
Uzman 
Uzman tabip 
Vaiz 
Veteriner hekim 
Yardımcı proje elemanı 
Yazma eser pataloji
Uzmanı
Yazma eser uzmanı 
Yeraltı maden uzmanı
Yerüstü maden uzmanı 
Yönetmen 
Yurt yönetim personeli
Zabıt katibi

Yorumlar (0)
13
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Çalıştığınız birimden memnun musunuz?