Doktorlara muayenehane açma vizesi çıktı

Tam Gün Yasası’nın yürürlüğe girmesinin ardından serbest meslek icra etme hakkı olan öğretim üyesi statüsündeki hekimler muayenehanelerini kapatmak ile üniversitede çalışmaya devam etmek arasında tercih yapmak zorunda kalmıştı.

Gündem 19.03.2021, 12:51 19.03.2021, 12:55 Güler Sağlam
Doktorlara muayenehane açma vizesi çıktı

Yasa’nın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne dava açılmıştı. Mahkeme, yasanın bazı maddelerini iptal etmişti.

Danıştay 10. Dairesi geçtiğimiz aylarda üniversite hastanelerinde görev yapan öğretim üyesi statüsündeki doktorları yakından ilgilendiren bir karara imza attı.

Danıştay 10. Dairesi, 2547 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan öğretim üyelerinden serbest meslek icra etmekte olanlar ile serbest meslek icra etmeyen öğretim üyelerinin, mesai saatleri sonrasında serbest olarak çalışabilmeleri açısından hukuksal olarak eşit statüde olduklarına karar verdi.

Karara göre, muayenehane açmak isteyen öğretim üyeleri için tek bir kriter belirlendi. O kriter de, 18 Ocak 2014 tarihi itibariyle muayenehane açma hakkı bulunan veya muayenehanesi olanlar yeniden muayenehane açabilecek.

Danıştay 10. Dairesi’nin 2020/159 Esas ve 20121/178 Karar numaralı kararında 18 Ocak 2014 tarihinde serbest meslek icra etmekte olanlar ile serbest meslek icra etmeyen öğretim üyelerinin mesai saatleri sonrası serbest olarak çalışabileceklerine dikkat çekildi.

Danıştay’a müvekkili olan bir doktorun başvurusuyla dava açan avukat Mustafa Köroğlu, binlerce doktoru yakından ilgilendiren kararın hukuki sürecini şöyle anlattı: “Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce yayınlanan 05.03.2014 tarih ve 9428 sayılı genelge ile 18.01.2014 tarihi itibariyle 2955 ve 2547 sayılı Kanunlara tabi olarak serbest meslek faaliyeti sürdürenlerin 3 ay içerisinde faaliyetlerini sona erdireceği aksi takdirde üniversite ile ilişiğinin kesileceği hükme bağlanmışsa da anılan AYM kararı ile bu hükmün de uygulama alanı kalmamıştır. Anayasa Mahkemesinin konuya ilişkin olarak verdiği iptal kararının ardından Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce yayınlanan 16.04.2014 tarih ve 276 sayılı bir diğer genelge ile hali hazırda muayenehanesinde serbest meslek faaliyetini sürdürenlerin devam edebileceği hükmüne yer verilmiştir. Vekil edenler adına ilgili İl Sağlık Müdürlüklerine muayenehane açma ruhsatı için yapmış olduğumuz başvurular reddedilmiş, tarafımızca idari işlemlerin iptali amacıyla açılan davalar ve istinaf başvurularının reddi neticesinde dosya temyiz başvuruları ile Danıştay 10. Dairesi’nin önüne gelmiştir. İlgili daire tarafından tüm bu hukuksal sürecin kazanılmış haklara saygı ilkesi, hukuk güvenliği ilkesi, belirlilik ilkesi ve hakkaniyete aykırı olduğu gerekçesiyle Bölge İdare Mahkemesi kararlarının bozulmasına karar verilmiş ve nihayet öğretim üyelerinin serbest meslek faaliyetinin önü açılmıştır.”

MESAİ SONRASI MUAYNEHANEAÇILMASINA VİZE VEREN KARARIN GEREKÇESİ…

Üniversitelerde görev yapan ve muayenehane açamayan hekimleri yakından ilgilendiren kararın gerekçesinde; yargı kararları sonrası tam zamanlı çalışan öğretim üyelerinin, mesai saatleri sonrası serbest olarak çalışabilecekleri yönünde oluşan kanaat ve beklenti nedeniyle üniversite dışındaki serbest çalışmalarını planladıkları, ekonomik ve sosyal hayatlarını bu koşulları öngörmek suretiyle belirledikleri, öğretim üyelerinin var olan durumun devam edeceğine dair oluşan beklenti ve kanaat nedeniyle planladıkları faaliyet ve çalışmaları ile bunlar gereğince yaratılan hukuki durumlarını dava konusu kurallar gereğince sona erdirmek zorunda olmasının hakkaniyete aykırı olduğu, öğretim üyelerinin bu statülerinin belli bir süre devam edeceğine ilişkin meşru bir beklentilerinin oluştuğu ve bu beklentinin hukuki güvenlik ilkesi gereğince korunması gerektiği, ayrıca kanun koyucunun aynı konuyla ilgili pek çok kanun çıkarmış olmasının da söz konusu öğretim üyelerinin hukuki durumları bakımından belirsiz bir durum yarattığı, duraksamalara neden olduğu vurgulandı.

Avukat Köroğlu, “Tüm bu hukuksal süreç ve Anayasa Mahkemesinin kararının gerekçesi birlikte değerlendirildiğinde, 2547 sayılı Kanun'un geçici 64. maddesinin yürürlüğe girdiği tarihte mesai sonrası çalışan ve serbest meslek faaliyetinde bulunan öğretim üyeleri geçici 64. maddenin Anayasa Mahkemesi’nce yürürlüğünün durdurulması ve akabinde iptali üzerine bu faaliyetlerine devam edebileceklerdir” dedi.

Köroğlu, muayenehane açmak isteyen doktorların 18 Ocak 2014 tarihini dikkate almaları gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi: “6514 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süreçte öğretim üyesi kadrosunda yükseköğretim kurumunda görev yapan ve bu süreçte muayenehane açma hakkı olanlar; hukuki güvenlik, hukuki belirlilik ve eşitlik ilkeleri gereği 6514 sayılı Kanun'un yürürlük tarihinden sonra da serbest meslek icrasında bulunabilecek."

Danıştay 10. Dairesi’nin verdiği karara İstinaf Mahkemesi itiraz ederse dosya Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun önüne gelecek. Kurul, Daire’nin görüşü doğrultusunda bir karar verirse, karar kesinleşmiş sayılacak. Böylece üniversitelerde görev yapan öğretim üyesi doktorlar 18 Ocak 2014 tarihini baz alarak muayenehane açabilecek.

Yasemin Güneri / Habertürk

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (4)
tabip tabiptir ama 657 var 399 var 2547 var 5 ay önce
Kısaca pozitif ayrımcılık. Eşitlik ilkesi milattan önce idi.
hemşire 5 ay önce
haksızlık o zaman hemşireler de açsın herkes açsın öyle saçmalık mı olur
ya burdan maaş alacaksınız ya da diğer taraftan
Vatandaş 5 ay önce
Bakalim yıllar önce hükümetin adaletten bahsederek yaptığı bu uygulamadan geri adım atması olacak mi yoksa bu iş başlamadan bitecek mi şimdi kimin ne kadar dürüst olduğu belli olacak...yoksa adaletten uzak ayrımcılık mi olacak...sözden dönmemi mi ne derseniz deyin artık...
27
açık
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?