Devlet Kurumu Hesabından Engelliyorlar: Başhekimler Bu Yetkiyi Kimden Alıyor?

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kilis Devlet Hastanesi'nin işgüzar yöneticilerinin "Kamu Görevlilerinin Etik Davranış İlkeleri Yönetmeliği" ile bağdaşmayacak şekilde haber sitelerini beğenmedikleri haberleri yaptıkları için engelledikleri öğrenildi.

Gündem 08.11.2020, 14:13 08.11.2020, 14:25 Güler Sağlam
Devlet Kurumu Hesabından Engelliyorlar: Başhekimler Bu Yetkiyi Kimden Alıyor?

Son günlerde özellikle sağlık camiasında hastanelerin kurumsal sosyal medya hesaplarından kendilerine eleştiri getiren bazı hesapları engellediklerini görmekteyiz.

Habere konu olay ise Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kilis Devlet Hastanesi sosyal medya hesaplarının sitemiz saglikpersonelihaber.net'in twitter hesabını ( @saglikperssonel) engellemeleridir. Hastane hakkında çıkan yada çıkması muhtemel eleştirel haberleri görmeye dahi tahammülleri olmayan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kilis Devlet Hastanesi yöneticileri sitemizi sosyal medyadan engelleyerek keyfi uygulama nasıl olur gösterdiler.  

Bu hastane idarecilerinin aylık 1 milyon 200 bin ziyaretçisi olan ulusal bir haber sitesine dahi tahammülü yokken, Makamları emrinde görev yapan sağlık personellerine nasıl davranış ve tutum sergileyebileceklerini kamuoyunun takdirine sunuyoruz. 


*Dr. Sebahattin ÇELİK  - Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi


*DR. ERKAN KURTARAN - Kilis Devlet Hastanesi Başhekimi

Bir kamu görevlisi olan ve kamu görevi yürüten hastane Başhekimlerinin adına hareket edenlerin bu türden uygulamalar yapması hukuken doğru mudur? 

ETİK MEVZUAT AÇISINDAN DEĞERLENDİRME

Bilindiği üzere, kamu görevlilerinin, görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirleyen 5176 sayılı Kanunumuz ve bu kanun uyarınca yürürlüğe konulan "Kamu Görevlilerinin Etik Davranış İlkeleri İle başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" bulunmaktadır.

Bu yönetmeliğin, konumuzla ilgili bazı maddeleri şu şekildedir:

"Dürüstlük ve tarafsızlık
Madde 9 Kamu görevlileri; tüm eylem ve işlemlerinde yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket ederler, görevlerini yerine getirirken ve hizmetlerden yararlandırmada dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım yapamazlar, insan hak ve özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı muamelede ve fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda bulunamazlar.

Kamu görevlileri, takdir yetkilerini, kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda, her türlü keyfilikten uzak, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine uygun olarak kullanırlar."

"Saygınlık ve güven

Madde 10 Kamu görevlileri, kamu yönetimine güveni sağlayacak şekilde davranırlar ve görevin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını davranışlarıyla gösterirler. Halkın kamu hizmetine güven duygusunu zedeleyen, şüphe yaratan ve adalet ilkesine zarar veren davranışlarda bulunmaktan kaçınırlar.

Kamu görevlileri, halka hizmetin kişisel veya özel her türlü menfaatin üzerinde bir görev olduğu bilinciyle hizmet gereklerine uygun hareket eder, hizmetten yararlananlara kötü davranamaz, işi savsaklayamaz, çifte standart uygulayamaz ve taraf tutamazlar."

Değerlendirme:

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri bağlamında, bir kamu kurumu olan hastanelerin, özellikle kurumsal resmi hesaplardan ve hizmetlerini duyuran Başhekim yada herhangi bir yönetici sosyal medya hesaplarından (yarı resmi olarak değerlendirilmesi gerekir), eleştiri getiren vatandaşları, takipçilerini engellemeleri etik ihlalidir. Bu şekildeki engellemeler siyasi düşünce nedeniyle ayrımcılığı düzenleyen 9. madde, güveni sağlayacak şekilde davranmalarını öngören 10. maddeye aykırıdır.

DİSİPLİN MEVZUATI AÇISINDAN

657 sayılı Kanunun disiplin cezalarını düzenleyen 125. maddesinde;
"Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak," fiilinin karşılığı olarak Aylıktan Kesme cezası,
- "Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak" fiili için ise Kademe İlerlemesinin Durdurulması,
cezası öngörülmüştür.

Madde açık bir şekilde siyasi düşünce farklılığından dolayı kişilerin zararını hedef tutan davranışların kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla cezalandırılması gerektiğini belirtmiştir. Bu bağlamda, engelleyici uygulamalara muhatap olanların ilgili Kurumlara başvurarak, bu davranışta bulunanlara disiplin cezası verilmesini talep etmeleri gerekmektedir.

ABD'DE YAŞANAN BENZER BİR OLAY

ABD'de Federal Temyiz Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın kamuyu ilgilendiren açıklamalar yapmak için kullandığı Twitter hesabında kullanıcıları engelleyemeyeceğine hükmetti.

Federal Temyiz Mahkemesi'nin üç yargıcı ise 29 sayfalık gerekçeli kararında, bir kamu görevlisinin kamuyu ilgilendiren açıklamalar yapmak için kullandığı sosyal medya hesabında, kendi katılmadığı görüşlere yer verdiği gerekçesiyle kimseyi dışlayamayacağına hükmetti.

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (0)
32
açık
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?