Çalışma Bakanlığından Son Dakika Yazısı: Taşerondan Geçen Sürekli İşçiler Toplu İş Sözleşmesin Yararlanabilecekler!

Yaklaşık 2 yıldır yeni Toplu İş Sözleşmesinin yapılmasını bekleyen 696 KHK ile sürekli işçi statüsüne geçirilen 4D'li işçilere Çalışma Bakanlığından son dakika yazısı geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalısma Genel Müdürlügünden Sağlık Bakanlığına gönderilen yazıya göre "toplu iş sözleşmesi hükümlerinin yürürlük süresinin 31/10/2020 tarihinde sona ermesiyle birlikte 6356 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine uygun şekilde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen sürekli işçi statüsündeki işçilerin, yetkili sendiaya üye olarak veya dayanışma aidatı ödeyerek anılan toplu iş sözleşmesinden yararlanabilecekleri değerlendirilmektedir." denildi.

Gündem 27.10.2020, 22:26 27.10.2020, 22:34 Güler Sağlam
Çalışma Bakanlığından Son Dakika Yazısı: Taşerondan Geçen Sürekli İşçiler Toplu İş Sözleşmesin Yararlanabilecekler!

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında taşeron işçi iken Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık tesislerinde sürekli işçi olarak çalışmaları sağlanan personellerin özellikle 2018'den bu tarafa %4'lük verilen zamlar nedeniyle maaş artışları konusunda büyük sıkıntı yaşıyorlardı.

Yaklaşık 2 yıldır bekleyiş içerisinde olan 4D sürekli işçiler, daha önce pandemi nedeniyle iptal edilen toplu iş sözleşmelerinin yapılan açıklamalar ışığında Kasım ayında başlayacağını bekliyorlardı.

SÜREKLİ İŞÇİLER AĞUSTOS'DA İMZALANAN TİS KAPSAMINA ALINDI

Ancak yaşanan son dakika gelişmesi saglikpersoneliHABER.NET sitemize gelen son dakika bilgisine göre, 696 KHK ile sürekli işçi olarak çalışan işçilerin YENİ BİR TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ yapılmadan İŞKUR aracılığı ile Sağlık Bakanlığı'na alımları yapılan sürekli işçiler ile 10.08.2020 tarihinde yapılan toplu iş sözleşmesi kapsamına alınması kararlaştırıldı. Çalışma Bakanlığı yazısında "toplu iş sözleşmesi hükümlerinin yürürlük süresinin 31/10/2020 tarihinde sona ermesiyle birlikte 6356 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine uygun şekilde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen sürekli işçi statüsündeki işçilerin, yetkili sendiaya üye olarak veya dayanışma aidatı ödeyerek anılan toplu iş sözleşmesinden yararlanabilecekleri değerlendirilmektedir." denildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlanan 23.10.2020 tarihli yazıyla kamuda taşeron işçi statüsünde iken 4D kapsamında çalıştırılan sürekli işçilerin yeni bir toplu iş sözleşmesi yapmalarına gerek kalmadan daha önce 10.08.2020 tarihinde imzalanan Toplu İş Sözleşmesi kapsamına alınması kararlaştırıldı.

İşte O Yazı;

SAĞLIK BAKANLIĞINA
(Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü)

İlgi : 14.10.2020 tarihli ve 37106781-929-E.246144 sayılı yazınız.

696 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK'ya eklenen geçici 23 üncü madde uyarınca işçi statüsüne geçirilen işçilere uygulanan, Yüksek Hakem Kurulunca karara bağlanmış ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesi hükümlerinin 31.10.2020 tarihinde sona ermesiyle birlikte söz konusu işçilerin, kurumunuzun taraf olduğu 01.01.2019-31.12.2020 yürürlülük süreli toplu iş sözleşmesinden yararlanıp yararlanamayacağına ilişkin ilgide kayıtlı yazınız incelenmiştir.

696 sayılı KHK'nın 113 üncü maddesi gereğince 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa eklenen geçici madde 7 ile;

Personel Sağlık Whatsapp grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

(1) 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan idareler ile birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketler, anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü ve geçici 24 üncü maddeleri uyarınca sürekli işçi kadrolarına, geçici işçi pozisyonlarına veya işçi statüsüne geçirilen işçilerinden; geçişten önce işçinin çalıştığı alt işveren işyerinin girdiği işkolu mevcut işyerinin girdiği işkolu ile aynı olanları o işkolundaki mevcut işyerinden, farklı olanları ise geçişten önce işçinin çalıştığı alt işveren işyerinin girdiği işkolunda yeni tescil edilecek işyerlerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirileceği,

(2) Birinci fıkra kapsamındaki işyerlerinin her birinin bu Kanunun uygulanması bakımından bağımsız bir işyeri sayılacağı,

(3) Birinci fıkra kapsamında yeni tescil edilen işyerlerinden bildirilen işçilerin, bu madde kapsamındaki idarelerde geçiş işleminden önce alt işveren işçileri için Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve en son sona erecek olan toplu iş sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte 4 üncü maddeye uygun şekilde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirileceği (4) Bu maddenin uygulanmasında bu Kanunun bu maddeye aykırı diğer hükümlerinin uygulanmayacağı,

hüküm altına alınmıştır.

696 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK'ya eklenen geçici 23 üncü madde uyarınca işçi statüsüne geçirilen işçilerin ücret ile diğer mali ve sosyal haklarının belirlenmesinde esas alınacak, Yüksek Hakem Kurulunca karara bağlanmış ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesi hükümleri Bakanlığımızca 12/04/2018 tarihinde ilan edilmiş olup bu hükümlerin geçici 23 üncü madde kapsamındaki idareler için 31/10/2020 tarihine kadar uygulanması kararlaştırılmıştır.

Bu bağlamda, 6356 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası "bir işyerinde yürütülen asıl işe yardımcı işler de asıl işin girdiği işkolundan sayılır" hükmüne amir olup Bakanlığımızca ilan edilen toplu iş sözleşmesi hükümlerinin yürürlük süresinin 31/10/2020 tarihinde sona ermesiyle birlikte, 6356 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine uygun şekilde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen sürekli işçi statüsündeki işçilerin, yetkili sendiaya üye olarak veya dayanışma aidatı ödeyerek anılan toplu iş sözleşmesinden yararlanabilecekleri değerlendirilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Nurcan ÖNDER
Bakan a.
Genel Müdür

Kaynak: SaglikPersoneliHaber.Net/ÖZEL HABER

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (1)
2351 VHKİ 8 YILDIR MAĞDUR SÖZLEŞMEYLE MÜDÜR ATANMAYA DEVAM. 8 ay önce
Sayın başkan çok adilseniz.Sınavsız atanan müdür ve idarecilerin atanmasına karşı çıkın.Anayasanın eşitlik ilkesi pas pas edilmiş.Her bakanlık kararnameyle yada torba yasayla sınavsız sınıf atlatıyor,bizim bakanlıkta sınav kazanan 2351 vhki sınavla kazandığı kadrosunu alamıyor 8 yıldır mağdur ediliyor.Bumudur anayasanın eşitliği,bumudur hak,hukuk ve adalet.işinize geldiği gibi konuşuyorsunuz.Taşeron kadro aldı,kızılaydan geçenler vhki oldu.İlk okul mezunu itfaiye erleri sınavsız sınıf atladı,mübaşirler sınavsız sınıf atlatıldı.Bizim suçumuz sınav kazanmak oldu.Allah bılen Allah görendir.Mutlak adil olan Allaha havale ediyoruz.Herkes bir yerden tutunmuş.üç maymunu oynuyor.Gömülmüş yiyor.Onların çoluk çocuğu varda bizim yokmu?Allah haksızların hakkından gelsin.Ekmeğin kaç tl olduğundan bi haber yaşayıp gidenlere hakkımız haram olsun.sınav kazanıp atanmayan 2351 vhkiden biri.
14
açık
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?