Anayasa Mahkemesi Disiplin Cezalarında Memurun Masumiyet Karinesi İhlal Edildi Kararı Verdi!

Anayasa Mahkemesi yeni yayınlanan disiplin cezalarıyla ilgili hükmünde, disiplin cezasına ve naklen atanma işlemine karşı başvuru yani memur tarafından açılan davalarda verilen kararlarda kullanılan ifadeler nedeniyle memurun masumiyet karinesinin ihlal edildiğine hükmetti.

Gündem 20.10.2020, 09:27 Güler Sağlam
Anayasa Mahkemesi Disiplin Cezalarında Memurun Masumiyet Karinesi İhlal Edildi Kararı Verdi!

Anayasa Mahkemesi, devlet memurluğunda çıkarma cezasına karşı açılan davada disiplin işlemine konu olan eylem için yapılan ceza yargılanmasında beraat kararı verilmesine rağmen disiplin işleminin hukuka uygun olduğu sonucuna ulaşılması nedeniyle başvurucunun masumiyet karinesinin ihlal edildiğine karar vermiştir.

Dava konusu olayda, Zabıt Katibi olarak görev yapan ilgili hakkında gizlilik kararı alınmış (kaçakçılık soruşturması) dava dosyasından fotokopisini çektirerek bir örneğini avukata vermek suretiyle gizlilik ihlali suçundan hakkında ceza soruşturması açılmıştır.

Ceza soruşturması sürecinde ilgili hakkında yapılan etraflı değerlendirme sonucunda isnat edilen eylemin sübut bulduğunu ortaya koyacak nitelikte her türlü şüpheden uzak, somut ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle delil yetersizliğinden başvurucunun beraatine hükmedilmiştir.

Diğer taraftan, konu hakkında ilgili hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır. Soruşturma sonucunda, 657 sayılı Kanunun 125/D-k bendi uyarınca "Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak" eyleminden dolayı dosya Adalet Bakanlığına sunulmuştur. İlgili Bakanlık ise aynı Kanunun 125/E-g bendinde yer alan "

Devlet memurluğu ile bağdaşmayacak nitelikte ve derecede yüz kızartıcı, utanç verici hareketlerde bulunma" eylemi uyarınca başvurucu devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmıştır.

Başvurucunun kamu görevinden çıkarma cezasına karşı açtığı davalar, Danıştay nezdinde hukuka uygun bulunmuştur.

Konu hakkında Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvuru neticesinde özetle;

Personel Sağlık Whatsapp grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

1- Disiplin suçuna ve ceza yargılamasına konu eylemlerin aynı olduğu hallerde disiplin soruşturmasıyla ilgili uyuşmazlıklara bakan idari mahkemelerin fiili sübutuyla ilgili olarak ceza mahkemesinin ulaştığı kanaate saygı göstermesi ve bunu sorgulayacak ifadeler kullanmamasının beklendiği, aksi durumda kişinin ceza mahkemesinde beraat etmiş olmasının bir anlamının olmayacağı,

2- Ceza yargılaması sonucunda delil yetersizliği gerekçesiyle beraat eden başvurucunun kendisine suçlu muamelesi yapılmadan, disiplin kurallarına aykırı eylemi usule uygun şekilde tespit edildiği takdirde idari yaptırıma tutulmasının mümkün olduğu,

3- Gerek Yüksek Disiplin Kurulunun ihraç kararında gerekse Yargı sürecinde işlemin hukuka uygun olduğu sonucuna ulaşılırken, ceza soruşturması sürecinde yapılan bazı tespitlere, başvurucunun savunmasına yer verildiğini, bu nedenle ceza mahkemesi kararında ulaşılan sonucun tartıştırmaya açılarak ilgilinin üzerine atılı suçu işlediği izlenimi verilmek suretiyle beraat kararının anlamsız hale gelerek, başvurucunun masumiyetine gölge düşürüldüğü,

Gerekçeleriyle başvurucu hakkında Anayasa'nın 36 ve 38 nci maddelerinde güvence altına alınan masumiyet karinelerinin ihlaline karar verilmiştir.

Anayasa Mahkemesinin üç üyesi bu karara katılmamıştır.

Kararın tamamına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

--------------------

Anayasa Mahkemesi, disiplin cezasına ve naklen atanma işlemine karşı açılan davalarda verilen kararlarda kullanılan ifadeler nedeniyle başvurucunun masumiyet karinesinin ihlal edildiğine karar vermiştir.

Dava konusu olayda, öğretmen olarak görev yapan başvurucu hakkında okul müdürü, müdür başyardımcısı ve rehber öğretmenin imzalarıyla bir öğrenciyi kravatından tutması, ona bağırması ve öğrencinin de ağladığına dair bilgiler içeren tutanak tutulmuştur. Ayrıca, okul yönetimi tarafından öğrenci hastaneye götürülmüş, düzenlenen raporda öğrencinin yanağında kızarıklık ve hassasiyet olduğu, bu yaralamanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte olduğu belirtilmiştir.

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (0)
18
açık
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?