Anayasa Mahkemesi Bakanlık Teşkilatlarında Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Değişikliğe Onay Verdi!

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanlığı Sistemiyle beraber kurum ve kuruluşlara kadro ihdasının Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle yapılmasına ilişkin düzenlemeyi oyçokluğuyla Anayasa'ya uygun buldu.

Gündem 09.11.2020, 10:31 09.11.2020, 10:41 Güler Sağlam
Anayasa Mahkemesi Bakanlık Teşkilatlarında Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Değişikliğe Onay Verdi!

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte önceden yasamanın yetkisinde olan kadro ihdası, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile birlikte yürütmeye yani Cumhurbaşkanı uhdesine alınmıştır.

Bu doğrultuda, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan "Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kurum ve kuruluşların kadroları Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle ihdas edilir" düzenlemesinin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi nezdinde muhalefet partisi tarafından İPTAL DAVASI açılmıştır.

16 kişilik Anayasa Mahkemesinin 9 (dokuz) üyesi düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olmadığını, 7 (yedi) üye ise karşı oy sunarak çoğunluk görüşüne katılmamıştır.

9 üyenin düzenlemenin aykırı olmadığına dair gerekçelerinde;

-Kamu kurum ve kuruluşlarına kadro ihdası, başka bir deyişle kadro usulüne ilişkin düzenlemelerin idarenin teşkilat yapısı ile ilgili olduğu, idarenin kuruluş ve görevlerinin belirlenmesinin bir parçasını oluşturduğu, bu yönüyle Anayasa'nın 106 ncı maddesinin 11 inci fıkrasında geçen "Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir." hükmüne aykırılık teşkil etmediği,

-Kadro ile teşkilat arasında yakın ilişki olduğu, kadro belirlenmeden bir kurum ve kuruluşun teşkilatlanmasından söz edilmesinin zor olduğu,

TIKLAYIN

-Düzenlemenin yargı yetkisi kullanan AYM, Danıştay, Yargıtay gibi kurumların yargı yetkisi kullanan kamu görevlileriyle ilgili bir niteliğinin olmadığı, kuralla genel olarak kadro ihdasının Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle düzenlenebileceğinin öngörüldüğünün anlaşıldığı,

İfade edilmiştir.

7 üye ise Kararnamede iptal edilmesi istenen hükümle ilgili olarak karşı oy gerekçelerinde;

-Kadro ihdasının doğrudan bütçeyle ilişkisinin olduğunu, bütçe yetkisinin halen yasamada yani TBMM'de bulunduğu,

-Düzenlemenin kapsamı içerisinde bu haliyle yargı organlarının da bulunduğu, Anayasa'nın 140 ncı maddesinde yer alan hüküm gereğince hakim ve savcıların diğer özlük işleri gibi kadroyla doğrudan ilişkili olan "aylık ve ödenekleri"nin kanunda düzenleneceği,

-Kamu görevlilerinin aylık ve ödeneklerini doğrudan etkileyen kadronun ihdasına yönelik düzenlemelerin mülkiyet hakkı kapsamında olduğunun açık olduğu, dolayısıyla CB kararnamesi ile kadro ihdasına dair bu hükmün Anayasa'ya aykırılık teşkil ettiği,

-Kuralın kapsamında olan Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, HSK, Sayıştay, Üniversiteler, YÖK, Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu gibi kurum ve kuruluşların kadrolarının açıkça Anayasa'da kanunla düzenleneceğinin açık olduğu,

Belirtilmiştir.

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (0)
-4
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?