Sayıştay Sağlık Müdürü Sözleşmeli Olamaz Kararı Verdi

Sayıştay, 2018 yılı Eylül ayında yayınladığı denetim raporuyla Sağlık Müdürü Sözleşmeli Olamaz Kararı Verdi. Sayıştay il sağlık müdürlerinin görevlendirilme şeklinin mevcut kanunlar kapsamında sözleşmeli olması durumunu usulen yanlış olarak değerlendirdi.

Sayıştay Sağlık Müdürü Sözleşmeli Olamaz Kararı Verdi

Sayıştay, 2018 yılı Eylül ayında yayınladığı denetim raporuyla Sağlık Müdürü Sözleşmeli Olamaz Kararı Verdi. Sayıştay il sağlık müdürlerinin görevlendirilme şeklinin mevcut kanunlar kapsamında sözleşmeli olması durumunu usulen yanlış olarak değerlendirdi.

İşte Sayıştay Denetim Raporu;

BULGU 2: İl Sağlık Müdürlerinin Atama Usulüne İlişkin Mevzuat Gereklerinin Yerine Getirilmemesi 

694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yürürlüğe giren ve 08.03.2018 tarih T.C. Sayıştay Başkanlığı Sağlık Bakanlığı 2017 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 15 ve 30354 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair 7078 sayılı Kanun’un 183’üncü maddesiyle 663 sayılı KHK’nın 42’nci maddesinin (2) nolu bendi; “Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunun eki cetvellerde sayılanlar dışında kalan memurların atamaları Bakan tarafından yapılır. Bakan, gerekli gördüğü hallerde atama yetkisini merkez teşkilatında alt kademelere ve bağlı kuruluşların üst yöneticilerine devredebilir.” şeklinde; (9) nolu bendi ise; “Ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlardaki sözleşmeli personelin sözleşmeleri Bakan tarafından imzalanır. Bakan, gerekli gördüğü hallerde sözleşme imzalama yetkisini merkez teşkilatı ile taşra teşkilatındaki yöneticilere devredebilir” şeklinde düzenlenmiştir.

İl Sağlık Müdürleri 663 sayılı KHK’ya ekli (II) sayılı cetvelde yer almaktadır. Ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlardaki sözleşmeli personelin sözleşmeleri Bakan tarafından imzalandığından İl Sağlık Müdürleri, Bakan tarafından imzalanan sözleşme ile görevlendirilmiş olmaktadırlar. Ancak 663 sayılı KHK’nın sözü edilen 42’nci maddesinin (2) nolu bendi gereğince, 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun’un eki (2) sayılı cetvelde gösterilen unvanları taşıyan görevleremüşterek kararla atama yapılması gerekmektedir.

Söz konusu (2) sayılı cetvelde sayılan unvanlardan biri “İl İdare Şube Başkanı”dır. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 4’üncü maddesinde yer alan “…Bakanlıkların kuruluş kanunlarına göre illerde lüzumu kadar teşkilat bulunur. Bu teşkilatın her birinin başında bulunanlar il idare şube başkanlarıdır.” hükmü uyarınca İl Sağlık Müdürleri, İl İdare Şube Başkanıdır. Dolayısıyla 2451 sayılı Kanun uyarınca müşterek kararname ile ataması yapılması gereken İl Sağlık Müdürlüğü kadrosuna Bakan tarafından imzalanan sözleşme ile görevlendirme yapılmış olması, yasa hükümleri gereğince yapılması gereken sözü edilen atama işlemi yerine geçmemektedir. Çünkü bu görevlilerin atamalarında esas olan görev unvanlarıdır.

Kamu idaresi cevabında; 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de yapılan değişiklik ile İl Sağlık Müdürlüğü kadroları iptal edilmiş yerine anılan KHK'ya ekli (II) sayılı cetvelde sözleşmeli İl Sağlık Müdürü için sözleşmeli pozisyon ihdas edilmiştir. Aynı KHK'nın 42’nci maddesinin T.C. Sayıştay Başkanlığı Sağlık Bakanlığı 2017 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 16 dokuzuncu fıkrasında “Ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlardaki sözleşmeli personelin sözleşmeleri Bakan tarafından imzalanır. Bakan, gerekli gördüğü hallerde sözleşme imzalama yetkisini merkez teşkilatı ile taşra teşkilatındaki yöneticilere devredebilir” hükmü doğrultusunda iş ve işlemlerin yapıldığı, ifade edilmiştir.

Sonuç olarak 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 4’üncü maddesi hükmü uyarınca İl Sağlık Müdürleri, İl İdare Şube Başkanı olmaktadır. 2451 sayılı Kanun doğrultusunda da İl İdare Şube Başkanlarının müşterek kararname ile atanması gerekir. Sonuç olarak İl Sağlık Müdürü atamalarının 2451 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda müşterek karar ile yapılması önerilir denilmiştir.

Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2019, 17:02

saglikpersonelihaber.net IOS ve Android Mobil Uygulamasını Telefonunuza indirerek ve Sosyal Medya üzerinde bizleri takip ederek güncel haberlerden ücretsiz haberdar olabilirsiniz.

SaglikPersonelHaber.Net Android Uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

SaglikPersonelHaber.Net IOS Uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

Instagram Hesabımızı Buradan Takip Et

Facebook Grubumuza Buradan Katıl

Twitter Hesabımızı Buradan Takip Et

YORUM EKLE
YORUMLAR
sakarya
sakarya - 10 ay Önce

bakanlık ne bekliyor hala bu durumda olanları hemen değiştirsin sakarya dan başlasın önce

sakarya
sakarya - 10 ay Önce

gerçi onu kimse değiştiremez onun arkasında ıkı vekil var biri, genel başkan yardımcısı bu mudur tren kazasında reisin talimatıyla görevden alımıştı eski başkan irfan Şencan ın girişimleriyle reisin bilgisi dışında yeniden göreve getirildi..Kurumda fetodan işlem görüp iade edilenleri ve Süleymancıları krıtik görevlere getirerek alkış topladı.

SIRADAKİ HABER