İlk ve Acil Yardım Teknikerliği Unvan Değişikliği Sözlü Sınav Duyurusu (Yargı Kararı Gereği)

Yapılması yargı kararı gereği olan, İlk ve Acil Yardım Teknikerliği Unvan Değişikliği Sözlü Sınavı için Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Sözlü Sınava Girmeye Hak Kazanan Personellerin listesi ile sınav duyurusu yayınlandı. Detaylar Haberimizde..

Güncel 05.02.2019, 17:20 05.02.2019, 17:32
İlk ve Acil Yardım Teknikerliği Unvan Değişikliği Sözlü Sınav Duyurusu (Yargı Kararı Gereği)

Yapılan Duyurunun Açıklamasında;

Bakanlıklarımız arasında yapılan protokol gereği Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 08 Ekim 2017 tarihinde yazılısı yapılan İlk ve Acil Yardım Teknikerliği unvan değişikliği sınavında bazı soruların hatalı olduğu gerekçesiyle açılmış olan davaya, idare mahkemesi tarafından verilen iptal kararına istinaden yapılacak olan İlk ve Acil Yardım Teknikerliği branşı unvan değişikliği sözlü sınavı. denildi.

SINAV YERİ

T.C. Sağlık Bakanlığı Zemin Kat Toplantı Salonu Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No: 9 06800 - Çankaya / ANKARA

SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ

12 Mart 2019 Salı - Saat: 09.30 - 13.00 arası

SINAV KONULARI

SÖZLÜ SINAV UYGULAMASI

Yargı kararı gereği yeniden yapılan değerlendirme sonucunda sözlü sınava girmeye hak kazanan 26 aday için yapılacak olan İlk ve Acil Yardım Teknikerliği branşı unvan değişikliği sözlü sınavında adaylar, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

Personel Sağlık Whatsapp grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e) Genel kültürü ve genel yeteneği,

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, esas alınarak 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak sözlü sınav puanı tespit edilecek, sözlü sınavda 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

 SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Sözlü sınav sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde http://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde duyurulacak, bunun için adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. G-SINAV

SONUÇLARINA İTİRAZLAR

Sınava katılanlar, gerekçelerini belirtmek suretiyle sonuçların duyurulmasından itibaren beş (5) iş günü içerisinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtiraz dilekçeleri “T.C. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No: 9, 06800 - Çankaya / ANKARA” adresine gönderilecektir. Beş (5) iş günü içinde Bakanlık Genel Evrak Birimine ulaşmayan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. İtirazlar, Sınav Kuruluna intikalinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sonuçlandırılarak sonucu ilgililere yazılı olarak ya da http://yhgm.saglik.gov.tr internet sitesi vasıtasıyla bildirilecektir.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imzası ve adresi olmayan dilekçe ve belgegeçer ile (faks) yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz. 

T.C. Sağlık Bakanlığı
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Sınav Hizmetleri Birimi

İLETİŞİM:

T.C. Sağlık Bakanlığı (Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü) Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No: 9 - 06800 Çankaya/ANKARA Tel: 0 312 585 17 42 – 585 17 45 

Bu duyuruda yer alan kurallar, bu duyurunun yayımı tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararlarının gerekli kılması halinde değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenir.

Sınav Duyurusu 
Sözlü Sınava Girmeye Hak Kazanan Personel Listesi

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (0)
19
açık
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?