Anayasa Mahkemesi: Hasta Dosyasının Kaydedilmesi Ve Saklanması ; Sağlık Kuruluşunun Sorumluluğundadır

08 Mayıs 2019 Tarih’inde Resmi Gazete’de, “Teşhis ve tedavi sürecindeki verilerin kaydedilmesi ve makul bir süre saklaması sorumluluğu, tıbbi müdahaleyi gerçekleştiren Sağlık Kuruluşu’na ait olduğuna” hükmederek, Sağlık Kuruluşlarının bu konuda doğrudan sorumlu olduğuna işaret etmiştir.

saglikpersonelihaber.net
Anayasa Mahkemesi: Hasta Dosyasının Kaydedilmesi Ve Saklanması ; Sağlık Kuruluşunun Sorumluluğundadır

08 Mayıs 2019 Tarih’inde Resmi Gazete’de, “Teşhis ve tedavi sürecindeki verilerin kaydedilmesi ve makul bir süre saklaması sorumluluğu, tıbbi müdahaleyi gerçekleştiren Sağlık Kuruluşu’na ait olduğuna” hükmederek, Sağlık Kuruluşlarının bu konuda doğrudan sorumlu olduğuna işaret etmiştir.

Anayasa Mahkemesi Kararı’nda; Hasta Dosyası (Hasta Tıbbi Kayıtları) Olmaksızın Karar Verilmesinin; “ETKİLİ YARGISAL SİSTEM KURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ”ne Aykırı Olduğu Kabul Edilmiştir.

Anayasa Mahkemesi Kararı’na Göre;

Tıbbi müdahale sonucunda vücutta sakatlık ya da maddi ve manevi varlığı zedeleyen diğer rahatsızlıkların meydana geldiği vakıalarda, müdahalenin tıp biliminin güncel ve genel kabul gören teşhis ve tedavi sürecindeki kayıtların incelenmesiyle mümkün olabilmektedir.

Bu nedenle; bu kayıtların tutulması, saklanması ve gerektiğinde yargısal mercilere ibraz edilmesi büyük önem taşımaktadır. Hasta Kayıt Dosyası’nda yer alması gereken bir bilgi veya belgenin Hasta Dosyası’nın tutulması veya saklanması hususunda Sağlık Kuruluşu’nca gereken özenin gösterilmemesi sonucu yargı mercilerine ibraz edilmediği ve bu sebeple Sağlık Kuruluşu’nun tıbbi sorumluluklarına uygun davranıp davranılmadığının değerlendirilemediği hallerde bu durum; somut olayın özel koşulları haklı kılmadıkça; Başvurucu/Davacı aleyhine YORUMLANMAMALIDIR. Zira bu konuda; Başvurucular Sağlık Kuruluşu’na nazaran oldukça zayıf konumda yer almakta ve Başvurucular’ın açacağı Dava’daki başarı şansı çoğunlukla Davalı Taraf olan Sağlık Kuruluşu’nun bu konudaki yükümlülüğünü yerine getirmesine bağlı olmaktadır. Dolayısıyla; Sağlık Kuruluşu’nun elinde bulunan belgelerin Mahkeme’ye sunulmamış olmasının Başvurucu aleyhine yorumlanması, Başvurucu açısından aşırı ispat külfeti doğurucu ve adil olmayan bir durum oluşturacaktır. Somut Olay’da “Uyuşma” şikayeti üzerine Başvurucu/Davacı’yı muayene eden Doktor’un sorumluluğunun tespitinde önem taşıdığı açık olan Muayene Bulguları’nın kayıt altına alınıp alınmadığı İlk Derece Mahkemesi’nce araştırılmamış ve gereken kayıtların tutulmamasının Doktor’un ve Sağlık Kuruluşu’nun sorumluluğuna ne yönde etki edeceği değerlendirilmemiştir.

İlk Derece Mahkemesi’nin Hasta Dosyası’nın tutulması yükümlülüğünün Sağlık Kuruluşu’na ait olduğu hususunu gözetmeden Muayene Bulguları’nın bulunmaması nedeniyle Hekim hakkında değerlendirme yapamayacağını ifade eden Adli Tıp Kurumu’nun Raporu’nu esas alarak İdare’nin sorumluluğunun ispatlanamadığı hükmüne varması, Başvurucu’ya davalı İdare’ye karşı dezavantajlı bir konuma düşürmüştür. Bu durumda; İlk Derece Mahkemesi’nce yapılan incelemenin “etkili yargısal sistem kurma yükümlülüğü”ne uygun nitelikte bir inceleme olduğu söylenemez.

Anayasa Mahkemesi; Başvurucu’ya uygulanan enjeksiyonun yapılış tekniği bakımından hatalı olup olmadığı konusunda somut bulgulara dayalı Gerekçe bulunmaması, buna ilişkin kayıtların Doktor ve Sağlık Kuruluşu tarafından tutulmamış olması konusundaki sorumluluğun değerlendirilmemesi, Hasta Dosyası’nın tutulması yükümlülüğünün Sağlık Kuruluşu’na ait olduğu hususu göz ardı edilerek yargılamada Başvurucu’nun davalı İdare’ye karşı dezavantajlı bir konuma düşürülmesi nedenleriyle, kişinin maddi ve manevi varlığını koruma hakkının ihlal edildiği sonucuna varmıştır.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI İÇİN tıklayınız. (PDF)

Kaynak:GundemSaglik.Net

Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2019, 02:36

saglikpersonelihaber.net IOS ve Android Mobil Uygulamasını Telefonunuza indirerek ve Sosyal Medya üzerinde bizleri takip ederek güncel haberlerden ücretsiz haberdar olabilirsiniz.

SaglikPersonelHaber.Net Android Uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

SaglikPersonelHaber.Net IOS Uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

Instagram Hesabımızı Buradan Takip Et

Facebook Grubumuza Buradan Katıl

Twitter Hesabımızı Buradan Takip Et

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER