PERSONEL SAĞLIĞIN YENİ TWİTTER HESABINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Uluslararası Kuruluşlarda Görevlendirilecek Kamu Personeline 24 Bin Lira Maaş!

Kamu Kurumlarında görev yapan memur, işçi, asker, sözleşmeli personel gibi unvanlar içinden uluslararası kurum ve kuruluşların Türkiye’deki merkez veya temsilciliklerinde görevlendirme yapılacak. Yüksek ücretlerin ödendiği bu görevlendirme için Dışişleri Bakanlığının bildirdiği Uluslararası Kurum ve Kuruluşların Türkiye’de yerleşik bulunan merkez veya temsilciliklerine yapılmaktadır.

Ekonomi 17.04.2022, 10:39 19.04.2022, 00:08 Cansu Polat
Uluslararası Kuruluşlarda Görevlendirilecek Kamu Personeline 24 Bin Lira Maaş!

Yeni Şafak gazetesinin memurlarla ilgili yazıları ile tanınan Ahmet Ünlü, bugünkü köşe yazısında araştırma altyapılarında görevlendirilen kamu personeli ile uluslararası kuruluşların temsilciliklerinde görevlendirilen personellerin işlemlerini ele aldı.

Uluslararası kuruluşlar da görevlendirileceklerde hangi şartlar aranmaktadır?

2022 yılına ait merkezi yönetim bütçe kanununun E cetvelinde bu görevlendirme türü ile ilgili detaylı bilgiler yer almaktadır. Kamu kurumlarında aşağıdaki şartları taşıyanların memur olma şartı aranmaksızın sözleşmeli ya da işçi dahi olsa bu kapsamda görevlendirilmeleri yapılmaktadır.

ARANAN ŞARTLAR NELER?

  1. Yabancı Dil Bilgisi Seviye tespit sınavından İngilizce, Fransızca ya da Almanca dillerinden herhangi birinden A düzeyinde puan alma şartı ya da dil yeterliliği açısından YDS'ye denklik kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olma şartı aranmaktadır.
  2. Kamu personelinin çalıştığı bakanlığın onayı gerekmektedir.

Bu iki şartı taşıyan kamu personelinin 657 sayılı devlet memurları kanununun 80. maddesinde belirlenen kontenjanlar kapsamında iki yıla kadar uluslararası kuruluşların merkez veya temsilciliklerinde Stajyer memur olarak görevlendirmedilmeleri yapılmaktadır. Gerektiğinde bu iki yıllık sürenin bir katına kadar da uzatıla bilmektedir. Diğer taraftan DMK'nın 80. maddesindeki kontenjanlar ise cumhurbaşkanlığı kararı ile belirlendiği unutulmamalıdır.

Görevlendirilen personelin mali hakları neye göre belirlenmektedir?

YDS‘den A düzeyinde puan alan ve Bakanlığından onay almış olan kamu personeli yapılacak görevlendirmenin ardından mali ve sosyal haklarının kadrolarının bulunduğu kurumlarından almaya devam etmektedirler.

Görevlendirme sonucunda mali ve sosyal hakları kapsamında bir ay için yapılan toplam ödeme tutarı ile 104.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılması sonucunda ortaya çıkan tutar arasındaki fark herhangi bir vergi veya başka bir kesintiye tabi tutulmaksızın kurumları tarafından kamu personeline her ay ödenmektedir. Yani 104.000 X 0,235445 = 24.486 TL ilgili memurun kurumundan aldığı maaş arasındaki fark ödenecektir. Buradan çıkan sonuç ise; görevlendirmesi yapılacak personelin bir ay içerisinde alacağı toplam ücretin 24.486 TL olduğu görülmektedir. Altı aylık dönemlerde arttırılan maaş katsayısınındaki artış bu ücreti artırmaktadır.

Peki Bu kamu personelinin mecburi hizmet zorunluluğu var mıdır?

657 sayılı devlet memurları kanunu EK 34. maddesinin birinci fıkrası ve 79. maddesinin dört ve beşinci fıkralarının hükümleri bu görevlendirme kapsamında çalışan personeli kapsamaktadır

657 DMK'nın ek 34. maddesinde yer alan ilgili kanunlara göre, öğrenim yapmak, yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak, staj yapmak veya benzeri bir nedenle geçici bir süreyle görevlendirilerek üç ay ve daha fazla süreyle yurtdışına gönderilen kamu personelinin yurtdışında geçirdikleri sürenin iki katı kadar mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda görevlendirilen personelden yüklenme senedi ve muteber imzalı müteselsil kefalet senedi alınmaktadır.

Yani bu kapsamda görevlendirmesi yapılan personelin görevlendirme sürelerinin iki katı iki katı kadar mecburi hizmet yükümlülükleri bulunmaktadır.

Başka bir ödeme yapılmakta mıdır?

Memuriyeti mahalle dışında görevlendirme olarak tabir edilen bu görevlendirme türünde iki personeli, görevlendirmeye gidiş ve kurumlara dönüşleri için 6245 sayılı kanunda yer alan sürekli görevle atananlara ilişkin hükümlerce harcırah ödemesi yapılmaktadır

Araştırma altyapılarında görevlendirilenlere ne kadar ödeme yapılır?

Yine 2022 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu ekinde bulunan E cetvelinde mevcut ve yeni kurulacak araştırma altyapılarına ilişkin iş ve işlemlerde mesleki bilgi ve deneyim yemeğinden faydalanmak için geçici süre ile görevlendirilenlere ödeme yapılması yer almaktadır.

Buna göre, Strateji ve Bütçe Başkanlığınca mevcut ve yeni kurulacak olan araştırma altyapılarına ilişkin iş ve işlemlerde mesleki bilgi ve deneyiminden faydalanmak için geçici süre ile üniversitelerde görev yapan öğretim elemanları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları çalışanları ile kamu görevlisi olmayan diğer kişilerin projelerin izlenmesi ve değerlendirilmesinin yanında teknik konularda da danışmanlık alma gibi durumlar için panelist, hakem ve izleyici olarak görevlendirme yapılmaktadır. Yani üniversitelerde görev yapan öğretim elemanları dışında kamu görevlileri burada görev alamamaktadır.

Bu kişilerin 14.126 TL azemi tutarda ödeme yapılmaktadır.

Yorumlar (5)
dr 1 ay önce
doktordan fazla maaş alıyorlar doktorlar sağlık çalışanları ile eşit lalıyor saçmalığın daniskası
sağlıkçı 1 ay önce
Yine kendi adamlarını ihya edecekler
Prm 1 ay önce
Bu konunun detayını nerden öğrenebiliriz sağlık personelleri başvurabilirler mi
.... 1 ay önce
herkes başvurabilir sadece ingilizce sınavından A düzeyinde puan almak gerekli
sağlıkçı 1 ay önce
yds istiyorlarmış
4
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün Seçim Olsa Oyunuzu Hangi Partiye Verirsiniz?
Bugün Seçim Olsa Oyunuzu Hangi Partiye Verirsiniz?