Tüm Kamu Çalışanlarını Kapsayacak 3600 Ek Gösterge Çalışması Yürütülüyor!

3600 Ek Gösterge'nin sadece 4 meslek grubunda mı uygulanacak sorusu üzerine; Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Sadece belirli meslek gruplarında değil, tüm kamu çalışanları düzeyinde geniş kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz, önümüzdeki süreçlerde detayları kamuoyu ile paylaşacağız ifadelerini kullandı .

Ekonomi 01.09.2021, 15:32 02.09.2021, 20:00 Güler Sağlam
Tüm Kamu Çalışanlarını Kapsayacak 3600 Ek Gösterge Çalışması Yürütülüyor!

'400 TL Sendikanın kasasına değil, üyelerin keselerine girecek'

6. Dönem toplu sözleşme kazanımlarını masaya yatıran Başkan Yalçın, sendika üyelerinden alınan 400 TL iyileştirme kesintilerinin sendikanın kasasına değil, üyelerin kesesine gireceğini söyledi.

6.Dönem toplu sözleşmenin kazanım yönüyle en gelişkin ve en reformist bir sözleşme olduğunun altını çizen Yalçın, kamu çalışanlarının yüzde 30, yüzde 40 gibi kazanımı'nın olduğunu belirtti.

'4688 sayılı kanun değişmeli'

4688 sayılı Kamu Görevlileri sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun kamu çalışanlarının sorunları karşısında sorun çözmede yetersiz kaldığını hatırlatan Memur-Sen başkanı, bu kanunun tamamıyla değiştirilmesinin gerektiğini söyledi.

İşte 6. Dönem Toplu Sözleşmede masaya yatırılan konular ve satır başları şu şekilde;

Memursen Başkanı Yalçın: 6. Dönem Toplu Sözleşme ile 92 yeni kazanım elde ederken, geçmiş dönemlerde elde ettiğimiz 87 kazanımda ise kapsam genişlemesi, miktar yükselmesi şeklinde değişiklik yaptık. Toplu Sözleşme ile toplamda 350 kazanım üreterek kamu görevlilerinin beklentilerini gerçekle, sorunlarını çözümle buluşturduk. 6. Dönem Toplu Sözleşme sonucunda kamu görevlilerinin maaşlarında/ücretlerinde iki yılda yüzde 30 ila yüzde 40 arasında artış sağlayarak maaş artışında yeni bir rekora imza attık, toplu sözleşme müzakereleriyle katılımcı, katkı esaslı, çözüm odaklı ve birlikte düşünme esaslı bir eşik üretti.

6. Dönem Toplu Sözleşme hem sosyal medyada yapılan etkinliklerle hem de Anadolu Meydanında yapılan muhteşem eylemle örgütlülüğün ve örgütlü gücün emek mücadelesindeki yerini ve değerini bir kez daha teyit etti.

26 Temmuz'da başlayan sürecin, 2 Ağustos'ta gerçekleşen ilk oturumun ve 22'sinde imza ile taçlanan son oturumun özeti, süreci ve sonuçlarıyla emeğin ve emekçinin öncelendiği, değerinin yüksettildiği, alın terinin karşılığının da daha yukarı seviyelere çekildi bir uzlaşma ve sözleşme metni ortaya çıktı.

6. Dönem Toplu Sözleşmenin bazı özel yönlerini, niteliklerini ve tarihte yer edinmesini sağlayacak temel çerçevelerini ifade etmek gerekiyor. 2023'ün birinci altı ayı için uzlaşılan 68'lik oran bugüne kadar alınmış en yüksek dönemsel artış oranı.

2023 yılı toplamda yüzde 14'lük, kümülatifte yüzde 14,48'lik artış oranı bugüne kadar yıllıkta alınmış en yüksek oran olduğunu belirtildi.

'En fazla kazanım barındıran toplu sözleşme, bu toplu sözleşme'

Memur-Sen Başkanı: İki yıllık toplamda alınan yüzde 26'lık oran, kümülatifte yüzde 28, 61'lik oran bugüne kadar alınmış en yüksek. Yani bugüne oranlar bakımından üç yönüyle yeni rekor oluşturan toplu sözleşmeden bahsediyoruz. 1-Bir toplu sözleşmede ilave ya da yeni kazanım yoluyla toplamda 179 kazanımla en fazla kazanım barındıran toplu sözleşme.

2- Hizmet kollar yönüyle hem kazanım sayısı hem de kamu maliyesinden kamu görevlilerine aktarılacak yönüyle en yüksek sayılı ve en yüksek tutarlı toplu sözleşme.

3- Toplu sözleşme ikramiyesinde 3 kata yaklaşan artışla herhangi bir maaş unsurunda elde edilmiş en yüksek artış oranı. Ama toplu sözleşme ikramiyesini asıl değerli kılan, sendikalı olmanın önemi ve değeri bizzat bir sendikal hakla yani toplu pazarlıkla kayıt ve imza altına almasıdır.

Toplu sözleşme ikramiyesi, 6. Dönem Toplu Sözleşme ile birlikte sendikalılar açısından emeğin karşılığı, halen sendikasız kalma hatasında bulunanlar içinse emek mücadelesi davetidir.

Toplu sözleşme ikramiyesi noktasındaki bu kazanımlar, 6. Dönme Toplu Sözleşmenin reformist ilk unsurudur. Fakat bununla sınırlı değil. Bu toplu sözleşmede sözleşmeliler için güvence, bütün kamu görevlileri için ise ek gösterge pazarlığına, kapsamına ve toplu sözleşme metnine dahil olmuştur. Kısaca 6. Dönem Toplu Sözleşme ile toplu sözleşmenin kapsamı da genişletilmiştir. Dün toplu sözleşmenin kapsamında değil denilen konular bu toplu sözleşme ile maddesi ve kazanımı haline getirilmiştir. Bu tam anlamıyla kamu görevlileri sendikacılığında, kamu görevlilerinin sendikal haklarında büyük bir reform ve uzun yıllar etkisini sürdürecek bir milattır.

6.Dönem Toplu Sözleşme kazanımları başlıklı toplatıda kamu çalışanlarının gelir bazında kazanımlarıda masaya yatırıldı. Konu hakkında detaylı rakamlar veren Yalçın: Biz, 6. Dönem Toplu Sözleşme ile merkezi yönetim bütçesinden 2 yıllık süreçte yaklaşık 120 milyarlık bir kaynağı kamu görevlilerinin bordrosuna ve aile bütçesine yönlendirmiş olduk. Hizmet kolları da dikkate alındığında bu rakam iki yıllık toplamda yaklaşık 150 milyara ulaşıyor. Bu anlamıyla 6. Dönem Toplu Sözleşme teşvik paketidir, bereket paketidir, gelir dağılımında adalet çizgisine yakınlaşma paketidir.

Bu toplu sözleşme, Pandeminin ağır yükünü fedakarca taşıyan sağlık emekçilerinin hakkını gözetme, emeğini yüceltme, fedakarlığını ödüllendirme sözleşmesidir. Bu toplu sözleşme ne düşük devlet memuru aylığının ve devlette en düşük maaş alan İHS'li personelin yükseltme paketidir, kamuda asgari maaşa münhasır iyileştirme paketidir.

Faaliyet alanlarına göre toplu sözleşme kazanımları ve oranları

6. Dönem Toplu Sözleşmede Kamu Görevlileri İ in Elde Edilen Bazı Kazanımlar ve Memursen'in paylaştığı rakamlar: Memur-Sen: Genel Toplu Sözleşme ile Memur-Sen olarak; Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine; * 2022 için yüzde 5 + yüzde 7

*2023 için yüzde 8+ yüzde 6 katsayı artışı sağlandı

Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerinde iki yılda toplam yüzde 28,61 artış sağladık.'Toplu Sözleşme İkramiyesinde yüzde 262'lik artış' * Toplu Sözleşme ikramiyesini; 135 TL'den, 1 Ocak 2022'de 400 TL'ye, 1 Temmuz 2023'te toplamda yüzde 262 artışla 489 TL'ye yükselmesini sağladık. Sendikalı kamu görevlileri için yıllık 1.060, ilk defa sendika üyesi olacak kamu görevlileri için ise 1.600 TL ilave artış sağladık. * Kamu görevlilerinin yıllardır beklediği 3600 ek göstergeyi öncelikler arasına koyarak 2022 yılı içinde çalışma yapılmasına dair somut bir adım atılmasını sağlandı.

* 2022 yılı içinde sözleşmeli istihdam sorununun çözümüne dair somut adım atılmasını sağlandı

* Koruma ve Güvenlik görevlilerine aylık 58 TL, silahlı koruma ve güvenlik görevlilerine aylık 89,65 TL ilave artış sağlandı.

4/C'den 4/B'ye geçen personele aylık 180 TL ek ödeme kaynaklı ilave artış sağlandı.

* KİT personeline yıllık 1.504 ila 520 TL ilave artış sağlandı.

* KİT'lerde müdürlere 108 TL ilave edilerek toplamda 448,36 TL, yardımcılarına 180 TL ilave artış sağlandık

Eğitim, Sağlık ve Sosyal Hizmetler alanındaki kazanımlara ait rakamlarda şu şekilde paylaşıldı;

EĞİTİM ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMETLERİ KOLUNDA:

Yüksek lisans öğretmenlere 28,28 TL, doktoralı öğretmenlere 31,71 TL ilave artış sağlandı.

Belleticilik görevi yapan öğretmenlere yıllık 1.820 TL ilave artış sağlandı.

Yurt ve Kurs personeline yıllık 840 TL ilave artış sağlandı.

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER KOLUNDA;

Sağlık çalışanlarına 270 TL ila 420 TL arasında ilave artış sağlandı.

Sağlık teknikeri ve sağlık memurlarına yıllık 1.188 TL ilave artış sağlandı.

Nöbet ücretlerinde; resmi ve dini bayramlarda 9625 artış sağlandı.

Diyanet, Bankacılık ve Büro hizmetlerindeki kazanımlar ise;

DİYANET VE VAKIF HİZMETLERİ KOLUNDA: Murakıp unvanlı personele yıllık 2.364 TL,

Cami ve mescitlerde görev yapan din görevlilerine ramazan ayı boyunca 269 TL,

Cami-mescitlerde görev yapan din görevlilerine dini bayram ve genel tatil günlerindeki çalışmaları kapsamında 135 TL ilave artış sağlandı.

'BÜRO BANKACILIK VE SİGORTACILIK HİZMETLERİ KOLUNDA'

Hakim ve savcılarla birlikte mesai saatleri dışında çalışanlara aylık 236 TL, e Adalet Hizmetleri Tazminatında yıllık 1.075 ila 3.327 TL, EGM ve MSB'deki sivil personele yıllık 3.360 TL ilave artış sağlandı.

Tarım, Orman, İnşaat, Sanayi ve Yerel Yönetimler hizmet kolundaki kazanımlar;

TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KOLUNDA;

Orman yangınlarıyla mücadelede hava vasıtalarında görev alan personele yıllık 11.003 TL, Sözleşmeli statüdeki orman muhafaza memurlarına yıllık 2.160 TL,

AOÇ yöneticilerine ve personeline yıllık 2 bin 265 TL ila 6 bin 796 arasında ilave artış sağlandı.

YEREL YÖNETİM HİZMETLERİ KOLUNDA; Sosyal Denge Tazminatında 444 TL ilave artış (oransal yönüyle yüzde 25 artış) sağladık.

İkramiye ödenen memur sayısını yüzde 10'dan yüzde 30'a yükselttik. yüzde 20 personele daha 11.327,22 TL ilave artış elde etme imkanı sağlandı.

BAYINDIR İNŞAAT VE KÖY HİZMETLERİ KOLUNDA: KGM'de Şube şeflerine aylık 125 TL, Karla mücadele personeline yıllık 1.079 TL ilave artış sağlandı.

ENERJİ SANAYİ VE MADENCİLİK HİZMETLERİ KOLUNDA:

Yüksek gerilimde çalışan EİAŞ, EÜAŞ, ve TEDAŞ personeline yıllık 2.640 TL, Türk Standardları Enstitüsü personeline yıllık 3.000 TL Akaryakıt ikmal, NATO-POL personeline yıllık 2.148 TL ilave artış sağlandı.

BASIN YAYIN VE İLETİŞİM HİZMETLERİ KOLUNDA: TRT Genel Müdürlüğü personelinin brüt ücretlerinde 250 ila 550 TL, e PTT'de İHS'li personelin temel ücretlerine 300 TL ilave artış sağlandı.

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ KOLUNDA:

Havacılık Tazminatında Yüzde 50 artış sağladık. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü personeline yıllık 3.540 ila 1.188 TL ilave artış sağlandı.

KÜLTÜR VE SANAT HİZMETLERİ KOLUNDA

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ile 24 saat hizmet veren kütüphanelerde görevli personele yıllık 14.400 TL, Arkeolog ve müze araştırmacısı unvanlı personele antik, tarihi nadir ve yazma eserleri zimmeti bulunanlara 100 TL'ye kadar ilave artış sağlandı. gibi birçok hizmet kolunda faliyet gösteren kurumlara ait toplu sözleşme sonrası kazanılan mali artış tablolarını paylaştık.

6.Dönem Toplu Sözleşme maaş ve ücret tablosu

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (18)
yolcuu 3 hafta önce
o fotografta neden sağlıkçının 1/4 maaşı gösteriliyorda imamların 9/1 maaşı gösteriliyor. 1/4 ü ile 9/1 i arasındaki maaş arasında çok fark var. sonra millet sağlıkçı cok maaş alıyor diyor.
........... 3 hafta önce
3600 ek gösterge işi siyasetçi tarafından iyi hesap edilmelidir. yoksa tam tersine bir tepkinin karşılarına çıkması çok muhtemeldir. Kapsamı geniş tutulup,iyi hesap edilmelidir.
İNANAN VAR MI 3 hafta önce
MEMURA ZAMMI ADETA KOKLATAN ZİHNİYET EK GÖSTERGE Mİ VERECEKMİŞ. SENEYE ERKEN SEÇİM VAR, YAPABİLDİKLERİ KADAR VAATTE BULUNACAKLAR Kİ OYLAR AZALMASIN.
zonguldak 3 hafta önce
hadi ordan, üç kağıtçı
aslan 3 hafta önce
Ben bir sağlık personeli olarak 3600 ek göstergenin çıkma ihtimalini çok düşük görüyorum. Çıkarsada bütün sağlık pesonelini değilde kılı kırk yararak % 10 luk bir kesimi kapsayacağını düşünüyorum. Elhamdülillah
ZEKİİİ 3 hafta önce
ZEKİ MÜRENDE BİZİ GÖRECEKMİİİİİİ
.................... 3 hafta önce
ali başka dediyse kesi yalandır
Yazıklar olsun 3 hafta önce
Hala daha size üye olan Dr larda utanma var mı acaba ?
.... 3 hafta önce
Kümülatif herif
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
11
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?