Taban Aylığın Memur Maaşına Etkisi Ne Kadar Oluyor?

Memur bordrolarının ve dönem dönem toplu sözleşme masasının en çetin pazarlığı taban aylığı kaleminde yaşanmaktadır. Çünkü taban aylık, memurun; hizmet sınıfına, unvanına, derece ve kademesi ile hizmet sürelerine, eğitimlerine gibi kıstaslara bakılmaksızın aynı brüt miktarda maaş unsuru olarak ödenmektedir.

Ekonomi 11.05.2020, 10:19
Taban Aylığın Memur Maaşına Etkisi Ne Kadar Oluyor?

Bordro gelir kamelerinin en tepesinde bulunan Taban aylık; Devlet Memurları Kanunu, Yükseköğretim Personel Kanunu, Hakimler ve Savcılar Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Uzman Erbaş Kanunu ve Uzman Jandarma Kanunu kapsamındaki kamu görevlilerini etkilemektedir.

Taban aylık

Taban aylığın brüt miktarı, kapsamdaki tüm kamu çalışanları için aynıdır.

Ancak aylık net maaşa etkisine bakıldığında, göreve başlama tarihleri ile tabi oldukları ücret sistemine ve bulundukları gelir vergisi dilimine göre kamu görevlilerinin taban aylıktan farklı etkilendiği görülmektedir.

Örneğin, maaşlarını ücret ve tazminat göstergesine göre ya da kadro karşılığı sözleşmeli olarak alan Devlet memurlarının maaşlarına Taban Aylığın etkisi sadece sosyal güvenlik (emekli sandığı ve ssk) kesintileri hesabı yönüyle olmaktadır.

Ayrıca, sosyal güvenlik kesintilerinde;15 Ekim 2008 tarihinden önce emekli sandığı iştirakçiliği gerektirin bir işe girmiş olanların taban aylık brüt tutarının %16’sı prim kesintisine konu edilirken, 14 Ekim 2008 sonrası işe girenlerin ise taban aylık brüt tutarının %14’ü prim kesintisine konu edilmektedir.

Taban aylığın hesaplanması

Taban aylığın brüt miktarı, “taban aylık göstergesi” ile “taban aylık katsayısı” çarpımı suretiyle belirlenmektedir.

“Taban aylık göstergesi” halen “1000” olarak uygulanmakta, ancak bu rakamı 3 katına kadar artırma yetkisi de Cumhurbaşkanında bulunmaktadır.

“Taban aylık katsayısı” ise toplu sözleşmeler ve yasal düzenlemelerle çeşitli dönemlerde artırılırken, katsayıdaki artış genellikle memur maaş katsayısı artışı oranında olmaktadır. (2014 yılında sadece brüt taban aylığın 175 TL artırılması suretiyle memur maaş zammı yapılması yoluna gidilmişti)

TIKLAYIN

Brüt taban aylıktan;

-Sosyal güvenlik primi kesintisi yapılır (15 Ekim 2008 tarihinden önce emekli sandığı iştirakçiliği gerektirin bir işe girmiş olanlardan %16, bu tarihten sonar işe girenlerden ise %14 oranında)

-Gelir vergisi kesintisi yapılır (bulunulan vergi dilimine göre değişen oranda)

-Damga vergisi kesintisi yapılır (%0,759 oranında)

Taban aylığın memur maaşına net etkisi

Personel kanunlarına göre aylık alanlar yönüyle, 2020 yılının ilk altı ayında kamu görevlilerinin aylık maaşına taban aylığın brüt ve net etkisi aşağıdaki Tabloda gösterilmiştir. (hesaplama %15 gelir vergisi oranına göre yapılmıştır)

Tabloda da örüldüğü üzere, memurun aylık net maaşının yaklaşık 1.900 TL’sini taban aylık oluşturmaktadır.

Taban aylığın diğer mali ve sosyal haklara etkisi

Taban aylıkta ne kadar artış olursa olsun, kamu görevlilerinin; tazminatları, kıdem aylıkları, yan ödemeleri, ek gösterge aylıkları, gösterge aylıkları, ek ödemeleri, sabit döner sermaye ödemeleri, nöbet ve icap nöbeti ücretleri, vekalet aylıkları, aile yardımı ödenekleri, doğum ve ölüm yardımı ödenekleri ile ödül ve yabancı dil tazminatı gibi ödemelerinde herhangi bir değişiklik yaratmaz.

Öte yandan, taban aylık artışı tüm memurlara aynı miktarda yansıdığından (üst kademede olan ve daha yüksek maaş alanlara, gelir vergisi oranlarındaki değişmeler nedeniyle, yıl içerisinde ortalama olarak daha az yansımakta), Devlet memurlarının tamamı maaş zamlarından aynı oranda yararlanamamaktadırlar.

Yorumlar (0)
13
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Çalıştığınız birimden memnun musunuz?