Nöbet Ücretlerinin Geri Alınmasında Danıştay Kararı Kesinleşmedi Ama Başhekimler Parayı Geri İstiyor!

Danıştay 12. Dairesi’nin ‘nöbet ücretleri’ diyaliz, ameliyathane, yoğun bakım, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde çalışan sağlık çalışanları için yüzde 50 oranında artırımlı ödenmesini iptalinden sonra Sağlık Bakanlığı tarafından karar temyiz mahkemesine götürüldü. Ancak hastanelerde ‘Başhekim’ imzalı geri ödeme belgeleri sağlık çalışanlarıyla paylaşılmaya başlandı.

Ekonomi 29.05.2021, 17:45 03.06.2021, 01:43 Güler Sağlam
Nöbet Ücretlerinin Geri Alınmasında Danıştay Kararı Kesinleşmedi Ama Başhekimler Parayı Geri İstiyor!

Danıştay 12. Dairesi’nin 2019 yılında aldığı 2960 sayılı karara göre ‘nöbet ücretleri’ diyaliz, ameliyathane, yoğun bakım, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde çalışan sağlık çalışanları için yüzde 50 oranında arttırılmıştı. Kararının bozulmasıyla sağlık çalışanlarından ‘artırımlı nöbet ücretleri’ geri istenmeye başlandı. Tartışmalı karara imza atan Danıştay 12. Dairesi’nin kararı Sağlık Bakanlığı tarafından temyiz mahkemesine götürüldü.

Danıştay kararının henüz kesinleşmemesine rağmen, artırımlı nöbet ücretlerinin geri alınması için hastanelerde ‘Başhekim’ imzalı geri ödeme belgeleri sağlık çalışanlarıyla paylaşılmaya başlandı. 

Ancak; Maliye Bakanlığı  tarafından 20/02/2004 tarihinde 25379  Resmî Gazete Sayısı ile   Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:16) Kişilerden Alacaklar tebliği var. Bu tebliğ;

1- Bütçe içi ve bütçe dışı işlemlerden doğan yersiz, fazla ve haksız ödemeler,

2- Çalınan, kaybedilen veya zimmete geçirilen ya da yersiz ve kanunsuz harcanan ayniyat bedelleri,

3- Mecburi hizmet kaydıyla okutulan, staj için yurt dışına gönderilen öğrenci, öğretmen, memur, araştırma görevlisi ve benzerlerinden başarılı olamayan veya herhangi bir şekilde akdini ihlal edenler için yapılan harcamalardan geri alınması gereken tutarlar,

4- Kendilerinin muhafazası altında bulunan nakit, menkul kıymet, pul ve değerlerden çalınan, kaybedilen veya zimmete geçirilenler,

5- Kendilerine sayman nam ve hesabına tahsil yetkisi verilenlerin tahsil ettikleri paralardan zimmete geçirilenler,

6- Yukarıda sayılanlar için tahakkuk ettirilecek faizler ile Bakanlıkça kişilerden alacaklar hesabında izlenmesi gerektiği bildirilenler, kişilerden alacaklar konusunu oluşturmaktadır.

 Yine bu tebliğin;

I- KİŞİLERDEN ALACAKLARIN TAKİBİ, TAHSİLİ VE TERKİNİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

Kişilerden alacakların sürüncemede bırakılmadan ve zaman aşımına uğratılmadan takip edilerek, kanuni faizi ile birlikte tahsil edilmesi esastır.

Personel Sağlık Whatsapp grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Kişilerden alacaklar konusunu oluşturan yersiz, fazla ve haksız ödemelerin geri alınmasına ilişkin olarak tesis edilen işlemlerin borçlular tarafından dava konusu edilmemesi veya idare aleyhine sonuç doğuracak işlem tesis edilmemesi bakımından, Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun, 14/6/1974 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 22/12/1973 tarihli ve E. No. 1968/8, K.No.1973-14 sayılı kararının göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Anılan kararda;

- İdarenin, hatalı terfi veya intibak işlemine dayanarak ödediği meblağın geri istenmesine bir mahkeme kararına lüzum olmadan işlem tesis edebileceği ve bu işleme karşı açılacak davaların çözümünün Danıştay’ın görevi içinde olduğu,

- İdarenin, yokluk, açık hata, memurun gerçek dışı beyanı veya hilesi hallerinde, süre aranmaksızın kanunsuz terfi veya intibaka dayanarak ödediği meblağı her zaman geri alabileceği,

- Yukarıda belirtilen istisnalar dışında kalan hatalı ödemelerin geri alınmasının, hatalı ödemenin yapıldığı tarihten başlamak üzere 60 gün içinde mümkün olduğu, 60 günlük süre geçtikten sonra geri istenmesinin mümkün olamayacağı belirtilmiştir.

İçtihatlar, hukukun yazılı kaynakları arasında sayılmakta ve içtihadı birleştirme kararları, benzer olaylarda mahkemeleri bağlayıcı bir nitelik kazanmış bulunmaktadır. Bu nedenle, idarelerin yapacakları işlemlerde, bu kararlarda belirtilen hususlara uymaları gerekmektedir.

Buna göre;

1- a) Kanuna aykırı şekilde yapılan terfi veya intibak işlemine ya da başka usulde yapılan yersiz veya fazla ödemeye o memurun gerçek dışı beyanı veya hilesi ya da idareyi aldatıcı belge ibraz etmesi sebep olmuşsa,

b) İdarece yapılan işlem, yapıldığı tarih itibarıyla, idare hukuku yönünden yoklukla malûl (sakat) ise ve özel hukuk yönünden de mutlak butlan ile sakat olmuşsa,

c) Yapılan terfi ve intibakta memurun kolayca anlayabileceği kadar açık bir hata mevcut olduğu halde idareyi haberdar etmemişse,

yapılan fazla ödemelerin dayanağı olan hukuka aykırı işlemlerin, 60 günlük süreye bağlı kalınmaksızın her zaman geri alınması mümkün bulunmaktadır. Ancak, bu hukuka aykırı işlem sebebiyle yapılan fazla, yersiz ve haksız ödemelerin geri alınmasında genel hükümlere göre zaman aşımı süresinin dikkate alınması gerekmektedir.

2- Yukarıda belirtilen istisnai haller dışında kalan ve idarenin kendi ihmali ve bilgi azlığı gibi nedenlerden kaynaklanan idari işlemlere dayanılarak yapılan fazla ve yersiz ödemelerin ise (Örneğin; bir memura, memurun bilgisi dışında idarece fazla ve yersiz maaş, ücret, tazminat ... ödenmesi gibi), ödemenin yapıldığı tarihten başlamak üzere 60 günlük dava açma süresi içinde geri istenmesi mümkündür. Bu durumda kamu görevlilerinin herhangi bir tazmin kararıyla karşı karşıya kalmamaları için, fazla ödenen paraların genel hükümlere göre zaman aşımı süresi içinde tahsili gerekmektedir.

Tebliğde yer alan bu kadar açık  hükme rağmen geriye yönelik ücretler nasıl tahsil edilecek. Ödeme yapanlar neden sorgulanmıyor.  Sağlık Bkanlığınının itirazı ve temyiz sonucu beklenseydi. CEO olarak bulunduğu kadrodan daha fazla maaş alan yöneticilerin bunu ve bu tebliği bilmesi gerekmez miydi. Ortada bir kamu zararı varsa buna ödeme yapılan sağlık çalışanları sebep olmamıştır. 

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (4)
Bjk 4 hafta önce
Millet yapmadığı dersin parasını alsın gitmediği işin ücretini alsın bizlerde yaptığımız işin karşılığı geri isteniyor 4 den sonra hafta sonu bayram da acil e hizmet etmiyormuşuz gibi eh keser döner sap döner bir gün gelir hesap döner
Sgk sali 3 hafta önce
Helal olsun başhekime geri alsın verilmesin tüyü bitmemiş yetimin hakkı zaten bunlara 3 asgari tutar maas veriliyor
Sağlıkçı 4 hafta önce
Milleti aptal yerine koyuyorlar diyeceğim ama millet zaten aptal.
Serkan subasi 3 hafta önce
Aslinda tum saglik personellerinden gunluk 30 tl olmak uzere yiyenden de yemeyenden de her ay en az 700 tl yemek ucreti kesilmelidir.
26
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?