PERSONEL SAĞLIĞIN YENİ TWİTTER HESABINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Memurun 2022 Yılında Alacağı Konaklama Bedelleri Artırılıyor!

Belli bir tutar ve süre ile sınırlandırılan memur konaklama ücretleri 2022 yılı için belli oldu. Tutarların az olması üzerine yeni ir düzenlemeye gidiliyor. Harcırah kanunu ve bütçe kanununda yer alan düzenleme ile ödemesi yapılan memur konaklama ücretleri 2022 yılında ödenmeye devam edilecek.

Ekonomi 26.03.2022, 12:59 27.03.2022, 20:46 Zeynep Elmalı
Memurun 2022 Yılında Alacağı Konaklama Bedelleri Artırılıyor!

2022 yılında memura ödenecek konaklama bedelleri

Kamu personelinin geçici görevlendirmelerinde konaklama gideri personelin gündeliğine bağlı olarak merkezi yönetim bütçe kanunlarında belirlenmekte olup, bu bedelin son dönemlerde ihtiyacı karşılamak hususunda yetersiz kalması nedeniyle maddeyle, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kammuna ekli (H) işaretli cetvelde yer alan konaklama giderlerine ilişkin oranlann artırılması amaçlanmaktadır.

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 31/12/2022 tarihleri arasında, 17/12/2021 tarihli ve 7344 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (H) işaretli cetvelin "I- Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde:33)" başlıklı bölümünün dipnot kısmınfda yer alan "%50 artınmlı miktan" ibareleri "%130 artırımlı miktarı" şeklinde, "%50'si" ibaresi "%80'i" şeklinde, "%40'ı" ibaresi "%60'ı" şeklinde uygulanır. Yapılacak düzenleme ile yeni konaklama bedelleri aşağıda yer aldığı gibi olacak 

2022 yılında memur   ve hizmetlilerin geçici görevde alabilecekleri konaklama ücretleri Kamu kurumlarında görev yapan memur ve hizmetliler geçici görevli oldukları yerlerde konaklama ücreti ödedikleri takdirde harcırah kanunu v bütçe kanunda yer alan düzenlemelere göre konaklama ücretini alabilmektedirler.Memur ve hizmetlilerin alabilecekleri konaklama ücreti hem tutar hemde süre ile sınırlıdır.Memurlar geçici görevin 180 günlük kısmında konaklama ücreti alabilmektedirler.Bu sürenin ilk on günü yevmiyelerinin yüzde elli fazlasına kadar konaklama ücreti alabilirken ilk on günden sonrası seksen gün yevmiyelerinin yarısı kadar sonraki 90 gün ise yevmiyelerinin yüzde kırkı kadar konaklama ücreti alabilmektedirler.Bu ücretler belgelendirilmek şartı ile ödenebilmektedir.

2022 Memur Harcırah tutarı 

İlk On Gün

Yevmiyenin

%130 Arttırımlı Tutarı kadar

Sonraki   80 gün

Yevmiyenin %80'i

kadar 

Sonraki 90 gün 

Yevmiyenin

% 60'ı kadar 

Ek   göstergesi 8000 vedaha

yüksek olan kadrolarda bulunanlar  80,00 TL

 184,00   TL  64 TL 48 TL
Ek   göstergesi 5800 (dahil) –8000 (hariç)olan kadrolarda bulunanlar 75,00 TL  172,50 TL 64 TL 45 TL
Ek   göstergesi 3000 (dahil) –5800 (hariç)olan kadrolarda bulunanlar  71,00  TL 163,30 TL 56,80 TL 42,60 TL
Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar   63,00 TL 144,90 TL 50,40 TL

37,80 TL

Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 62,00 TL    142,60 TL 49,60 TL 37,20 TL

Geçici Görevde Konaklama Ücreti Hesabı

Memura geçici görevli oldukları yerde konaklama yapmaları ve bu konaklama için ücret ödemeleri halinde konaklama ücreti ödenebilmektedir.Geçici görevde memura ödenecek konaklama ücretinde ise kurumlarda ve memurlarda bazen yanlış değerlendirmeler yapılabilmektedir. Geçici görevde memura yapmış olduğu konaklamaya göre ödenecek olan konaklama ücretini açıklamaya çalışalım.

Yurtiçinde verilecek gündeliklerin miktarı başlıklı 33. Madde sinin d) bendinde “Bu Kanun hükümlerine göre gündelik ödenenlerden (b) fıkrasına göre gündelik ödenenler hariç) yurt içinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak  üzere gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenir. “ hükmü yer almaktadır.

2020 yılı bütçe kanununa eki H cetvelinde ise “ 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, (d) fıkrasına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50 si, müteakip 90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerinin %40'ı esas alınır.” Hükmü yer almaktadır.

İlgili hükümler birlikte değerlendirildiğinde;

-Personele ödenecek olan Konaklama bedeli ilk 10 gün için personelin gündeliğinin  %50 artırımlı tutarına kadar ödenecek takip eden 80 gün gündeliğin %50 si takip eden 90 gün ise gündeliğin %40’na kadar olan kısmı ödenebilecektir.Ayrıca yapılacak ödemelerde fatura bedeli aşılamayacaktır.

Burada kamu kurum ve kuruluşlarınca en çok yapılan yanlışlardan birisi ödenecek konaklama bedelinin tespitinde yaşanmaktadır. Bütçe kanununda yer alan hükme bakıldığında personel konaklama bedeli için her halükarda gündeliğinin  ilk 10 gün için konaklama bedeli ne olursa olsun  %50 artırımlı bedelinin alınacağı anlamı çıkmaktadır. Ancak bütçe kanununun atıfta bulunduğu Harcırah Kanununun ilgili maddesine bakıldığında ise ilgili maddede “belge bedelini aşmamak üzere” hükmünün olduğu görülmektedir.

Dolayısıyla memur geçici görevle bir yere gittiğinde konaklama bedeli ödenirken iki maddenin bir arada değerlendirilerek konaklama bedeli ödenmesi gerekmektedir.

Konunun daha iyi anlaşılabilmesi bir örnekle konuyu açıklamaya çalışalım.

Memurun gündeliğinin 50 TL olduğunu varsayalım. Memur 15 gün süre ile geçici görevli olarak başka ilde görevlendirilmiş olsun.

Bu 15 günün ilk 5 günü için  40 TL konaklama ücreti sonraki 3 gün için 80 TL konaklama ücreti ve sonraki 7 gün için ise 30 TL konaklama ücreti ödemiş ve bunları fatura ile ibraz ederek talep etmiş olsun.

İlk 5 gün için alacak olduğu konaklama bedeli 40 TL olacaktır. Harcırah Kanununda fatura bedelini aşamaz hükmü gereğince gündeliğinin %50 sine kadar ödenebilir hükmüne göre 75 TL ye kadar ödeme yapılabilir ancak fatura 40 TL olduğu için ödeme 40 TL olarak ödenecektir.

40*5=200 TL Konaklama Bedeli İlk 5 Gün İçin

Sonraki 3 gün için alacak olduğu konaklama bedeli 75 TL olacaktır.Burada fatura 80 TL olmasına rağmen burada da bütçe kanununda yer alan hüküm gereğince %50 artırımlı bedel olan 75 TL’nin üzerindeki bedel ödenmeyecektir.

75*3=225 TL Konaklama Bedeli 3 Gün İçin

Sonraki 7 gün için alacak olduğu konaklama bedeli faturası 30 TL olan memur 7 günün 2 gününde bütçe kanunundaki “görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50 si” hükmüne göre ve harcırah kanunundaki fatura bedelini aşamaz hükmüne göre 2 gün 30 TL olarak konaklama bedeli alacak 5 gün için ise yevmiyesinin %50 olan 25 TL üzerinden konaklama bedeli alacaktır.

2*30=60 TL Konaklama bedeli 2 gün için

5*25=125 TL Konaklama bedeli 5 gün İçin

Toplam Konaklama Bedeli=200+225+60+125=510 TL

Örnekte de görüleceği üzere konaklama faturasının tutarına ve gündeliğin miktarına göre farklı durumlar ortaya çıkmaktadır. Kamu idarelerinin ilgili hususları göz önünde bulundurarak ödeme yapması gerekmektedir.

Yorumlar (0)
8
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün Seçim Olsa Oyunuzu Hangi Partiye Verirsiniz?
Bugün Seçim Olsa Oyunuzu Hangi Partiye Verirsiniz?