PERSONEL SAĞLIĞIN YENİ TWİTTER HESABINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Memurların 2023 Yılı Maaş Kalemleriyle İlgili Pratik Bilgiler

Yılbaşı memur zammının yarısının hesaplara yatırıldığı bugünlerde 2023 yılında memurların bordrosunda yer alan ödeme kalemleriyle ilgili pratik bilgiler haber detayınızda.

Ekonomi 18.01.2023, 19:20 20.01.2023, 09:29 Cansu Polat
Memurların 2023 Yılı Maaş Kalemleriyle İlgili Pratik Bilgiler

Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Ahmet Ünlü, taban aylık başta olmak üzere aile yardımı ödeneği, doğum yardımı ödeneği ve gelir vergisi tarifesi gibi bodronun önemli parametreleri hakkında detaylı bir yazı kaleme aldı.

Maaş Katsayısı: Memur maaş katsayısı toplu sözleşme ile belirlenmektedir. 2023 yılı Ocak ayı itibarıyla maaş katsayısı 0,388581’dir (Kanuni düzenleme yapıldıktan sonra 0,4336839 olacaktır). Maaş katsayısı yılda iki defa belirlenmektedir. Ancak Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak zam oranı % 30 olarak açıklanmıştı. Bu oranın uygulanabilmesi için kanuni düzenleme yapılması gerekmektedir.

Taban Aylık: Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’na göre almakta olan personele 1.000 gösterge rakamının taban aylık katsayısı ile çarpımından oluşan ve memur maaşının bir unsuru olan tutara memuriyet taban aylığı denilmektedir. 2023 yılının ilk yarısı için taban aylık tutarı ise; 1000 x 6,082041 = 6.082,04 TL’dir (Kanuni düzenleme yapıldıktan sonra 6.787,99 TL olacak)

Kıdem Aylığı: Devlet memurlarına her bir hizmet yıl için 20 gösterge rakamının maaş katsayısı ile çarpımında oluşan tutara kıdem aylığı denilmektedir. 25 yıldan fazlası için kıdem aylığı verilmemektedir. 10 yıllık hizmeti olan bir memurun kıdem aylık tutarı; 10x20x0,388581= 77,71 TL’dir (Kanuni düzenleme yapıldıktan sonra 86,73 TL olacak).

Yan Ödeme Katsayısı: İş güçlüğü zammı, iş riski zammı, eleman teminindeki güçlük zammı ve mali sorumluluk tazminatı tutarının hesaplanmasında kullanılan katsayıdır. 2023 yılı Ocak ayı itibarıyla Yan Ödeme Katsayısı 0,1375348’dir.

Aile Yardımı Ödeneği: Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 1500, çocuklarından her biri için de 250 gösterge rakamının (72’nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir. Bu fıkrada yer alan gösterge rakamlarını 3 katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Dul memurların çocukları için yukarıdaki fıkralar hükmü uygulanır. Boşanma veya ayrılık vukuunda mahkeme bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda verileceğini de kararında belirtir. Devlet memurunun, geçimini sağladığı üvey çocukları için de bu ödenek verilir.

Eş için, 2.273xMaaş Katsayısından oluşmaktadır. 2023 yılı Ocak ayı itibarıyla 2.273x0,388581 = 883,24 TL’dir. Her çocuk için 250xMaaş Katsayısından oluşmaktadır. 2023 yılı Ocak ayı itibarıyla 250x0,388581= 97,14 TL’dir. Kanuni düzenleme yapıldıktan sonra belirtilen göstergeler için maaş katsayısı 0,4336839 olacaktır.

Doğum Yardımı Ödeneği: 633 sayılı KHK’nın Ek 4 üncü maddesi hükmü gereğince ödenmekte olan doğum yardımı, Türk vatandaşlarına canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL doğum yardımı yapılmaktadır. 1/5/2015 tarihinden itibaren ödenmektedir ve bu tarihten itibaren artış yapılmamıştır.

Ölüm Yardımı Ödeneği: Eş veya çocuğun ölümü halinde 9500xMaaş katsayısı= 9500x0,388581 = 3.691,51 TL (Kanuni düzenleme yapıldıktan sonra maaş katsayısı 0,4336839 olacak ve hesaplamalar ona göre yapılacaktır), memurun ölümü halinde ise, 9500x2xmaaş katsayısı = 9500x0,388581x2= 7.383,03 TL’dir. Milletvekilleri için ölüm yardımı ise 9500 x 0,388581 = 3.691,51 x12 = 44.298,12 TL’dir.

Sigortalılar için yapılacak cenaze ödeneği 2.054 TL’dir.

En Yüksek Devlet Memuru Aylığı: Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı’nın gösterge ve ek göstergesinin maaş katsayısı ile çarpımından oluşmaktadır. Yapılan son düzenleme ile 9500x0,388581 = 3.691,51 TL’dir (Kanuni düzenleme yapıldıktan sonra 4.119,99 TL olacak).

399 Sayılı KHK 3/c Sözleşmeli Personel Tavan Ücreti: 2023 yılı Ocak ayı itibarıyla 21.268,04 TL (Kanuni düzenleme yapıldıktan sonra 23.736,64 TL olacak) olup bu tutar yılda iki defa belirlenmektedir.

7/15754 Sayılı BKK Sözleşmeli Personel Tavan Ücreti: 2023 yılı Ocak ayı itibarıyla 18.959,98 TL (Kanuni düzenleme yapıldıktan sonra 21.160,68 TL olacak) olup, bu tutar yılda iki defa belirlenmektedir. Bilişim personelinin brüt maaşları da bu tutara göre belirlenmekte ve azami 5 katı olarak belirlenmektedir.

2023 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi (Ücretliler İçin):

  • 70.000 TL’ye kadar 15%
  • 150.000 TL’nin 70.000 TL’si için 10.500 TL, fazlası 20%
  • 370.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL (ücret gelirlerinde 550.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL), fazlası 27%
  • 1.900.000 TL’nin 370.000 TL’si için 85.900 TL, (ücret gelirlerinde 1.900.000 TL’nin 550.000 TL’si için 134.500 TL), fazlası 35%
  • 1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si için 621.400 TL, (ücret gelirlerinde 1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si için 607.000 TL), fazlası 40%

Asgari Ücret Tutarı: 2023 yılı Ocak ayı itibarıyla brüt: 10.008 TL, net: 8.506,8 TL olarak belirlenmiştir. Asgari ücretten gelir ve damga vergisi kesilmemektedir. Bu tutar memur ve sözleşmeli personelin vergi matrahından indirilmektedir.

Emekli olacak memurlara ödenecek yol tazminatı: Emekli olacak memurlara ödenecek yol tazminatı 375 sayılı KHK’de belirlenmiştir. 2023 yılı Ocak ayı itibarıyla 13.558 x 0,388581 = 5.268,38 TL’dir (Kanuni düzenleme yapıldıktan sonra 5.879,88 TL olacak).

En düşük emekli aylığı: 5510 sayılı Kanun’a tabi olanlar ile SSK, Bağ-Kur’a tabi olanlar için en düşük emekli aylığı 3.500 (Kanuni düzenleme yapıldıktan sonra 5.500 TL olacak), 5434 sayılı Kanun’a tabi olanlar içinse 7.079,27 TL’dir. (Kanuni düzenleme yapıldıktan sonra 7.900,97 TL olacak).

Kıdem tazminatı tavan tutarı: 2023 yılı Ocak ayı itibarıyla kıdem tazminatı tavanı 17.904,62 TL’dir (Kanuni düzenleme yapıldıktan sonra 19.982,82 TL olacak).

Mal beyanına esas şube müdürü maaşı: 2023 yılı Ocak ayı itibarıyla 17.337,17 TL’dir. (Kanuni düzenleme yapıldıktan sonra 19.218,69 TL olacak).

Milletvekili emekli maaşı: 2023 yılı Ocak ayı itibarıyla milletvekilleri 115.225x0,388581 = 44.774,24 TL (Kanuni düzenleme yapıldıktan sonra 49.971,22 TL olacak) emekli maaşı alacaklardır.

2023 OCAK MAAŞ KATSAYILARI
TABAN AYLIĞI KATSAYISI 6,787992 E.2.Ç. 2.634 114.233 GELİR VERGİSİ MATRAHI % 15-20 70000-150000
AYLIK  KATSAYISI 433.684 E.1.Ç. 2.384 103.391 GELİR VERGİSİ İNDİRİMİ ÇALIŞAN SAKAT İS
YAN ÖDEME KATSAYISI 137.535 2.Ç. 500 21.685 1. DERECE SAKAT İÇİN 9 (%80 %100) 4400
EN YÜKSEK DEVLET MEM,AYLI Ğ      4120.00 1.Ç. 250 10.842 2. DERECE SAKAT İÇİN 5 (%60 %79) 2600
DENGE  TAZMİNATI 267.800 AİLE YRD. 2.273 98.576 3. DERECE SAKAT İÇİN 3 (%40 %59 1100
0-6 YAŞ GRUBU 1 Ç 500 21.685 2 Ç 1.000 43.369
EK  GÖS. (EĞT.ÖĞR. 5900) EĞİTİM ÖĞRETİM EK GÖS GİH  (ÜNVS.MEZ) 2022 DAMGA VERGİ ORANLARI
1. DERECE İÇİN     kod 5900 3600 156.126 2800 121.431 MAAŞ, ÜCRET, HARCRAH VB. 759
2. DERECE İÇİN 3000 130.105 2200 95.410 MAL VE HİZMET ALIMLARI
ELEKTİRİK,SU, DOĞALGAZ VB.
948
3. DERECE İÇİN 2200 95.410 1700 73.726
4. DERECE İÇİN 2100 91.073 1400 60.715 HUZUR HAKKI GÖS.TEM.MÜD.ÖĞR 500-300-250
5. DERECE İÇİN 1800 78.063 YOLLUK HARCIRAHLARI YEVMİYESİ KM % 005
6. DERECE İÇİN 1700 73.726 1 DERECE (Ek Gös.3600 olanlar) 21.200 5 1.060
7. DERECE İÇİN 1500 65.052 1 - 4  DERECE  ARASI 20.300 5 1.015
8. DERECE İÇİN 1400 60.715 5 - 15   DERECE ARASI 20.000 5 1.000
E K G Ö S T E R G E L E R (G.İ.H.) LİSE MEZUNU MEMUR DIŞINDA 4 KİŞİ 60 GÜNÜ GEÇMEZ EŞİ ÇAL.BYN.MEM.% 50 ALIR
1. DERECE İÇİN 2100 91.073 DOĞUM YARDIMI 2022 1. ÇOCUK : 300  2. ÇOCUK : 400 3. ÇOCUK : 600 TL(SGK DAN ALINACAK)BAŞVURU İNTERNETTEN YAPILACAK
2. DERECE İÇİN 1700 73.726 ÖLÜM YARDIMI MEMUR İÇİN EN YÜK.DEV.MEM.AYL.2 KATI EŞİ İÇİN 1/2
3. DERECE İÇİN 1400 60.715 MEMUR FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ (DYS KURSU) 50 SAATİ GEÇMEZ GÜNDÜZ : 4.26 X Katsayı GECE 8.52 X KATSAYI EN FAZLA 1 MEMUR 1 HİZMETLİ (Kadrolu)
4. DERECE İÇİN 1250 54.210 EK ÖDEME V.H.K.İ. 11 453.200
ÖZEL HİZMET TAZMİNATLARI (Uzman Öğretmenlere % 60
BAŞ ÖĞR. % 120    MESLEK ÖĞR %6 FAZLA ÖDENİR)
EK ÖDEME HİZMETLİ 8 329.600
1. DERECE İLE  2. DERECELER İÇİN  % 12.056 496.707 TAŞINIR VE KAYIT KONTROL YETKİLİSİ YAN ÖD. 575 7.908
3. DERECE İLE  4. DERECELER İÇİN  % 11.556 476.107 EMEKLİ KES. DAHİL ED.HAY.RAK EMEKLİ YOLLUĞU 587.989
5.DERECE İLE 9.DERECELER İÇİN   % 10.556 434.907 1. DERECE İLE 2. DERECE  İÇİN    % 85 350.200 ASGARİ BRÜT
ÜCRET
MEMUR              1 - 7                   % 100 412.000 3. DERECE İLE 15. DERECE  İÇİN  % 55 226.600 10008.-TL
MEMUR              8 - 9                 % 99 407.880 BAŞÖĞRETMEN         (2000130) ORAN % TOPLAM.TZM.
TUTARI
HİZMETLİ          1  - 7                   % 96 395.520 ORANI 100 OLAN DİĞER DRC. :   3691.52 120 494.400
HİZMETLİ          8 - 15                  % 95 391.400 1-2. DRC. ( 120.56+120 ) 24.056 991.107
TEKNİSYEN       1 - 5                    % 125 515.000 DİĞER DERECELER  ( 115.56+100 ) 22.556 970.507
TEKNİSYEN       6 - 9                  % 118 486.160 UZMAN ÖĞRETMEN        (2000140) ORAN % TUTAR
SAYMAN            1 - 4                    % 119 490.280 1. ve 2.     DERECELER 60 247.200
SAYMAN            5 - 9                  % 118 486.160 DİĞER DERECELER 50 206.000
Baş Öğretmene %120 Uzman Öğretmenlere %60 fazla ödenir 1-2. DRC.      (120.56+60) 18.056 743.907
YAN ÖDEMELER(ORTA ÖĞRETİM) 3-4. DRC.       (115.56+50 ) 16.556 682.107
MÜDÜR                   (2000110) 1175 16.160 5-9. DRC.       (105.56+50 ) 15.556 640.907
MD.BRD.ve Mdyrd. (2000120) 1150 15.817 ÖZEL HİZMET TAZMİNATLAR Hizmetli 45 185.400
ÖĞRETMEN         ( 59006 ) 750 10.315 İlçe Müdürü 1.Drc.Şube Müdürü 2.Drc.Şube Müdürü %100 135 556.200
VHKİ                     ( 78253 ) 2250 30.945 Şef % 1-4 :67 - 5-7 : 56 - 8-15 : 55 67 276.040
MEMUR HİZMETLİ (7555-9400) 500 6.877 VHKİ  % 1-4 :55 - 5-7 : 49 -DİĞER: 48 55 226.600
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ    (7820) 1200 16.504 Memur 1-7 :49 - DİĞER: 48 49 201.880
ANBAR MEMURU   (7575) 1075 14.785 Sayman 165 679.800
ŞEF                  (6835) 700 9.627 2/3  MAAŞ: Tab.Ay+Maaş+Yan öd+Ek G+Kıd Ayl+Eğt.Tz+Kira 2/3'ü ödenir Ek Tz.Yok diğer tam
TEKNİSYEN  (8790) 1050 14.441 EMEKLİ KESENEĞİ İSE Tam Aylığın+Hayali Rakamın yarısının % 20 ve %15'i alınır
SAYMAN      (7515) 1300 17.880 AÇIK LİSE SINAV GÖSTERGELERİ (Gös X Katsayı) Gelir Ver. ve Damga
Kesilir
DENGE TAZMİNATI 0.65
MÜDÜR (ANADOLU LİSESİ) 1675 23.037 Bina yöneticisine (Okul Müdürü) 1900 82.400 267.800
MÜDÜR  YRD.(ANADOLU LİSESİ) 1650 22.693 Bina yönetici yardımcısına (Müdür Yrd.) 1700 73.726
ÖĞRETMEN(AND.LİSESİ) FEN GR.VE Y.DİL 1250 17.192 Salon başkanına 1650 71.558
DİĞER ÖĞRETMENLER 750 10.315 Gözetmene 1600 69.389 KIRTASİYE
YARDIMI 2023
1.SAAT GÜNDÜZ -vergisiz ve %15
ÜCRETİ NET (Y.LİS.% 7 ARTIMLI)
,6025 ,5114 Yedek gözetmene     (Engelli : 2000) 1200 52.042 1.400 TL
MAAŞ KESİM CEZASI ( 1/30 ) Aile ve çocuk yardımı hariç tamamından kesilir 1.SAAT   GECE ÜCRETİ NET ,7230 KURS   ÜCRETİ   MESAİ
DIŞI NET  :   
78.68
İCRA NET MAAŞIN 1/4'Ü
YABANCI DİL TAZMİNATI A1. 1200   A2. 900   B. 600  C.  300XKATSAYI (5 yıl sür.ver.)
DÜZENLEYE AYDIN BULUNMAZİZ BAKIRKÖY GÜZEL SANATLAR
LİSESİ
Yorumlar (1)
maaş 1 hafta önce
sağlıkçılara yol yardımı+ yemek yardımı verilsin
Günün Anketi Tümü
Yılbaşında Maaşlara Sizce Yüzde Kaç Zam Yapılacak?
Yılbaşında Maaşlara Sizce Yüzde Kaç Zam Yapılacak?
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.