Memur Maaş Zam ve Tazminat Kararnamesi Hala Yayınlanmadı!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre her yıl yayımlanması gereken Zam ve Tazminatlara Dair Cumhurbaşkanı Kararı Nisan ayının sonuna gelmemize rağmen halen yürürlüğe konamadı!

Ekonomi 25.04.2020, 09:44
Memur Maaş Zam ve Tazminat Kararnamesi Hala Yayınlanmadı!

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin I inci fıkrasına göre; 
a) Niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olan işlerde çalışanlara İŞ GÜÇLÜĞÜ ZAMMI
b) Hayat ve sağlık için tehlike arz eden hizmetlerde çalışanlara İŞ RİSKİ ZAMMI,
c) Sayıştay'a hesap vermekle yükümlü olan saymanlarla, vezne açığından malen sorumlu olan veznedar ve diğer görevlilere MALİ SORUMLULUK ZAMMI,
d) Temininde, görevde tutulmasında veya belli yerlerde istihdam edilmesinde güçlük bulunan elemanlar için TEMİNİNDE GÜÇLÜK ZAMMI, Ödenmektedir.

Aynı maddenin devamında yer alan II inci fıkraya; görevin önem, sorumluluk ve niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet süresi, kadro unvan ve derecesi ve eğitim seviyesi gibi hususlar göz önüne alınarak en yüksek devlet memuru aylığının brüt tutarı dikkate alınarak;
a) Özel Hizmet Tazminatı,

TIKLAYIN

b) Eğitim, Öğretim Tazminatı,
c) Din Hizmetleri Tazminatı,
d) Emniyet Hizmetleri Tazminatı,
e) Mülki İdare Amirliği Özel Hizmet Tazminatı,
f) Denetim Tazminatı,
g) Adalet Hizmetleri Tazminatı,
Olmak üzere yedi başlıkta TAZMİNATLAR devlet memurlarına her ay maaşları ile birlikte ödenmektedir.

Söz konusu 152 nci maddede ayrıca; "Bu zam ve tazminatların hangi işi yapanlara ve hangi görevlerde bulunanlara ödeneceği, miktarları, ödeme usul ve esasları bütün kurumları kapsayacak şekilde ve 154 üncü madde uyarınca katsayının Cumhurbaşkanınca değiştirilmesi durumu hariç yılda bir defa olmak üzere hazırlanır ve Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulur." ifadesi yer almaktadır.

Bu doğrultuda, 17 Nisan 2006 tarihli ve 10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar" 05 Mayıs 2006 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konmuştur.

2006 yılında bu yana yürürlükte olan zam ve tazminatlara ilişkin kararda bazı yıllarda bir takım değişiklikler olsa da, geneli itibarıyla hükümler ve oranlar değişmemiş, her yıl Resmi Gazete'de 2006 yılında yürürlüğe konan zam ve tazminat kararlarının ilgili yılda da devam olunması kararlaştırılmıştır.

Ancak, yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet süreci ile birlikte rutin kararlarda dahi gecikmeler yaşanmaktadır. Bunlardan birisi de; "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar"ın 2020 yılında da uygulamaya devam etmesine dairdir.

Aşağıdaki tablodan geçtiğimiz 13 yıla bakacak olursak; 2008 yılından itibaren bu kararın her yıl Ocak ayı içerisinde Resmi Gazete'de düzenli olarak yayımlandığını görüyoruz. Ancak, 2018 yılından itibaren "yeni hükümet sistemine geçiş süreci ile birlikte" rutin yayımlanan bu kararın Mart ayına sarktığını, hatta Nisan ayının son günlerine geldiğimiz 2020 yılı için ise halen yayımlanamadığını görüyoruz!

Kaynak: Kaynak: Memurlar.Net
Yorumlar (0)
10
açık
Günün Anketi Tümü
Çalıştığınız birimden memnun musunuz?