Asgari Ücret Artışıyla Memur Maaşıda Artacak!

Bütün çalışanlar ve özelde de memurlar için uygulanan asgari geçim indirimi, asgari ücrete göre belirlendiği için memur maaşları asgari ücretten doğrudan etkilenmektedir. Bu nedenle Asgari ücretteki artışlar, memurların da içinde bulunduğu 82 milyonu doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendirmektedir.

Ekonomi 30.11.2019, 11:20 30.11.2019, 12:04 Güler Sağlam
Asgari Ücret Artışıyla Memur Maaşıda Artacak!

Asgari geçim indirimi  1 Ocak- 31 Aralık 2020  için belirlenen asgari ücretin mükellefin durumuna göre belirlenen oranın ücretliler için belirlenen 1'inci ücret dilimi (%15) ile çarpılmak suretiyle bulunmaktadır. Memurlar da ücretli olduğu için asgari geçim indiriminden yararlanmaktadır. 

2019 YILI İÇİN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI NE KADARDIR?

1- Bekar Memur: 2.558 x % 50 x % 15 = 191,85 TL,

2- Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz: 2.558 x % 60 x % 15= 230,22 TL,

3- Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu: 2.558 x % 67,5 x % 15= 258,99 TL,

4- Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu:2.558 x % 75 x % 15= 287,77 TL,

5- Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu: 2.558 x % 80 x % 15= 306,96 TL,

TIKLAYIN

6- Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu 2.558 x % 85 x % 15= 326,14 TL.

ASGARİ ÜCRET ARTIŞI EVDE BAKIM ÜCRETİNİ ARTTIRIR MI?

Bakıma muhtaç engelli ve bakıma muhtaç engelliye evde bakım hizmeti veren kişilere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ödenmekte olan evde bakım ücretleri maaş katsayısına göre belirlendiği için asgari ücret artışı evde bakım ücretini etkilemez. Ancak, asgari ücret evde bakım parası alacakların belirlenmesinde etkili olmaktadır. 1 Ocak sonrası hane halkının kişi başına düşen gelirinin 1.219 TL'nin (Bakanlık Asgari Geçim İndirimini çıkararak net asgari ücreti belirlemektedir) altında olması yeterli olacaktır. Kişi başına gelirinden dolayı başvurusu reddedilenler asgari ücret artışı sonrasında yeniden başvurabilirler. 65 yaş aylığı bağlanabilmesi için ise 1 Ocak'tan itibaren 609,67 TL'nin altında olması yeterli kabul edilecektir. Asgari ücretin artması birçok yeni kişiye maaş bağlanması anlamına gelmektedir.

ASGARİ ÜCRET SİGORTALILARIN BORÇLANMA TUTARINI ETKİLER Mİ?

Yine sigortalıların borçlanma tutarları da asgari ücretle doğrudan ilgilidir. Bu nedenle borçlanma yapacak sigortalıların ödeyecekleri borçlanma tutarları da artmaktadır. Ayrıca, isteğe bağlı sigortalıların ödeyecekleri sigorta prim tutarlarından tutun da yurt içi ve yurt dışı borçlanma tutarlarına kadar birçok ödeme asgari ücrete bağlıdır. Yine Bağ-Kur'luların ödeyecekleri prim tutarları ile SGK tarafından kesilen idari para cezalarının tutarı da asgari ücret tutarına göre belirlenmektedir.

Asgari ücret ne kadar yüksek olursa ödenecek prim tutarları ile ödenecek idari cezalar da o kadar yüksek olabilmektedir. Bu nedenle asgari ücret artışları, başta prim gelirleri artacağı için Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile ücretleri artacağı için asgari ücretle çalışanları ziyadesiyle mutlu etmektedir.

ASGARİ ÜCRET MİLYONLARCA GSS'LİNİN ÖDEYECEĞİ TUTARI ETKİLER Mİ?

Genel sağlık sigortası kapsamında olanların ödeyecekleri GSS primleri de asgari ücrete göre belirlendiğinden asgari ücret artışı, ödenecek GSS primlerini de arttırmaktadır. Bu ödeme ise milyonlarca GSS'linin ödeyeceği prim yükünü arttırmaktadır. Yeni asgari ücrete göre GSS'li olanlar; 2.558 * % 3 = 76,74 TL ödeyecektir. Daha önce bu tutar 2.020,5 * % 3 = 60,88 TL idi.

ASGARİ ÜCRET İŞSİZLİK SİGORTASI VE SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ TAVANI ARTTIRIR MI?

İşsizlik ödeneği tutarı, onaltı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçememektedir. Alt limit ise brüt asgari ücretin yüzde 40'ıdır. Dolayısıyla asgari ücret artışı işsizlik ödeneğinin hem tabanını hem de tavanını arttırmıştır. Buna göre tavan 2.046 TL, tabanı ise 1.023 TL olmuştur. Yine asgari ücret artışı sigorta primine esas kazanç tavanını da arttırmıştır. Buna göre hem SSK hem de Bağ-Kur'luların sigorta primine esas kazanç tavanları 2.558,4 x 7,5 = 19.188 TL olmuştur.

ASGARİ ÜCRET ARTIŞI, ÖDENEN RAPOR PARASINI ARTTIRIR MI?

Sigortalılara (memurlar hariç) yapılan geçici iş göremezlik ödeneği; iş kazasının veya doğumun olduğu tarihten, meslek hastalığı veya hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki oniki aydaki son üç ay içinde, sigortalı adına SGK'ya bildirilmiş olan prime esas kazançlarının, bu süredeki gün sayısına bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama günlük kazanç esas alınarak hesaplanır. Dolayısıyla asgari ücret artışı SGK tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneğini tutarını arttıracaktır.

Sonuç olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı asgari ücret artışları sonrasında prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlarla ilgili olarak genelge çıkarttığı zaman asgari ücret artışlarının nasıl bir mali yük getirdiği daha net görülecektir. Asgari ücretlerdeki artışların kimilerini sevindirirken kimilerini de üzebildiğini ifade edebiliriz.

Yorumlar (0)
1
açık
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?