2022 Ocak Ayında Memurun Maaşı Ne Kadar Artacak?

Yeni Şafak Gazetesi yazarı Ahmet ÜNLÜ, 2022 yılı Ocak ayından itibaren maaş katsayısına bağlı olarak memurlara yapılacak ödeme tutarlarındaki artışları açıkladı.

Ekonomi 19.09.2021, 16:26 19.09.2021, 16:47 Zeynep Elmalı
2022 Ocak Ayında Memurun Maaşı Ne Kadar Artacak?

OCAK AYINDAN İTİBAREN MEMUR OLAN VE OLMAYANLARA YAPILAN ÖDEMELER NE KADAR ARTACAK?

Bu yazımızda 6. dönem toplu sözleşme sonrasında 2022 yılı Ocak ayından itibaren maaş katsayısına bağlı olarak bazı memurlar ile kamu personeli olmayanlara yapılan ödeme tutarlarındaki artışları açıklamaya çalışacağız. Hesaplamalarda kullandığımız maaş katsayısı 6. dönem toplu sözleşme metninde yer alan maaş katsayısı olup bu rakamlar enflasyon farkı çıkması halinde artacağından ödemelerde buna bağlı olarak artacaktır.

BAZI MEMURLARA YAPILAN EK ÖZEL HİZMET TAZMİNATI TUTARI NE KADAR ARTACAK?

Bazı memurların yaptığı iş ve bulunduğu unvan onun emsallerinden daha fazla ücret almasına sebep olur. Bu unvanlar ise Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar, Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı kariyerlerini haiz olup (Bunlardan müdür ve daha üst merkez ve taşra birim yöneticileri dahil) 1-4'üncü derecelerden aylık alan ve kurumlarınca belirlenen büyük yatırım projelerinde fiilen çalışanlardır.

Buna göre, bu unvandaki personelden belirli şartlara bağlı olarak % 20 ve % 30 oranında ek özel hizmet tazminatı ödenebileceği öngörülmüştür. Bu ödemenin tutarı Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar, Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı kariyerlerine sahip olanlardan Bölge Müdürü (belediyeler hariç), Daire Başkanı ve daha üst idari görevlerde bulunanlar için; 9500 * 0,188787* % 30 = 538,04 TL ödenecektir.

Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar, Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı için; 9500 * 0,188787* % 20 = 358,69 TL'dir. Bu tutardan sadece damga vergisi kesilecektir.

BAZI MEMURLARA BÖLGELERE GÖRE ÖDENEN EK TAZMİNAT TUTARI NE KADAR ARTACAK?

Unvanları aynı olsa da bazı personelin maaşları diğerlerinden daha fazla olabilmektedir. Memurların çalıştıkları bölgelere, unvanlara, okullara veya çalıştıkları projelere göre maaşlarında değişiklik olabilmektedir. Özellikle Teknik Hizmetler Sınıfı'nda görev yapan personeller ile Sağlık Hizmetleri Sınıfı'nda görev yapan personellerin maaşlarına Kalkınmada Öncelikli Bölgelere göre ödenen ek tazminat nedeniyle önemli tutarda maaş farkı sağlanmaktadır.

Ek tazminatların hangi unvanlı personele ve en yüksek devlet memuru maaşının yüzde kaçı oranında ödeneceği yan ödeme kararnamesinde tespit edilmiştir. Yan ödeme kararnamesinin ekinde yer alan Kalkınmada Öncelikli Yörelerin dereceleri 7 bölgeye ayrılmış ve tazminatlarda bölgelere göre farklılık oluşturulmuştur.

Buna göre; Sağlık Hizmetleri Sınıfı'nda görev yapan uzman tabiplere 7. Bölge için ödenen ek tazminat 9500* 0,188787 % 90 = 1.614,12 TL, pratisyen tabiplere ise 9500* 0,188787 *% 50 = 896,73 TL tutarındadır. Bu tutardan sadece damga vergisi kesilecektir.

Veteriner hekimlere 7. Bölge için ödenen ek tazminat ise 9500* 0,188787* % 70 = 1.255,43 TL tutarındadır. Yine Teknik Hizmetler Sınıfı'nda görev yapan mühendislere 7. Bölge için ödenen ek tazminat ise 9500* 0,188787* % 35= 627,71 TL tutarındadır. Bu hizmet sınıfında çalışanlara ödenecek azami ek ödeme tutarı ek yüksek devlet memuru maaşının % 70'i oranında olup, bu tutar 9500* 0,188787* % 70 = 1.255,43 TL'dir. Ek tazminat ödemesinde en düşük tazminat 1. Bölge için en yüksek tazminat ise 7. Bölge için belirlenmiştir. Yani bölge derecesi yükseldikçe ödenen ek tazminat oranı da yükselmektedir. Benzer ödemelerin niçin başka hizmet sınıfları için belirlenmediği sorusunun sorulması gerekmektedir. Özellikle öğretmenler için. Ümit ederiz ki bu soruyu soranlar çıkar.

OCAK'TAN İTİBAREN MEMURA VERİLECEK ÖDÜL TUTARI NE KADAR OLACAK?

Memura yapılacak ödülde esas alınan unsur üstün başarı belgesi almaktadır. Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi halinde en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 200'üne kadar ödül verilebilmektedir. Bu tutar ise 9500* 0,188787* % 200 = 4.842,38 TL'dir. Ancak, yapılacak bu ödeme maksimum tutar olup, kurumlar bu ödemenin üstünde ödeme yapamazlarken altında ödeme yapabilirler.

Görüleceği üzere, memurlara ödül vermeye bakanlar ve valiler yetkili kılınmıştır. Maddede dikkat çeken önemli bir husus da ilişkili bakanların ödül verip veremeyeceği hususudur. Kanunda ilişkili bakanlara bu yönde bir yetki verilmemiştir. Ancak, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı vereceği görüşle bu konuya açıklık getirebilir.

Şeref Aylığı ile Vatani hizmet tertibinden ne kadar ödeme yapılacak?

Ocak ayından itibaren, Milli Mücadele'ye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş bulunan Türk vatandaşları ile 1950 yılında Türk Tugayı'nın Kore'ye ayak bastığı Ekim ayında başlamak ve 1953 yılı Pan-Munjon Ateşkes Anlaşması'na kadar Kore'de fiilen savaşa katılmış olan Türk vatandaşlarına ve 1974 yılında Temmuz 1'inci ve Ağustos 2'nci Barış Harekatı'na Kıbrıs'ta fiilen görev alarak katılmış olan Türk vatandaşlarına, hayatta bulundukları sürece, vatani hizmet tertibinden 6.503 * 0,188787= 1.227,68 TL aylık bağlanacaktır.

Hak sahibinin ölümü halinde bu aylık dul eşe ve % 75 oranında bağlanır, ancak dul eşin tekrar evlenmesi halinde kesilir. Bunlardan herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan gelir veya aylık bağlanmadığı gibi, zorunlu olarak sosyal güvenlik kurumlarından birine tabi olmayı gerektiren bir işte de çalışmadığını belgelemek suretiyle yazılı talepte bulunan hak sahiplerinin aylıkları ise yazılı taleplerinin SGK kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden aydan geçerli olmak üzere ve bu durumları devam ettiği müddetçe 30 günlük net asgari ücret tutarı (dul eşler için bu tutarın % 75'i) esas alınarak ödenir.

Vatani hizmet tertibinden aylık bağlananlara aylık ödeme dönemlerinde kendileri için 6.503* 0,188787= 1.227,68 TL, dul eşleri için 5.203* 0,188787= 982,25 TL, diğer yakınları için 3.619* 0,188787= 683,22 TL ödeme yapılacaktır.

Yaşlı, engelli ve engelli yakınlarına yapılan ödeme tutarları ne kadar artacak?

Ocak ayından itibaren 2022 sayılı Kanun kapsamında;

1- Engel oranı %70-%100 olanlara 5.253* 0,188787= 991,69 TL,

2- Engel oranı %40-%69 olanlara 3.502 * 0,188787= 661,13 TL,

3- 18 yaş altı engelli yakını aylığı 3.502* 0,188787= 661,13TL,

4- Yaşlılık aylığı 4.387* 0,188787= 828,2 TL, tutarında ödeme yapılacaktır.

Eğer K Cetveli'ndeki göstergeler dikkate alınmaz da 2022 sayılı Kanun'a bakılırsa ödenecek tutarlar yanlış hesaplanacaktır. Maalesef K Cetveli'ndeki göstergeler bazen ilgili kanunlara işlenmemektedir.

Koruma kararı devam eden kızlardan evlenenlere yapılacak evlenme yardımı ne kadar artacak?

Ocak ayından itibaren, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ait sosyal hizmet kuruluşlarında koruma kararı devam eden kız çocuklarından evlenenlere çeyiz ihtiyaçlarını karşılamak ve bir defaya mahsus olmak üzere en 15.325 * 0,188787= 2.893,16 TL tutarında evlenme yardımı yapılacaktır. Bu yardım hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir.

İl genel meclis üyelerinin huzur hakları ne kadar artacak?

Ocak ayından itibaren, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için; il genel meclisi başkanına 6.026* 0,188787= 1.137,63 TL, diğer meclis üyelerine 2.226* 0,188787= 420,23 TL tutarında brüt huzur hakkı ödenecektir.

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (4)
Fethi 1 ay önce
MEMURLAR VE AİLELERİ SEÇİMİ BEKLİYOR. ARTIK ZAM FALAN UMURUMUZDA DEĞİL...
Calisan 1 ay önce
SECİM DE HUKUMET DEGİSMESSE DEMEKKİ HERSEY MUSTAAKK
hamit 1 ay önce
ALLAH'IN izni ile sandıkta tokatı vurunca gidecek bunlar.Bakalım çalışanlarla dalga geçmek nasılmış!!!!
bb 1 ay önce
zam değil zamcık!
8
açık
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?