2021 Yılı Giyecek Yardımına İlişkin Maliye Bakanlığı Genelgesi!

2021 yılında Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Genelge, 2021 yılı giyecek yardımı tutarları tablosu

Ekonomi 05.03.2021, 13:43 06.03.2021, 03:11 Güler Sağlam
2021 Yılı Giyecek Yardımına İlişkin Maliye Bakanlığı Genelgesi!

Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Genelge

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü
Sayı : 27998389-010.06.02-[457-3]- 153209
Tarih: 04/03/2021

Konu : Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı

GENELGE (Sıra No: 4)

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 211 inci maddesi uyarınca 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin 11 inci maddesinde, kurum ve kuruluşların verecekleri giyim eşyalarını Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek standart fiyatları göz önünde bulundurmak suretiyle ihale mevzuatına göre karşılayacakları belirtilmiştir.

Diğer taraftan, anılan Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesi ile bazı personele yapılacak giyecek yardımının nakdi olarak gerçekleştirilmesi öngörülmüş bulunmaktadır.

Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde yer alan düzenlemelere ilişkin olarak farklı uygulamaların önlenmesi, uygulama birliğinin sağlanması ve oluşabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

1) Yönetmeliğe ekli (I) ve (II) sayılı Cetvellerdeki giyim eşyaları esas alınarak hazırlanan “Ayni Olarak Yapılacak Giyecek Yardımına İlişkin Azami Birim Fiyat Listesi” Ek l’de yer almaktadır. Kurum ve kuruluşlar, ayni olarak verecekleri giyim eşyalarında belirlenmiş olan bu fiyatları aşmayacak şekilde ihale mevzuatına göre işlem yapacaklardır.

2) Yönetmeliğe ekli (I) sayılı Cetvelin 17, 18, 19, 20, 21,22, 23 ve 24 numaralı sıraları ile (II) sayılı Cetvelin Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına ait bölümün 3 ve 4 numaralı sıralarında sayılan personele yapılacak giyecek yardımları ayni olarak yapılmaya devam edilecek, diğer personele verilmesi öngörülen giyim eşyalarının bedeli ise nakden ödenecektir.

3) Yönetmeliğe ekli (I) ve (II) sayılı Cetvellerdeki giyim eşyaları esas alınarak hazırlanan “Nakdi Olarak Yapılacak Giyecek Yardımına İlişkin Azami Birim Fiyat Listesi” Ek 2’de yer almaktadır. Nakdi olarak yapılacak giyecek yardımının ödenmesinde bu fiyatlar esas alınacaktır. Ancak, ilgili personele daha önce nakdi giyecek yardımı kapsamında verilmiş olan bir giyim eşyası için belirlenen kullanma süresi dolmadan yenisi için ödeme yapılmayacaktır.

ÖRNEK 1– Yönetmeliğe ekli (I) sayılı Cetvelde, kadro unvanı şoför olan personele verilecek giyim eşyası; takım elbise, tulum, ayakkabı, yağmurluk, atkı ve eldiven olarak belirlenmiştir. Kullanma süreleri ise yağmurluk için iki, atkı için üç ve diğer giyim eşyaları için bir yıldır. Buna göre ilgili personele Ek 2’de belirlenmiş olan;

Takım elbise      200,59 TL
Tulum   38,59 TL
Ayakkabı             56,60 TL
Yağmurluk          43,51 TL
Atkı        7,71 TL
Eldiven 4,94 TL

Toplam 351,94 TL tutarında ödeme yapılacaktır.

TIKLAYIN

ÖRNEK 2– Yönetmeliğe ekli (II) sayılı Cetvelde, Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunan personele verilecek giyim eşyası; takım elbise ve ayakkabı olarak belirlenmiştir. Buna göre ilgili personele Ek 2’de belirlenmiş olan;

Takım elbise 200,59 TL

Ayakkabı 56,60 TL

Toplam 257,19 TL

tutarında ödeme yapılacaktır.

4) Ayni olarak yapılacak giyecek yardımına ilişkin giderler, idare bütçelerinin ilgisine göre “03.02.50.01- Giyecek Alımları” ya da “03.02.50.90- Diğer Giyim ve Kuşam Alımları” ekonomik kodlarına, nakdi olarak yapılacak giyecek yardımları ise “01.01.40.01- Sosyal Haklar” ekonomik koduna gider kaydedilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

5) Nakdi olarak yapılacak giyecek yardımı gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılmak suretiyle ilgili personele ödenecektir.

6) Yönetmeliğin 9 uncu maddesi uyarınca kurumlar tarafından, giyim eşyalarının verilmesinde Yönetmeliğe ekli Cetveller esas alınarak personelin kadro unvanı, sınıfı, sayısı ve hizmet yerlerine göre bir örneği Ek 3’de yer alan dağıtım listesi düzenlenecektir. Bu listeler ayni ve nakdi olarak yapılan giyecek yardımları için ayrı ayrı düzenlenecektir. Listeler ilgili kurumlar tarafından muhafaza edilecek ve talep etmeleri halinde yetkililere ibraz edilecektir.

Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

Lütfi ELVAN
Hazine ve Maliye Bakanı

EK:

1- Fiyat Listesi (2 sayfa)

2- Dağıtım Listesi (1 sayfa)

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (5)
sağlıkçı 1 ay önce
40 liraya hemşire forması nerede satılıyorsa söylesin gidip alıcam.
Lab tek Uğur 1 ay önce
Sonundan beklenen haber geldi şöyle baştan aşağı iş kıyafetlerimizi değiştirme vakti geldi. Sahi nereden alabiliriz bu fayata bir yolda onu söyleseniz ne iyi olurdu...
mm 1 ay önce
bana 25 lira yatıyor hep, bununla 2-3 çorap alabiliyorum çok şükür.
ttt 1 ay önce
ceketten vergi ,1 kolu kaldı ayakkabıdan vergi topuğu koptu...e navay osun bizi.....
attmustafa 1 ay önce
hangi yardım? 112 personelıyım halk sağlığına bağlıyım diye 112 forması vermıyorlar ustune normal hemşire forması bıle vermıyorlar...kısın hemsıre forması ıle mı tarlaya bağa bahceye karlı ortama gireceğim...ayıptır günahtır.
8
açık
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?