1. Basamak İçin Covid Ek Ödeme Genelgesi Yayınlandı

Birinci basamak sağlık kuruluşlarında görev yapan sağlık personelinin kasım - aralık 2020 dönemine ait ek ödeme uygulamasına dair Genelge yayınlandı.

Ekonomi 13.01.2021, 13:42 13.01.2021, 14:20 Güler Sağlam
1. Basamak İçin Covid Ek Ödeme Genelgesi Yayınlandı

Bilindiği üzere, İl Sağlık Müdürlükleri ve birimlerinde (birinci basamak sağlık kuruluşlarında) görevli personele 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5’inci maddesi uyarınca 28.11.2014 tarihli ve 29189 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.12.2014 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeline Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik”te belirlenen usûl ve esaslar uyarınca ek ödeme yapılmaktadır.

Ancak dünya genelinde ortaya çıkan ve halen devam eden COVID- 19 pandemisi nedeniyle, Ülkemizde salgının etkilerinin asgari düzeyde tutulması ve bertaraf edilmesi amacıyla sağlık hizmetleri öncelikli olarak söz konusu hastalığın önlenmesi, tetkiki ve tedavisine yönlendirilmiştir. COVID-19 salgın hastalığının önlenmesi ve bu hastalığa yakalananların ve/veya şüphesi bulunanların; takibi, tedavisi, koordinasyon ve naklinde görevlendirilen personel ile bunların numuneleri ile teması olan personelin motivasyon ve teşviki ile birlikte Bakanlığımızın ek ödeme dağıtımına ilişkin uygulamalarında birlik sağlamak amacıyla;

Bakanlık Makamından alınan 13.01.2021 tarihli ve E-39569180-020-182 sayılı Onay kapsamında İl Sağlık Müdürlüklerinin 2020 yılı Kasım-Aralık dönemlerine ait ek ödeme hesaplamalarına ilişkin olarak; 

Belirtilen dönemlerde COVID-19 pandemisi kapsamında sağlık hizmeti sunmak üzere;

 Saha filyasyon ekiplerinde görev alan personele,
 İl çağrı merkezi filyasyon ekiplerinde görev alan personele,
 COVID-19 operasyon merkezi ve merkez ekiplerde görev yapan personele,
 COVID-19 Yetkilendirilmiş Tanı Laboratuvarı olarak belirlenen ve PCR testi
çalışılan Halk Sağlığı Laboratuvarları ve/veya bu laboratuvarların PCR testi çalışılmak üzere ayrılan biriminde görev yapan personele,
 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında ve İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezinde görev yapan personele,
 İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurul Üyesi olarak görev yapan tabiplere,
 Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlara ve vaka çıkması durumunda özellikli gruplar olarak belirlenen okul, askeri birlikler, cezaevleri, sevgi evleri, engelli bakım merkezleri ve huzurevlerinde görevlendirilen personele,
 İlçe Entegre Hastanelerinde (E2-E3 grubu) görev yapanlardan evde sağlık hizmetlerinde görevlendirilen personele,

belirtilen görev ve birimlerde fiilen görev yaptıkları süreler için 209 sayılı Kanunun 5’inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci ve üçüncü cümlesi ile 2020-2021 yıllarını kapsayan

TIKLAYIN

Kamu Görevlilerinin Hakem Kurulu Kararlarının, Sağlık ve Sosyal Hizmet İş Koluna İlişkin Üçüncü Bölümünün 6’ncı ve 26’ncı maddelerinde belirtilen tavan oranların;


1) Tabip dışı personele % 100’ü,
2) Tabip ve diş tabiplerine % 90’ı,
3) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlara %75’i,
4) Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları ile PCR testi çalışılan laboratuvarlarda görevli tabip, uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlara % 100’ü,
5) İlgili mevzuatı uyarınca aile hekimliği birimlerine geçici görevlendirilen Müdürlük personeli için hesaplanacak/bildirilecek ek ödemenin 1., 2. ve 3’üncü maddede belirtilen oranlar,


Esas alınarak aktif çalışma gün katsayıları doğrultusunda döner sermaye ek ödemesi hesaplanması, mezkûr Yönetmelikte belirlenen usûl ve esaslar doğrultusunda İl Sağlık Müdürlüklerinin döner sermaye ek ödemesi hesaplamasına devam edilmesi ve yukarıda sayılan birim/görevlerde yer alan personele her iki hesaplamanın birlikte yapılması suretiyle yüksek olan tutar esas alınarak ek ödeme yapılması gerekmektedir.

Her iki hesaplamada da, 2020-2021 yıllarını kapsayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararlarının, Sağlık ve Sosyal Hizmet İş Koluna İlişkin Üçüncü Bölümünün 25 inci maddesi hükmü uyarınca ayda en fazla 5 güne kadar yılda toplam 12 güne kadar olan yıllık izin süreleri ve süt izninde geçirilen süreler ile anılan Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinin

(h) bendinde çalışılmış gün olarak değerlendirilen günler ile COVID-19 salgın hastalığına yakalananlar ve/veya karantina altında olanların, bu durumlarının İl Sağlık Müdürlüğünce belgelendirilmesi halinde kullandıkları hastalık izin süreleri hariç olmak üzere bütün izinlerin (idari izinler dahil) çalışılmayan gün olarak değerlendirilmesi ve söz konusu personelin aktif çalışma gün katsayısının da bu doğrultuda belirlenmesi gerekmektedir. 

İl Sağlık Müdürlükleri ve birimlerinin, birim performans kriterlerine esas birim performans puanlarının 2020 yılı Kasım-Aralık dönemlerine ilişkin olarak 20.000 puan üzerinden değerlendirilmesi ve ilgili dönemler için yukarıda belirtilen usûl ve esaslar doğrultusunda ek ödemelerin yapılması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Mehmet İSLAMOĞLU
Bakan a.
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (11)
112 4 ay önce
esnek mesai, izin vs. gelince sağlık personeliyiz döner sermayeye gelince değiliz. çalışma isteği bırakmadırlar yemin ediyorum bende.
112 4 ay önce
AYRICA SAYIN BAKAN DEMİŞTİ Kİ EK ÖDEME VERİLMEYEN PERSONELLERE OCAK AYINDAN İTİBAREN İYİLEŞTİRME YAPACAĞIZ. HANİ NERDE???????
Sağlıkçı 4 ay önce
Kesinlikle sağlık çalışanlarının taleplerini karşılamıyor, tek ödeme istiyoruz dedikçe belirli bir kesime ek ödeme yapılacakmış
Mali 4 ay önce
Asm ler niye yok onlar çalışanlardan sayılmıyor galiba
alkışlananlar 4 ay önce
ben il ambulans servisi başhekimliğinde sağlık teknikeri olarak görev yapmaktayım. il ambulans servisi başhekimliğini parçalayıp parçalayıp önümüze koydular. madem ki covid ile alakalı birimlere verilecek, filyasyon çağrı personeli ve kkm personelinin ne işi var döner sermeye ile, onlara veriliyorsa neden bize verilmiyor. bu adaletsizliğe bir son verin artık. Allah hakkımızı yanınıza bırakmasın.
SAĞLIKÇI 4 ay önce
İZİNSİZ CALIŞIYORUZ ÖDEME AYRIMCI FİLYASYONA GİDENLER ZATEN ESNEK TABİKİ ONLARDA ALSINLAR AMA YA BİZ
Aile sagligi ssk li calisan 4 ay önce
Yaziklar olsun yine saglikta ayrimcilik aile sagliginda calisan tibbi sekreter temizlik personeli ebe hemsire att ler nerde calisiyoruz acaba
Acil 4 ay önce
112 de telefon başında oturanlara yüzde 100 verip acilde çalışana filyasyonda çalışana yüzde 90 vermeleri takdireşayan
Şükran 4 ay önce
Aile sağlığı elamanlarına ödenecekmi anlamadım.bilgisi olan varmı?
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
14
açık
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?