Devlet Memuru Hediye Alabilir mi?

Kamu görevlilerine bazı özel kişi, kuruluş, şirket ve benzeri teşekküllerce veya kamu görevlilerinin denetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca, özellikle yılbaşı, bayram ve diğer özel günler bahane edilerek çeşitli hediyeler verildiği zaman zaman görülebilmektedir. Kamu görevlilerince kabul edilen hediyeler, kamu görevlilerine duyulan itibar ve güvenin sarsılmasına kamu kurumlarında yozlaşma algısına kamu görevlilerinin uymaları gereken temel etik değerler açısından  da çeşitli sorunlara neden olmaktadır. 

Devlet Memurlarının doğrudan veya aracı eliyle hediye istemeleri ve görevleri sırasında olmasa dahi menfaat sağlama amacı ile hediye kabul etmeleri 657 sayılı DMK nun 29. maddesi gereğince yasaklanmıştır. Öte yandan Kamu Görevlileri Etik Davranış ilkeleri ile başvuru usul ve esasları hakkında yönetmeliğin 15. maddesinde ; kamu görevlisinin tarafsızlığını performansını kararını veya görevini yapmasını etkileyen veya etkileme ihtimeli bulunan ekonomik değeri olan ya da olmayan doğrudan yada dolaylı olarak kabul edilen her türlü eşya ve menfaat hediye kapsamına alınmış ve kamu görevlilerinin hediye almaması kamu görevlisine hediye verilmemesi ve görev sebebiyle çıkar sağlanmaması temel ilke olarak belirlenmiş ayrıca kamu görevlilerinin yürüttükleri görevle ilgili bir iş hizmet veya menfaat ilişkisi olan gerçek veya tüzel kişilerden kendileri yakınları veya üçüncü kişi veya kuruluşlar için doğrudan doğruya veya aracı eliyle herhangi bir hediye alamayacakları ve menfaat sağlamayacakları düzenlenmiştir. 

YORUM EKLE