Devlet Memurları Yiyecek Yardımı yönetmeliği kapsamında olan personele yiyecek yardımı sağlanırken, yiyecek yardımından yararlanmayan personel için tayın bedeli adı altında ödeme yapılması uygulaması devam ediyor. Bu düzenlemeler, 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun ve buna bağlı olarak çıkarılan Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesine Ait Yönetmelik ile yasal zeminde gerçekleştiriliyor.

Yeni düzenlemelerle birlikte kamu personelinin beklentilerini karşılayacak önemli düzenlemelerin yapıldığı belirtiliyor. Detaylar haberimizde!

Tayın Bedeli Ödemesinden Kimler Faydalanır?

Tayın Bedeli ödemesinden kimlerin faydalandığına dair önemli detaylar ortaya çıktı! Milli Savunma Bakanlığı, bu ödemenin en çok uygulandığı kurum olarak öne çıkıyor. Fiili kadrolarda görev yapan subay, askeri memur, astsubay, uzman çavuş, sivil memur ve yardımcı hizmetler personeli, Milli Savunma Bakanlığı bütçesine bağlı olarak tayın bedeli ödemesinden yararlanıyor. Ancak sadece Milli Savunma Bakanlığı personeli değil, aynı zamanda Maliye Bakanlığı ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü personeli de bu avantajdan faydalanıyor.

Özellikle Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe birimlerinde görevli memur ve yardımcı hizmetler personeli, Milli Savunma Bakanlığı'na ait işlerin yürütülmesinde görevlendirilen personel ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü kadrolarındaki memur ve yardımcı hizmetler personeli, tayın bedeli ödemesiyle destekleniyor.

Tayın bedeli ödemesi, Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nde hizmet veren personelin yanı sıra, Maliye Bakanlığı ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü personeline de önemli bir maddi destek sağlıyor.

Tayın bedeli ödemesi, farklı kamu kurumlarında görev yapan personeller arasında önemli bir konu olarak öne çıkıyor. Özellikle Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nda çalışan subay, askeri memur, astsubay, uzman jandarma çavuş, sivil memur ve yardımcı hizmetler personeli için bu ödeme uygulanıyor. Aynı şekilde, Jandarma Genel Komutanlığı kuruluşlarında görevli Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe birimlerinde görevli memur ve yardımcı hizmetler personeline de tayın bedeli ödeniyor.

Diğer taraftan, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında çalışan her sınıf personel, Milli İstihbarat Teşkilatında görevli sivil memurlar, Gümrük Muhafaza merkez ve iller kuruluşundaki muhafaza ve muamele sınıfı kadrolarındaki memurlar ve muhafaza teşkilatında görevli gemi adamları ile Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü'nde hizmet veren orman muhafaza memurları ve şoförleri de tayın bedeli ödemesinden yararlanıyor.

Son toplu sözleşmeyle birlikte, 112 acil servis personeli de tayın bedeli ödemesi kapsamına alındı. Buna göre, Sağlık Bakanlığı 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan kamu görevlilerinden Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin ek 2 nci maddesinden yararlanma imkanı bulunmayanlara tayın bedeli ödenirken, yemek yardımı alanlara bu ödeme yapılmıyor. Bu tayın bedelleri, döner sermaye bütçesinden karşılanıyor.

Ayrıca, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi pozisyonlarında görevli dağıtıcı, başdağıtıcı ve mobil tahsilat araçları ile mobil şubelerde hizmet veren personele de 2155 sayılı Kanuna göre tayın bedeli veriliyor.

Tayın Bedeli Tutarı Ne Kadardır?

Tayın bedeli olarak ödenecek tutar yılı Bütçe Kanunları ile belirlenmektedir. Bütçe Kanunu ile belirlenecek tutar tayın bedeli olarak en yüksek tutardır. Personele ödenek tutar ise Ankara mahalli rayici üzerinden Milli Savunma, İçişleri ve Maliye ve Orman Bakanlıklarınca müştereken belirlenir.

2023 Yılı Temmuz Aralık  Dönemi Tayın Bedeli Tavanı

Tayın bedeli olarak ödenecek tutar yılı Bütçe Kanunu ile belirleneceğini yukarıda ifade etmiştik. 2023 yılı Bütçe Kanunu K cetvelinde bu yıl için ödenecek tayın bedelinin 2100 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemeyeceği hükme bağlanmıştır.

Buna göre, 2023 yılı Temmuz Aralık döneminde ödenecek tayın bedeli 2100*0,509796=1.070,57 TL olacaktır. Tayın bedeli ödemesi Damga Vergisi kesintisine tabi olup 8,01-TL Damga Vergisini düştüğümüzde kişiye ödenecek en yüksek net tutar olan 1.062,56- TL'ye ulaşılır.

Yemek Yardımından Faydalanan Personele Tayın Bedeli Ödenir mi?

Son olarak değineceğimiz konu ise yemek yardımından faydalanan personele tayın bedeli ödenip ödenmeyeceği hususudur. Yazımızın başlangıç kısmında da ifade ettiğimiz gibi  yemek yardımından faydalanan personele tayın bedeli ödemesi yapılmamaktadır. Ancak özel harekat ve çevik kuvvet birimlerinde çalışan personel için istisnai bir durum söz konusudur. Bu iki birimde görev yapan personel hem yemek yardımından hem de tayın bedelinden faydalanabilmektedir.