Ramazan Bayramı AREFE GÜNÜ 20 Nisan perşembe günü saat 13:00 dan sonrası için  fazla mesai nöbet ücreti ve icap ücreti %25 artırımlı ödenirken, 657 4/A devlet  memurunun nöbet ve icap ücretlerinden sadece damga vergisi kesilir.

2023 Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan 2023 Perşembe

2023 Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan 2023 Cuma

2023 Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan 2023 Cumartesi

2023 Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan 2023 Pazar

657 4/b devlet memurunun nöbet ve icap ücretlerinden SGK kesintisi yapılır.

Aşağıda 1 Saatlik Nöbet Ücretleri çıkarılmıştır.

2023 Ramazan Bayramı Tatilinde Sağlık Personeli Nöbet Ücretleri

Uzman Doktor Ramazan Bayramı Nöbet Ücreti

2023 Ramazan Bayramında 24 saat nöbet tutan bir uzman doktor, normal birim nöbet ücreti için net 1 saatlik ücreti 74,49 TL olacak. Bu hekimin özellikli birimde (ameliyathane gibi) nöbet tutması durumunda saatlik net ücreti 111,74 TL olacak.

Pratisyen Doktor Ramazan Bayramı Nöbet Ücreti

2023 Ramazan Bayramında 24 saat nöbet tutan bir pratisyen hekim, normal birim nöbet ücreti için net 1 saatlik ücreti= 67,04 TL, bu hekimin özellikli birimde (ameliyathane gibi) nöbet tutması durumunda nöbet ücreti net olarak 100,56 TL olacak

Diş Hekimi Ramazan Bayramı Nöbet Ücreti

2023 Ramazan Bayramında 24 esasına göre nöbet tutacak olan ADSM'de görevli bir diş hekimi ya da hastane eczanesinde görev yapan eczacı, nöbet ücreti olarak saatlik net= 59,59 TL ücret alacak. 

Yüksekokul Mezunu Sağlık Personeli Ramazan Bayramı Nöbet Ücreti

2023 Ramazan Bayramında nöbette olacak önlisans yada lisans bitirmiş bir sağlık personeli (hemşire, sağlık memuru, laborant ve diğerleri) , ortopedi vb. normal servislerde nöbet tutması halinde 1 saatlik ücreti 44,70 TL, aynı sağlık personelinin acil servis gibi özellikli birimde nöbet görevini ifa etmesi halinde ise 1 saatlik ücreti 67,05 TL olacak.

 # 3+1 Sözleşmeli Sağlık Personeli 2023 Zamlı Nöbet Ücretleri! Ücretlerine buradan ulaşabilirsiniz.

 # Kadrolu Sağlık Personeli 2023 Ocak Nöbet Ücretlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Lise Mezunu Sağlık Personeli  Ramazan Bayramı Nöbet Ücreti

2023 yılının 21 Nisan'ında başlayacak olan Ramazan Bayramında nöbet tutacak olan ortaöğretim (lise) mezunu bir sağlık personeli (att, hemşire ve diğerleri) normal birimlerde tutacakları 1 saatlik nöbet için net 37,25 TL, özellikli birim olarak tanımlanan ameliyathane gibi yerlerde tutacakları nöbet ücreti içinde net 55,87 TL kazanacak.

Şoför, VHKİ vb. Diğer Personel Ramazan Bayramı Nöbet Ücreti

2023 Ramazan Bayramında nöbet tutacak olan Şoför gibi yada acil servislerin kayıt birimlerinde görev yapan V.H.K.İ gibi diğer sağlık çalışanları da normal birim nöbeti için 1 saate 27,31 TL, özellikli birim nöbetine de saatlik 40,97 TL kazacaklar.

KANUNİ DAYANAK:

Sağlık çalışanlarına nöbet görevi verilmesi, nöbet tutulan sürelerinin izin kullandırılarak karşılanmayan kısmı için ilgili çalışana nöbet ücreti ödenmektedir. Bu nöbet ücretleri özellikli birim, normal birim ve bayram günleri için farklılık arz etmektedir. Özellikle Ocak 2023 dönemi sonrasında maaş katsayısının değişimiyle beraber Ramazan Bayramı nöbet ücretlerinde değişiklik oldu. Bu değişikliklerin net tutarlara yansıyan kısımları yukarıda tabloda bilginize sunuldu. 

Nöbet ücretleri için yapılan hesaplamada; nöbet süresinin her saati için;657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen gösterge rakamlarının (Örneğin; 2 yıllık sağlık alanında eğitim almış sağlık çalışanı için 90 gösterge gibi) aylık katsayısıyla (memur maaş katsayısı) çarpımı ile bulunacak tutarda nöbet ücreti ödenir.

 # Bu ücretten gelir vergisi kesilmeyerek sadece Damga Vergisi kesilir. (Bkz. Damga Vergisi: Her türlü sözleşmeden doğan ve devlet tarafından alınan bir vergi çeşididir.)

 # Nöbet süreleriyle ilgili unutulmaması gereken bir not ise; Aile Sağlığı (ASM) ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde (TSM) 60 saatten fazla süreler ile diğer yerlerde hiçbir şekilde 130  saatten fazla süreler için ödeme yapılamaz. Acil Tıp Teknisyenleri ve Paramediklerde  aylık 130 saatten fazla nöbet ücreti alamazlar.

 # Dini bayramlarda tutulan nöbetler için nöbet ücreti Yüzde 20 artırımlı hesaplanır.